Utbildning
Här kan du läsa om, och anmäla dig till, våra utbildningar

UTBILDNINGSDAG för Krematoriepersonal – Visby 12 september

 

Inspelade utbildningar

SKKF har under hösten 2020 och våren 2021 spelat in ett flertal av våra livesända videoutbildningar. De inspelade utbildningarna går nu att beställa, med en veckas behörighet. Beställning och mer information hittar du under respektive kurs nedan.

 

Inspelade utbildningar  Utbildningskatalog 2024

 

För frågor och personlig service, kontakta utbildningshandläggare Malou Ravelin.
Telefon: 08-673 83 13
E-post: malou.ravelin@skkf.se

Ledarskap
Arbetsledarutveckling
Den nya rollen som ledare UTBILDNINGEN TAR SIN BÖRJAN I DET FÖRSTA ledaruppdraget. Hur är det att bli ledare över tidigare arbetskamrater? Utbildningen vänder sig till de som är eller ska bli arbetsledare, första linjens ”chefer”. Utbil...
Övergripande utbildning
Arbetsmiljöansvar
Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det är viktigt att i det dagliga ar...
WEBB, Övergripande utbildning
Att möta sorg och sörjande
Personalen inom kyrkogårdsförvaltningens alla områden kommer ofta i kontakt med människor som har sorg och befinner sig i känsliga och svåra situationer. Det finns ständigt behov av att utbilda och fortbilda personalen i detta mycket viktig...
Administration
Begravningsadministration.
Personal inom förvaltningens expeditioner ställs allt oftare inför frågor angående begravningsadministration. Kursen redovisar vad som gäller enligt lagstiftningen och hur vi kan hantera dessa frågor ur praktisk synvinkel. För att ge ökad in...
Administration, Begravningslagstiftning
Begravningslag & Administration 1,5 dag
För förtroendevalda och personal i kyrkogårdsförvaltningen är det nödvändigt att ha kännedom om de lagar som reglerar kyrkogårds- och begravningsverksamheten. En väl fungerande verksamhet kräver goda kunskaper om gällande begravningslagst...
Administration
Begravningslagstiftning
För förtroendevalda och personal i kyrkogårdsförvaltningen är det nödvändigt att ha kännedom om de lagar som reglerar kyrkogårds- och begravningsverksamheten. En väl fungerande verksamhet kräver goda kunskaper om gällande begravningslagst...
Övergripande utbildning
Begravningsombud
Fortbildning för begravningsombud med fokus på särredovisning och rapporten till länsstyrelsen Länsstyrelserna utser för en tid av fyra år begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets uppgift är att tillvarata intressen för alla s...
Övergripande utbildning
Begravningsverksamheten för informatörer/kommunikatörer
Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag som Svenska kyrkans församlingar och pastorat tilldelats på en slags entreprenad. Uppdraget inbegriper en mängd skyldigheter där information och kommunikation är viktiga verktyg. Kursen klargör ...
Övergripande utbildning
Begravningsverksamheten för kyrkoherdar
Utbildning för kyrkogårdspersonal
Biologisk mångfald och det gröna kulturarvet
Bevara, utveckla och skapa naturvärden Våra kyrkogårdar är en en grön miljö som är uppskattad och är dessutom ofta en fristad för den biologiska mångfalden av både djur och växter. Denna gröna miljö som finns på en kyrkogård bör u...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6