Utbildning
Här kan du läsa om, och anmäla dig till, våra utbildningar – ladda ner Utbildningskatalog 2021 

 

SKKF:s livesända Seminarium med inriktning på effektivitet, utemiljö och arbetsmiljö
Onsdagen 10 mars 13.30 – 16.30 till torsdagen 11 mars 08.30 – 11.30

 

Som ett komplement till SKKF:s ordinarie kursverksamhet lanserar nu förbundet livesänd videoutbildning. De aktuella utbildningarna är alla endagarsutbildningar som kommer att sändas i två delar, eftermiddag och förmiddag.

9-10 februari – Vård- och underhållsplaner för begravningsplatser
10-11 februari – Återbruka och utveckla
11-12 februari – Begravningsverksamheten för informatörer/kommunikatörer
9-10 mars – Arbetsmiljöansvar
11-12 mars – Kyrkogårdens skötsel
19-20 april – Kyrkogårdens markbyggnad

 

• Anmäl dig via formuläret vid respektive kurs eller till malou.ravelin@skkf.se.
• Efter anmälan skickar vi inloggningsuppgifter och kursmaterial till dig via e-post.

För alla livesända videoutbildningar avgår 300:- i webbrabatt!

 

För frågor och personlig service, kontakta utbildningshandläggare Malou Ravelin.
Telefon: 08-673 83 13
E-post: malou.ravelin@skkf.se
Kurskatalog: Utbildningskatalog 2021

Ledarskap
Arbetsledarutbildning steg II
Arbetslivet är och blir mer och mer komplicerat. Förändringarna i samhället sker allt snabbare. Kraven på ledaren sträcker sig betydligt längre än till att ha yrkeskunskaper inom sitt verksamhetsområde. Dagens ledare ska klara att förändra...
Ledarskap
Arbetsledarutbildning steg III
Den goda arbetsplatsen kännetecknas av en öppen dialog mellan ledare och arbetstagare bl a i samband med PU- och lönesamtal. Att ställa konkreta frågor som leder till dialog är en svår konst som kräver kunskap. Den kunskapen är nödvändig f...
Ledarskap
Arbetsledarutbildning, steg I
Bakgrund och förutsättningar Lagförmän och arbetande förmän är på många arbetsplatser viktiga länkar som organisatörer och förmedlare mellan fältpersonal och arbetsledning. Ibland går man in som ersättare och handlägger arbetsuppgift...
Övergripande utbildning
Arbetsmiljöansvar
Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det är viktigt att i det dagliga ar...
WEBB, Övergripande utbildning
Att möta sorg och sörjande
Personalen inom kyrkogårdsförvaltningens alla områden kommer ofta i kontakt med människor som har sorg och befinner sig i känsliga och svåra situationer. Det finns ständigt behov av att utbilda och fortbilda personalen i detta mycket viktig...
Administration
Begravningsadministration
Personal inom förvaltningens expeditioner ställs allt oftare inför frågor angående begravningsadministration. Kursen redovisar vad som gäller enligt lagstiftningen och hur vi kan hantera dessa frågor ur praktisk synvinkel. För att ge ökad in...
Administration
Begravningslagstiftning
För förtroendevalda och personal i kyrkogårdsförvaltningen är det nödvändigt att ha kännedom om de lagar som reglerar kyrkogårds- och begravningsverksamheten. En väl fungerande verksamhet kräver goda kunskaper om gällande begravningslagst...
Övergripande utbildning
Begravningsverksamheten för informatörer/kommunikatörer
Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag som Svenska kyrkans församlingar och pastorat tilldelats på en slags entreprenad. Uppdraget inbegriper en mängd skyldigheter där information och kommunikation är viktiga verktyg. Kursen klargör ...
Övergripande utbildning
Begravningsverksamheten för kyrkoherdar
Utbildning för kyrkogårdspersonal
Biologisk mångfald och det gröna kulturarvet
Bevara, utveckla och skapa naturvärden Våra kyrkogårdar är en en grön miljö som är uppskattad och är dessutom ofta en fristad för den biologiska mångfalden av både djur och växter. Denna gröna miljö som finns på en kyrkogård bör u...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5