Utbildning
Här kan du läsa om, och anmäla dig till, våra utbildningar – ladda ner Utbildningskatalog 2021

Som ett komplement till SKKF:s ordinarie kursverksamhet lanserar nu förbundet livesänd videoutbildning. De aktuella utbildningarna är alla endagarsutbildningar som kommer att sändas i två delar, eftermiddag och förmiddag. Först ut under hösten är följande utbildningar:

 

Perenner och prydnadsgräs på kyrkogården
5 oktober 13.30-16.30 till 6 oktober 08.30-11.30

Att möta sorg och sörjande
6 oktober 13.30-16.30 till 7 oktober 08.30-11.30

Säker gravgrävning
7 oktober 13.30-16.30 till 8 oktober 08.30-11.30

Kyrkogårdens beskärning
9 november 13.30-16.30 till 10 november 08.30-11.30

Skötselplaner för kyrkogården
10 november 13.30-16.30 till 11 november 08.30-11.30

Organisation och ekonomi
11 november 13.30-16.30 till 12 november 08.30-11.30

 

Webb-kurser

 

Genom att klicka på den gröna knappen ser du alla kurser som är aktuella via webben.

 

• Anmäl dig via formuläret vid respektive kurs eller till malou.ravelin@skkf.se.
• Efter anmälan skickar vi inloggningsuppgifter och kursmaterial till dig via e-post.

För alla livesända videoutbildningar avgår 300:- i webbrabatt!

 

För frågor och personlig service, kontakta utbildningshandläggare Malou Ravelin.
Telefon: 08-673 83 13
E-post: malou.ravelin@skkf.se
Kurskatalog: Utbildningskatalog 2021

Ledarskap
Arbetsledarutbildning steg II
Arbetslivet är och blir mer och mer komplicerat. Förändringarna i samhället sker allt snabbare. Kraven på ledaren sträcker sig betydligt längre än till att ha yrkeskunskaper inom sitt verksamhetsområde. Dagens ledare ska klara att förändra...
Ledarskap
Arbetsledarutbildning steg III
Den goda arbetsplatsen kännetecknas av en öppen dialog mellan ledare och arbetstagare bl a i samband med PU- och lönesamtal. Att ställa konkreta frågor som leder till dialog är en svår konst som kräver kunskap. Den kunskapen är nödvändig f...
Ledarskap
Arbetsledarutbildning, steg I
Bakgrund och förutsättningar Lagförmän och arbetande förmän är på många arbetsplatser viktiga länkar som organisatörer och förmedlare mellan fältpersonal och arbetsledning. Ibland går man in som ersättare och handlägger arbetsuppgift...
Övergripande utbildning
Arbetsmiljöansvar
Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det är viktigt att i det dagliga ar...
WEBB, Övergripande utbildning
Att möta sorg och sörjande
Personalen inom kyrkogårdsförvaltningens alla områden kommer ofta i kontakt med människor som har sorg och befinner sig i känsliga och svåra situationer. Det finns ständigt behov av att utbilda och fortbilda personalen i detta mycket viktig...
Administration
Begravningsadministration
Personal inom förvaltningens expeditioner ställs allt oftare inför frågor angående begravningsadministration. Kursen redovisar vad som gäller enligt lagstiftningen och hur vi kan hantera dessa frågor ur praktisk synvinkel. För att ge ökad in...
Administration
Begravningslagstiftning
För förtroendevalda och personal i kyrkogårdsförvaltningen är det nödvändigt att ha kännedom om de lagar som reglerar kyrkogårds- och begravningsverksamheten. En väl fungerande verksamhet kräver goda kunskaper om gällande begravningslagst...
Övergripande utbildning
Begravningsverksamheten för informatörer/kommunikatörer
Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag som Svenska kyrkans församlingar och pastorat tilldelats på en slags entreprenad. Uppdraget inbegriper en mängd skyldigheter där information och kommunikation är viktiga verktyg. Kursen klargör ...
Begravningsverksamheten för kyrkoherdar
Övergripande utbildning
Den mångkulturella begravningsplatsen
Svenska kyrkan är på de flesta orter huvudman för begravningsverksamheten. I begravningslagen framgår att huvudmannen ska tillgodose det behov som finns i varje församling/samfällighet av särskilda gravplatser för dem som inte tillhör någo...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4