Utbildning
Här kan du läsa om, och anmäla dig till, våra utbildningar
Nu finns datum för höstens kurser, läs under respektive kurs.

 

Personal som arbetar med krematorie- och begravningsverksamhet inbjuds till:

UTBILDNINGSDAG i samarbete med FSKP – 13 oktober – KARLSTADLäs mer! 

 

Centrala gravvårdskommittén inbjuder till  kursen ”GRAVVÅRDSSÄKERHET”
27 oktober – SOLNA, Stockholm – Fullbokad

 

 

Inspelade utbildningar
SKKF har under hösten 2020 och våren 2021 spelat in ett flertal av våra livesända videoutbildningar. De inspelade utbildningarna går nu att beställa, med en veckas behörighet. Beställning och mer information hittar du under respektive kurs nedan.

 

Inspelade utbildningar

Ladda ner Utbildningskatalog 2022 (2021 års katalog återanvänd)

 

För frågor och personlig service, kontakta utbildningshandläggare Malou Ravelin.
Telefon: 08-673 83 13
E-post: malou.ravelin@skkf.se
Kurskatalog: Utbildningskatalog 2022

Ledarskap
Arbetsledarutbildning steg I
Bakgrund och förutsättningar Lagförmän och arbetande förmän är på många arbetsplatser viktiga länkar som organisatörer och förmedlare mellan fältpersonal och arbetsledning. Ibland går man in som ersättare och handlägger arbetsuppgift...
Ledarskap
Arbetsledarutbildning steg II
Arbetslivet är och blir mer och mer komplicerat. Förändringarna i samhället sker allt snabbare. Kraven på ledaren sträcker sig betydligt längre än till att ha yrkeskunskaper inom sitt verksamhetsområde. Dagens ledare ska klara att förändra...
Ledarskap
Arbetsledarutbildning steg III
Den goda arbetsplatsen kännetecknas av en öppen dialog mellan ledare och arbetstagare bl a i samband med PU- och lönesamtal. Att ställa konkreta frågor som leder till dialog är en svår konst som kräver kunskap. Den kunskapen är nödvändig f...
Övergripande utbildning
Arbetsmiljöansvar
Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det är viktigt att i det dagliga ar...
WEBB, Övergripande utbildning
Att möta sorg och sörjande
Personalen inom kyrkogårdsförvaltningens alla områden kommer ofta i kontakt med människor som har sorg och befinner sig i känsliga och svåra situationer. Det finns ständigt behov av att utbilda och fortbilda personalen i detta mycket viktig...
Administration
Begravningsadministration.
Personal inom förvaltningens expeditioner ställs allt oftare inför frågor angående begravningsadministration. Kursen redovisar vad som gäller enligt lagstiftningen och hur vi kan hantera dessa frågor ur praktisk synvinkel. För att ge ökad in...
Administration
Begravningslagstiftning
För förtroendevalda och personal i kyrkogårdsförvaltningen är det nödvändigt att ha kännedom om de lagar som reglerar kyrkogårds- och begravningsverksamheten. En väl fungerande verksamhet kräver goda kunskaper om gällande begravningslagst...
Övergripande utbildning
Begravningsombud
Fortbildning för begravningsombud med fokus på särredovisning och rapporten till länsstyrelsen Länsstyrelserna utser för en tid av fyra år begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets uppgift är att tillvarata intressen för alla s...
Övergripande utbildning
Begravningsverksamheten för informatörer/kommunikatörer
Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag som Svenska kyrkans församlingar och pastorat tilldelats på en slags entreprenad. Uppdraget inbegriper en mängd skyldigheter där information och kommunikation är viktiga verktyg. Kursen klargör ...
Övergripande utbildning
Begravningsverksamheten för kyrkoherdar
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5