Övergripande utbildning

Begravningsombud

Fortbildning för begravningsombud med fokus på särredovisning och rapporten till länsstyrelsen

Länsstyrelserna utser för en tid av fyra år begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudets uppgift är att tillvarata intressen för alla som inte tillhör Svenska kyrkan. För att kunna utföra det uppdraget är det viktigt att ombuden har kunskap om begravningsverksamheten samt dess ekonomi.

Utbildningen för begravningsombuden omfattar en dag och behandlar bland annat begravningslagen, begravningsseder i olika traditioner, ombudets uppgifter, kyrkans organisation, ekonomi och särkostnadsredovisning.

Mål
Att ge begravningsombuden och handläggare på länsstyrelserna en god utbildning så att de kan utföra sina uppgifter i enlighet med lagstiftningens intentioner.

Kursen är avsedd för
Nyförordnade begravningsombud som inte tidigare deltagit i grundkursen och handläggare från Länsstyrelserna.

Kursinnehåll
Svenska kyrkans organisation
Ekonomisk särkostnadsredovisning
Begravningslagstiftningen
Ombudens uppgifter
Länsstyrelsens roll och uppgift
Förståelse för olika religioner och livsåskådningar samt deras begravningsseder samt särskilda gravplatser

Tid & plats
Ej bestämd.

Pris

Kostnaden fördelas lika vid flera huvudmän.