Examensarbeten

Examenarbeten 2020
Ängskastellet : gestaltning av en askgravlund och dess närmaste omgivning på S:t Sigfrids griftegård, Borås av Emma Nilsson och
Ossian
 Trotzig

Dansa vid min grav: gestaltningsförslag till askgravlunden Linnéan för en vidgad syn på begravningsplatsens användning av Isa Byström

Den ändliga vilan : parkkvalitéer på S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö av Kalle Ågren

Examensarbeten 2019
Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund av Amanda Stridsberg

Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer av Emelie Andersson och Emma Rahm

Examensarbeten 2018
Finns det plats för liv på kyrkogården? : om att utveckla sociala och rekreativa värden på kyrkogårdar och begravningsplatser av Amanda Backlund

Gravmonument i svenska parkmiljöer : idéer, ideal och formspråk av Hanna Åberg

Examensarbeten 2017
Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas – exemplet S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö av Maja-Lena Refsbäck

Gröna kyrkorum för barn och unga : en plats att undvika eller söka upp av Sibylla Lönnback

Sorgeprocessens stöttestenar : ett gestaltningsförslag av element till kyrkogårdar med fokus på återanvänt stenmaterial av Sara Timmerholm

Sprida aska, var och varför? : om gravskicket askspridning och dess plats(er) i landskapet av Elfrida Klacka

Tallarna växer : en studie om föryngringsarbetet av tallpelarsalen på Skogskyrkogården av Andreas Ädling

Välkommen till dödens landskap : en hermeneutisk studie av Flackarps gravplats av Oskar Airijoki

Examensarbeten 2016 – 2013