Examensarbeten 2016 – 2013

Examensarbeten 2016
Begravningsplatsen – den nya parken?: förändringen av begravningsplatsens användning och dess möjlighet som framtida rekreationsområde av Linnéa Stöckel

Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv av Therése Rydsberg

Begravningsplatsens servicestationer: gestaltning för funktion, estetik och användarvänlighet av Sofia Bååth

Den muslimska begravningsplatsens utformning: en studie av kyrkogårdsförvaltningens och de muslimska brukarnas syn på utformningen av den muslimska begravningsplatsen på Östra kyrkogården i Malmö av Andreas Lundell

Examensarbeten 2015
“Vila vid vikens ängar”: en askgravplats och askgravlund för Skrubba strandkyrkogård av Hanna Johansson
Planscher till arbete ovan.

Från Åkerholme till Askgravlund: ett gestaltningsförslag för en askgravlund vid Alsike kyrka i Uppland av Lovisa Fogelfors

Examensarbeten 2014
Hur ser vi på, och planerar vi för, kyrkogården som offentligt rum? av Dennis Andreasson

Slutet på ett liv ger upphov till ett nytt: Biournans möjligheter som gravskick av Kajsa Nilsson

Interaktion i utemiljöbranschen : en studie om aktörer, intressen och inställning till samarbete av Emmie Lundahl

Examensarbeten 2013
Vård och underhåll av kulturhistoriskt lagskyddade kyrkogårdar: en fallstudie av Lagunda kyrkogårdsförvaltning, Enköping av Elin Slettengren

Uppfattningen om perenna gravplanteringar hos tre uppländska kyrkogårdsförvaltningar: en fallstudie av Hanna Johansson

Den mångkulturella begravningsplatsen: för utveckling av ett integrerat samhälle av Hanna Hulth

En fredad plats : om kyrkogårdens och begravningsplatsens roll nu och i framtiden av Ylva Bolin

Askgravplatsen – ett gravskick i tiden : gestaltningsförslag av en ny askgravplats på Norra kyrkogården i Lund av Veronica Johansson

Kyrkogårdens trädkrans – hur förnyas den? av Erica Engström

Kyrkogårdsrekreation : problem, möjligheter och utvecklingsområden av Emma Hansson

“Inte ens sista vilan varar för evigt” : om återlämnade gravplatser genom en fallstudie på Östra kyrkogården i Malmö av Fanny Rading Heyman