krem
Branchförbundet för begravningsverksamhet i Sverige

Om SKKF

1983 fick Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, sitt nuvarande namn. Dessförinnan var namnet Svenska Eldbegängelseföreningen vars historia börjar redan 1882. Utvecklingen av förbundet som en bred, politiskt och konfessionellt obunden branschorganisation står i centrum då förbundet nu utvecklas vidare.

Förbundet arbetar med begravningsfrågor i stort, såväl jordbegravning som kremation. Detta ligger i ansvaret att vara ett modernt branschförbund. Utbildning och rådgivning är viktiga frågor för förbundet.

SKKF främjar med sin uttalade position som en politisk och religiöst obunden organisation en god begravningsverksamhet och en positiv utveckling av olika gravskick från olika etiska, etniska, religiösa, ekologiska och ekonomiska utgångspunkter.

Medlemmar i förbundet är huvudmän för begravningsverksamheten och begravningsregioner. Högsta beslutande organ är förbundsmötet. Mellan förbundsmötena leds förbundet av styrelsen. Chefstjänsteman är verkställande direktören.

Organisationer och företag som samverkar med SKKF är Stiftelsen IGNIS och IGNIS Försäkringsförening. Båda organisationerna har djup förankring i eldbegängelsens historia. Samverkan med dessa organisationer innebär att SKKF förfogar över en bred kompetens inom hela begravningsbranschen.

SKKF har också ett nära samarbete med Svenska kyrkans kyrkostyrelse, Svenska kyrkans arbetagivarorganisation, berörda kyrkogårdsförvaltningar, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges krematoriepersonal, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Fonus, Sveriges Lantbruksuniversitet, olika branschorganisationer och de fackliga organisationerna inom branschen. Även internationellt har SKKF ett stort kontaktnät. Förbundet är representerade i styrelsen i det Nordiska förbundet för kyrkogårdar och krematorier. SKKF är också medlem i ICF, International Cremation Federation,

SKKF och de samverkande organisationerna har sitt huvudkontor på Sveavägen 116 i Stockholm.

Presskontakt

För presskontakter svarar i första hand SKKF:s VD Jan Olov Andersson.
Tel 08-673 83 34
Mobil 070-541 39 06
E-post jan-olov.andersson@skkf.se

Pressbilder

Klicka på en bild för att få den i större format

Kathrin Flossing, ordförande SKKF

Kahtrin Flossing

Jan Olov Andersson, VD SKKF

Ronny Holm, organisationschef

 

Möt SKKF:s förtroendevalda

Högsta beslutande organ inom SKKF är förbundsmötet. Mellan förbundsmötena leds förbundet av styrelsen.

Förbundets ledamöter

SKKF:s styrelse

Läs mer om styrelsens ledamöter 

Tekniska delegationen

Tekniska delegationens ledamöter