krem
Branchförbundet för begravningsverksamhet i Sverige

SKKF – Kompetens Tradition Utveckling

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är ett politiskt och religiöst obundet branschförbund som arbetar för att främja en god begravningsverksamhet

SKKF:s historia börjar i slutet av 1800-talet med Svenska Likbrännarföreningen. En sammanslutning av inflytelserika män och kvinnor som initialt verkade för införandet av kremation i Sverige. Via namnbyte till Svenska Eldbegängelseförenigen fick Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, sitt nuvarande namn 1983.

SKKF verkar för att tillvarata sina medlemmars intressen i begravnings- och krematoriefrågor. Främst genom information och utbildning. Men också genom att ta fram utredningar och att agera remissinstans i begravningsfrågor för bland annat regeringen och Svenska kyrkan. Samt att bevaka och informera medlemmarna om det som är aktuellt i branschen.

Medlemmar i förbundet är huvudmännen för begravningsverksamheten i Sverige. I huvudsak Svenska kyrkans pastorat och församlingar, men också Stockholms kyrkogårdsförvaltning som drivs av Stockholms stad och Tranås kyrkogårdsförvaltning som drivs av Tranås kommun. Samt ett antal samfund som exempelvis buddistiska gemenskapen och katolska- och judiska församlingen.

Högsta beslutande organ är förbundsmötet. Mellan förbundsmötena leds förbundet av en styrelse. Chefstjänsteman är verkställande direktören, f.n. Jan Olov Andersson.

SKKF är en del av styrelsen för Nordiska Föreningen för Kyrkogårdskultur, NFKK.
Samt medlem i en rad andra nationella och internationella organisationer.

SKKF:s samverkan med Stiftelsen IGNIS och IGNIS försäkringsförening, båda djupt förankrade i eldbegängelsens historia, gör att SKKF förfogar över en bred kompetens inom hela begravningsbranschen.

SKKF och de samverkande organisationerna har sitt huvudkontor på Sveavägen 116 i Stockholm.

Presskontakt

För presskontakter svarar i första hand SKKF:s vd Jan Olov Andersson.
Tel 08-673 83 34
Mobil 070-541 39 06
E-post jan-olov.andersson@skkf.se

Pressbilder

Klicka på en bild för att få den i större format

Kahtrin Flossing

Kathrin Flossing, ordförande SKKF

Jan Olov Andersson, vd SKKF

Ronny Holm, organisationschef

Möt SKKF:s förtroendevalda

Högsta beslutande organ inom SKKF är förbundsmötet. Mellan förbundsmötena leds förbundet av styrelsen.

Förbundets ledamöter

SKKF:s Styrelse

Läs mer om styrelsens ledamöter 

SKKF stadgar beslutade 2020-05-14

Tekniska delegationen

Tekniska delegationen