krem
Branchförbundet för begravningsverksamhet i Sverige

SKKF – Kompetens Tradition Utveckling

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, är ett politiskt och religiöst obundet branschförbund som arbetar för att främja en god begravningsverksamhet

SKKF:s historia börjar i slutet av 1800-talet med Svenska Likbrännarföreningen. En sammanslutning av inflytelserika män och kvinnor som initialt verkade för införandet av kremation i Sverige. Via namnbyte till Svenska Eldbegängelseförenigen fick Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, sitt nuvarande namn 1983.

SKKF verkar för att tillvarata sina medlemmars intressen samt bevaka och informera om nyheter i begravnings- och krematoriefrågor. Främst genom information och utbildning, men också genom att ta fram utredningar och att agera remissinstans i begravningsfrågor för bland annat regeringen och Svenska kyrkan.

Medlemmar i förbundet är huvudmännen för begravningsverksamheten i Sverige. I huvudsak Svenska kyrkans pastorat och församlingar, men också Stockholms kyrkogårdsförvaltning som drivs av Stockholms stad och Tranås kyrkogårdsförvaltning som drivs av Tranås kommun. Samt ett antal samfund som exempelvis buddistiska gemenskapen judiska församlingen och katolska kyrkogården.

Högsta beslutande organ är förbundsmötet. Mellan förbundsmötena leds förbundet av en Styrelse.
Chefstjänsteman är verkställande direktören, f.n. Dennis Jansson.

SKKF är en del av styrelsen för Nordiska Föreningen för Kyrkogårdskultur, NFKK.
Samt medlem i en rad andra nationella och internationella organisationer.

SKKF:s samverkan med Stiftelsen IGNIS och IGNIS försäkringsförening, båda djupt förankrade i eldbegängelsens historia, gör att SKKF förfogar över en bred kompetens inom hela begravningsbranschen.

SKKF och de samverkande organisationerna har sitt huvudkontor på Sveavägen 116 i Stockholm.

Läs mer om SKKF:s historia i Sören Ekströms skrift ”Från pionjär för eldbegängelse till moderna branschorganisation” utgiven i samband med förbundets 125 årsfirande.

Presskontakt

För presskontakter svarar i första hand SKKF:s vd Dennis Jansson.
Tel 08-673 83 19
Mobil 070-554 00 91
E-post dennis.jansson@skkf.se

Dennis Jansson, vd SKKF

Möt SKKF:s förtroendevalda

Högsta beslutande organ inom SKKF är förbundsmötet. Mellan förbundsmötena leds förbundet av styrelsen.

SKKF Förbundsmöte 2022-2026

Styrelsen

Läs mer om styrelsens ledamöter 

SKKF stadgar beslutade 2020-05-14

Tekniska delegationen

Tekniska delegationen 2024-25