Ledamöter i SKKF:s styrelse

Presentation av SKKF:s styrelseledamöter

Kahtrin Flossing

Möt Kathrin Flossing, styrelseordförande.
Läs intervju här

 

Jan-olof Aggedal

Jan-Olof Aggedal, enda prästen i styrelsen.
Läs intervju här

 


Foto: Birgitta Löwing Kiser

Ulla Y Gustafsson, f.d. begravningsombud
Läs intervju här

Dennis Jansson, förvaltningschef Falu pastorat
Läs intervju här