Ledamöter i SKKF:s styrelse

Presentation av SKKF:s styrelseledamöter

Knut Weibull, ordförande
f.d. överantikvarie, riksantikvarieämbetet
Läs intervju här

Dennis Jansson, vd
Läs intervju här

Jan-olof Aggedal

Jan-Olof Aggedal, enda prästen i styrelsen. Lund
Läs intervju här

Foto: Birgitta Löwing Kiser

Ulla Y Gustafsson, f.d. begravningsombud, Göteborg
Läs intervju här

Maria Sandström, kyrkogårds och fastighetschef, Skellefteå
Läs intervju här

Ewa Alexandersson, förtroendevald, Huddinge
Läs intervju här