SKKF:s webbregler

 1. Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund tillhandahåller på sin webbplats skkf.se utrymmen där personer med anknytning till en medlemsorganisation (på tidningen Kyrkogårdens debattplats även andra) kan låta publicera diskussionsinlägg, erfarenheter, frågor till förbundsrådgivare samt erbjudanden om att köpa, sälja eller byta varor eller tjänster.
  Det betyder att webbsidans interaktiva delar är avsedda som service- och mötesplatser för aktiva inom begravningsbranschen.
 2.  All publicering sker på svenska eller på i Sverige begripliga skandinaviska språk efter att material granskats av webbsidans redaktion. Utöver sedvanlig redigering tillämpas följande regler.
  Det betyder att ingen direktpublicering sker då en användare sparat sitt inlägg.
 3. Det som publiceras på skkf.se ska ha anknytning till och relevans för begravningsverksamheten i vid mening. Med detta menas till exempel praktiska, administrativa och juridiska frågor, arbetsorganisatoriska aspekter, arbetsmiljöfrågor, historiska kulturella, idémässiga, politiska, sociala och psykologiska aspekter på verksamhet som kan anses ligga inom uttrycket ”vårdkedjan efter döden”. Utrymmet för publicering av erbjudanden om att köpa, sälja eller byta omfattas dock inte av denna princip.
  Det betyder till exempel att inlägg som avviker från ämnesområdet, innehåller länkar som saknar relevans eller innehåller politisk information utan koppling till ämnesområdet inte publiceras.
 4. Vid granskning och redigering av material som ska publiceras på skkf.se följs i tillämpliga delar de föreskrifter som finns i Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
  Det betyder bland annat att inlägg som informerar om eller länkar till sidor med pornografiskt, sexistiskt eller rasistiskt innehåll inte publiceras.
  Klicka här för att läsa Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.
 5. Vid granskning och redigering av material som ska publiceras på skkf.se följs i tillämpliga delar de regler som finns i Etiska regler för press, TV och radio.
  Det betyder till exempel att kommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion som saknar betydelse i sammanhanget inte publiceras.
  Klicka här för att läsa Etiska regler för press, TV och radio.
 6. Vid eventuell oenighet om tillämpning av dessa webbregler gäller den tolkning som görs av SKKFs VD.
  Det betyder att VD gör en avvägning mellan de begränsningar som ovanstående regler ger och det publiceringsintresse som följer av en vidsträckt medlemsdemokratisk grundsyn.