Integritetspolicy

Policy för skyddande av personuppgifter på SKKF

Information till dig som deltar på någon av våra kurser eller konferenser

Sveriges Kyrkogårds- och krematorieförbund respekterar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Samtliga våra medarbetare har ingått avtal om tystnadsplikt. Vi samlar aldrig in fler personuppgifter än vi behöver för att fullfölja vårt uppdrag mot dig. Här beskriver vi översiktligt vilka uppgifter vi samlar in och varför vi gör det.
Personuppgiftsansvarig: Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund, org.nr. 802000-7335, Box 19071, 104 32 Stockholm.
Har du några frågor rörande behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att maila din fråga till personuppgifter@skkf.se

För att kunna administrera och organisera en kurs eller konferens så behöver vi samla in och bearbeta ett antal personuppgifter om dig. De uppgifter som vi vanligtvis behöver är
– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Mailadress
– Personnummer
– Uppgift om allergi eller specialkost
– Uppgift om funktionsnedsättning
Uppgifterna kommer från dig själv eller från företrädare hos din arbetsgivare.
Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver, vilket är olika tider beroende på typ av uppgift. Vanligtvis spar vi uppgifterna i 1 år från avslutad kurs eller konferens.
För att vi ska få bearbeta och spara dina personuppgifter måste vi ha en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för att bearbeta ovanstående personuppgifter är avtal och rättslig förpliktelse.
Vid kurser och konferenser delar vi vissa av dina uppgifter med övriga deltagare och, vid kurser med föreläsaren. Uppgifter vi delar är vanligtvis namn, företag/organisation ort och kontaktuppgifter. Om du inte önskar finns med på den delade deltagarförteckningen så meddelar du detta i samband med din bokning.
Vid de tillfällen vi ordnar med mat och/eller logi behöver vi dela vissa av dina personuppgifter med hotellet eller konferensanläggningen. I dessa fall upprättar vi ett så kallat biträdesavtal med hotellet eller konferensanläggningen som reglerar vad de får göra med dessa uppgifter och att de inte får använda uppgifterna för eget syfte.
Du har alltid rätt att begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du har även rätt att begära att få din personuppgifter raderade om du inte längre vill ingå i ovanstående grupp.

Du rätt att få ett registerutdrag från oss som innehåller information vilka uppgifter vi lagrar om dig, varifrån dessa uppgifter kommer, vilket som är vårt ändamål med att behandla uppgifterna samt till vilka andra mottagare som vi lämnar ut uppgifter till.
Begäran om registerutdrag ska ske via mail eller post:
personuppgifter@skkf.se
Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund, Box 19071, 104 32 Stockholm
Ett registerutdrag lämnas alltid skriftligt.