Integritetspolicy

Policy för skyddande av personuppgifter på SKKF

Det är Dataskyddsförordningen som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Grunden är att vi alltid ska värna skyddet av den personliga integriteten och att det alltid ska finnas ett syfte med att vi samlar in, bearbetar och sänder vissa personuppgifter vidare.

Vi behandlar många personuppgifter i vår verksamhet och det är vårt interna arbetssätt som ligger till grund för att vi i vårt dagliga arbete skyddar personuppgifter så att de inte sprids till obehöriga, inte lagras längre än nödvändigt och att vi är särskilt försiktiga med känsliga uppgifter.

Det åligger dig som anställd att iaktta sekretess beträffande företagets verksamhet. Du får sålunda varken under anställningstiden eller därefter yppa vad som blivit dig bekant rörande kunder, prissättning eller dylikt, och inte heller för egen eller annans del begagna dig av dessa uppgifter.

Vi ska skydda dokument på ett korrekt sätt vilket innebär att inga lösa papper med personuppgifter ska ligga kvar på skrivbordet när vi inte är på plats.

Vi ska logga ut helt från datorn eller se till att vi har skärmlås som aktiveras efter några minuter för att inga obehöriga ska kunna komma åt information på våra datorer.

Våra lösenord ska vara säkra och inte finnas på lappar på skrivbordet.

Vi ska gallra i våra mail, sms och foton på ett klokt sätt. När vi fått eller sänt ett mail eller sms med personuppgifter ska vi radera dessa då ärendet är behandlat.

Vi ska inte spara listor med namn eller andra personuppgifter på våra datorer slentrianmässigt utan radera dessa då ärendet är behandlat.

Vi kan fortfarande skicka personuppgifter vidare till tredje part som till exempel hotell, konferensanläggningar, föreläsare och tidningsdistributör. För att vi ska vara säkra på att dessa inte använder personuppgifterna i något annat syfte än att fullfölja vårt uppdrag, upprättar vi så kallade biträdesavtal mellan oss.