Krematoriefrågor

Kremationsstatistik

Varje år samlar SKKF in statistik över antalet kremerade i vårt land. Samt i norden.
Vi för också statistik över gravsatta askor och antalet dagar mellan dödsfall och kremering/jordbegravning.
Kremationstatistiken för 2019 presenteras här på hemsidan i slutet av mars 2020
samt i tidningen Kyrkogården nr 2 som utkommer i slutet av april 2020.

Statistik från 2008-2018

 

Krematorieutredningen 2017

2017 beslutade SKKF:s styrelse att en ta ny version av den kremationsutredning från 2010 skulle tas fram.
Förutom en uppdatering innehåller den här utredningen ett viktigt avsnitt om styrning av begravningsverksamheten samt att länsvisa prognoser av antalet kremationer har tillkommit.
Den grupp som tagit fram Den framtida krematorieverksamheten har letts av SKKF:s VD Jan Olov Andersson och därutöver bestått av kanslichef Katarina Ahlman, kyrkogårdskonsulent
Mattias Elofsson, organisationschef Ronny Holm, Torbjörn Samuelsson, konsult vid Energiprojekt E&S AB och knuten till SKKF som expert i krematoriefrågor samt som huvudsekreterare Johan Hermelin, konsult vid Strategihuset AB.
Utredningen är antagen av SKKF:s styrelse i juni 2017.

Krematorieutredningen 2017

 

Fossilfri drift av krematorieugnar 2023?

Ett av målen som SKKF uttalade i krematorieutredning 2017 var en fossilfri begravningsverksamhet 2023. Som ett steg på vägen för detta mål tillsattes en utredning av seende stödbränsle för krematorieugnarna. Denna utredning fick von Stedingk Kommunikation i uppdrag att utföra. Här kan du läsa hans resultatrapport om förutsättningarna för fossilfri drift av krematorierna 2023

Metallåtervinning

Fönix Miljö AB har sedan hösten 2016 ett ramavtal med Svenska kyrkan avseende metallåtervinning från krematorieprocessen.
Läs mer om företaget på www.fonixmiljo.no
Fönix ramavtal
För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:
Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
E-post : post@fonixmiljo.com
Avropsavtal för Ramavtal KYR002255

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. På frågan om riskerna med joniserande strålning för krematoriepersonal svarar Arbetsmiljöverket: ”Risken för att utsättas för radioaktiv strålning för personal i samband med kremering av avlidna är försumbar enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket delar den uppfattningen.”
SKKF fortsätter att bevaka frågan.

Ugnsmått och maxvikt

SKKF har samlat in uppgifter om maxstorlek och maxvikt på kistor som landets krematorium kan ta emot.
Lista över kistans maxvikt och maxbredd i landets olika krematorier