Ansvarsdokument

Vem ansvarar för vad och hur?
Ansvarsdokumentet är en vägledning som klarlägger huvudmannens, församlingens/pastoratets/kommunen och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning.
Vägledningen utgår från en organisation där en församling/pastorat ansvarar för såväl begravningsverksamhet som begravningsgudstjänst.
I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för begravningsverksamheten.

Ansvarsdokumentet
Begravningslagen (1990:1144)
Begravningsförordningen(1990:1147)

 

.