CGK

CGK:s uppgift är att verka för och vidareutveckla god gravkultur.
Stödja lokala traditioner inom gravkulturen.
Arbeta för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatserna.
Sprida kunskap och förståelse för god gravkultur och dess förutsättningar.

CGK – Centrala Gravvårdskommittén består av två representanter från vardera:
SKAO – Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation
SKKF – Sveriges kyrkogårds- och Krematorieförbund
FSK – Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
GRO – Gravvårdsfirmornas Riksorganisation

Gravvårdsäkringsarbete!
Instruktion för provning av gravvårdar – för dig som arbetar med gravvårdssäkerhet på kyrkogård/begravningsplats
Montering och provning av gravvårdar – för entreprenörer och privatpersoner
Huvudmannens och stenfirmans ansvar vid montering – vägledning för förvaltningar och stenfirmor
Material från kurs i gravstenssäkerhet

Kontroll av gravvårdar med hjälp av Beräkningsmodellen (Göteborgsmodellen)
Instruktion till beräkningsmodellen från Göteborg
Excel-fil för alla typer av gravvårdar utan makron
Excel-fil för rektangulära gravvårdar
Excel-fil för pelare

Beräkningsmodellen är framtagen av Göteborgs begravningssamfällighet och uppgraderad för användande utan makron av Lunds pastorat.

Har ni frågor på modellen är ni välkomna att kontakta någon av oss:
Robin Lambro, Göteborgs begravningssamfällighet, 031 – 731 11 93

Mattias Elofsson, SKKF, 08 – 673 83 22

Produkter för säkring av gravvårdar
Mall för provningsprotokoll – statisk provning
Företag och produktnamn här

Här kan du läsa CGK:s Handbok för kulturhistorisk inventering, bevarande och återanvändning av gravanordningar