SKKF:s regioner

SKKF:s regioner samlar begravningshuvudmän inom ett geografiskt område och fungerar som en kanal mellan regionen och SKKF. De olika regionerna ordnar konferenser och andra arrangemang i branschfrågor. Genom att klicka nedan kan du se vad som är på gång i ditt område.

Aktiva SKKF-regioner
Begravningsregion Dalarna

Begravningssamverkan Smålands- Hallandsregionen, BSHR

Kyrkogårdsfrågor i region Öst, KRÖ

Region Nord

Region Väst

Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift, SRKL

Stockholmsregionens samarbetsorgan i begravningsfrågor, SSIB

Inaktiva SKKF-regioner
Gävleborgs begravningsregion

Region Mitt

Övriga regioner
Mälardalens arbetsutskott, MAU
Region i Karlstad stift
Region i Skara stift