SKKF:s regioner

SKKF:s regioner samlar begravningshuvudmän inom ett geografiskt område och fungerar som en kanal mellan regionen och SKKF. De olika  regionerna ordnar konferenser och andra arrangemang i branschfrågor. Genom att klicka nedan kan du se vad som är på gång i ditt område.

Region Nord

Region Mitt

Begravningsregion Dalarna

Gävleborgs begravningsregion

Stockholmsregionens samarbetsorgan i begravningsfrågor, SSIB

Kyrkogårdsfrågor i region Öst, KRÖ

Region Väst

Begravningssamverkan Smålands- Hallandsregionen, BSHR

Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift, SRKL