SRKL – Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift

Här finns det information om vad som händer i regionen, både nyheter, aktualiteter, planerade och genomförda arrangemang.

Kommande och genomförda aktiviteter i regionen
Vårkonferens i Lund 10-11 mars, 2020

Kontaktuppgifter till regionen
Mattias Schultz, ordförande
Krutviksvägen 4, 371 42 Karlskrona
Tel 0455-789 93
Klicka här för att skicka e-post

Mattias Björkholm, sekreterare
Tel 044 – 780 64 35
Svenska kyrkan Kristanstad
Box 153, 291 22 Kristianstad
Klicka här för att skicka e-post

SRKL har flertalet arbetsgrupper som träffas regelbundet. 
Kontaktpersoner till dessa grupper se nedan. 

Tekniska gruppen
Kontaktperson: Mattias Björkholm, 044 – 780 64 35
Klicka här för att skicka e-post

Taxe- och informationsgruppen
Kontaktperson: Fredrik Göransson, 0739 – 94 63 41
Klicka här hör att skicka e-post

Stensäkringsgruppen
Kontaktperson: Magnus Näsström, 0457 – 45 52 85
Klicka här för att skicka e-post
SRKL:s Gravvårdskontroll

Växtgruppen
Kontaktperson: Anna-Carin Forsman
Exempel på gruppens växtkunskapsmaterial, klicka här
Klicka här för att skicka e-post

Krematoriegruppen
Kontaktperson: Magnus Näsström, 0457 – 45 52 85
Klicka här för att skicka e-post

Reparationsgruppen

Arbetsledargruppen
Kontaktperson: Fredrik Göransson, 0739 – 94 63 41
Klicka här för att skicka e-post