SRKL – Samarbetsgruppen för regionala kyrkogårdsfrågor i Lunds stift

Här finns det information om vad som händer i regionen, både nyheter, aktualiteter, planerade och genomförda arrangemang.

Kommande och genomförda aktiviteter i regionen
Maskin- & Branschdag 2024
Inbjudan och Information
Anmälningsblankett
Vårkonferens i Helsingborg 19-20 mars 2024
SKKF info
SRKL info
Stensäkringsarbetet i Helsingborg
Klimatsmarta träd och buskar
-Verksamhetsutveckling och självledarskap
-Hållbar bevattning
Arbetsledarträff  i Landskrona 28 februari 2024
Nätverksträff för administratörer i Landskrona 13 februari 2024
Höstkonferens i Församlingshuset i Hässleholm den 11 oktober 2023
Nätverksträff för arbetsledare inom begravningsverksamheten den 13 september 2023
Vårkonferens i Ystad 14-15 mars, 2023 med presentationer nedan:
Svenska kyrkans omställningsavtal, Ola Falck, SKAO
Erfarenheter av energikrisen och åtgärder framöver? Andreas Månsson, Lunds stift
Dåtid-Nutid-Framtid, Camilla Berthilsson, Norrvikens trädgårdar i Båstad
Föreningen ELDAR, Sven-Erik Perlman Aspeklev
Nytt från SKKF, Mattias Elofsson, SKKF
Höstkonferens i Hässleholm 21 oktober, 2021
Vårkonferens i Lund 10-11 mars, 2020

Kontaktuppgifter till regionen
Emma Bodin, ordförande
Tel: 046 – 71 87 75
Svenska kyrkan Lund
Box 1096, 221 04 Lund
Klicka här för att skicka e-post

Mattias Björkholm, sekreterare
Tel 044 – 780 64 35
Svenska kyrkan Kristanstad
Box 153, 291 22 Kristianstad
Klicka här för att skicka e-post

SRKL har flertalet arbetsgrupper som träffas regelbundet. 
Kontaktpersoner till dessa grupper se nedan. 

Tekniska gruppen
Kontaktperson: Mattias Björkholm, 044 – 780 64 35
Klicka här för att skicka e-post

Stensäkringsgruppen
Kontaktperson: Magnus Näsström, 0457 – 45 52 85
Klicka här för att skicka e-post
SRKL:s Gravvårdskontroll

Växtgruppen
Kontaktperson: Anna-Carin Forsman
Exempel på gruppens växtkunskapsmaterial, klicka här
Klicka här för att skicka e-post

Krematoriegruppen
Kontaktperson: Magnus Näsström, 0457 – 45 52 85
Klicka här för att skicka e-post

Reparationsgruppen

Arbetsledargruppen
Kontaktperson: Fredrik Göransson, 0763 – 15 36 20
Klicka här för att skicka e-post