SKKF:s Etiska råd

Begravningsfrågor är delikata och ibland svåra, det kan uppstå frågor som inte har något givet svar eller givna regler.
SKKF:s Etiska råd som har till uppgift att vara ett rådgivande organ för begravningsverksamheten i Sverige. Rådet ger rekommendationer att fritt förhålla sig till. Rådets rekommendationer är inte juridiskt eller ekonomiskt bindande för huvudmän eller SKKF.

Rådet består av en samlad kompetens inom etik, juridik, teologi, religionsvetenskap och god branschkunskap. Vid behov kan en extern person tas in som tillfälligt bidrar i den aktuella sakfrågan. Det etiska rådet administreras och bekostas av SKKF.

Frågor till rådet skickas till etiskaradet@skkf.se
Rådet kan avsäga sig att behandla en fråga.

Behandlade frågor med rådets svar och rekommendationer anonymiseras och offentliggörs här på SKKF:s webbsida samt i vissa fall i tidningen Kyrkogården.
Som frågeställare har du möjlighet att neka publicering.
Frågor som har behandlats i SKKF:s Etiska råd kan tas upp i andra sammanhang där SKKF är närvarande. Exempelvis i informations och utbildningssyfte.

Protokoll från Rådets möten

Rådets nästa sammanträde hålls den 11 november 2024
Brådskande frågor kan behandlas på extrainsatta möten.

Etiska rådets ledamöter 2021-2023
Ordförande
Knut Weibull, ordförande SKKF, f.d. överantikvarie, riksantikvarieämbetet
Ledamöter
Lars Sandman, professor vid Lin­köpings universitet, med inriktning på etiska frågor inom hälso- och sjukvård.
Esbjörn Hagberg, biskop emeritus, Karlstads stift.
Örjan Wallin, Myndig­heten för stöd till tros­samfund.
Jan Olov Andersson, tidigare vd för SKKF.
Sekreterare
Dennis Jansson, SKKF:s vd