Tidningen Kyrkogården kommer ut med sex utgåvor per år, tre per termin. Tidningen ingår som en del av medlemskapet i SKKF, men det är också möjligt att prenumerera på tidningen genom att skicka ett e-brev till Malou Ravelin på adress Malou.ravelin@skkf.se

Kyrkogården

Här kan du läsa smakprov av tidningen.

Senaste nummer Tidigare nummer Korsordslösningar

 

Nästa nummer av Kyrkogården – #1 2020 – är planerad till omkring den 21 februari.

Tipsa redaktionen
Redaktör för tidningen Kyrkogården är Johan Lindstén. Hör gärna av dig med både tips och synpunkter per e-post till red@kyrkogarden.com eller på telefon 070–639 50 60.

Prenumerera på tidningen Kyrkogården
Tidningen Kyrkogården ingår i SKKF:s medlemsavgift. Prenumerationspriset är för medlemmar 300 kr, för ickemedlemmar 410 kr inkl. moms. Enstaka lösnummer kan rekvireras från SKKF kansli. Klicka här för förfrågan

Annonsera i tidningen eller här på SKKF:s webbplats
Kyrkogården riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet. Varje nummer av tidningen Kyrkogården når mellan 8.000 och 10.000 läsare. Klicka här för att läsa mer om annonsering i Kyrkogården eller på skkf.se