annonsera, Tidningen Kyrkogården

Annonsera i Kyrkogården – eller här på SKKF.SE

Boka annons Utgivningsplan 2023 Kontakt

 

Kyrkogården bär annonserna hela vägen fram till beslutsfattarna

Det finns cirka 3.100 kyrkogårdar i Sverige. Verksamheten omsätter mer än 5 miljarder kronor årligen. Det motsvarar omkring en femtedel av Svenska kyrkans totala omsättning.
Verksamheten är finansierad via skattsedeln och alla mantalsskrivna i landet bidrar via en andel av sin beskattningsbara inkomst.

En unik facktidning

Tidningen Kyrkogården är Sveriges enda facktidning för begravnings-, krematorie- och kyrkogårdsverksamhet, och riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet:
• samtliga anställda och förtroendevalda i verksamheten,
• Svenska kyrkan centralt, dess stift, församlingar, kommunala huvudmän och andra,
• landets alla begravningsombud,
• riksdag och regering,
• länsstyrelser som arbetar med tillståndsfrågor, ekonomi och kulturmiljö,
• politiker och opinionsbildare på området,
• utbildningsföretag, materiel- och tjänsteleverantörer i den ”gröna branschen” – samt många fler.

Brett och djuplodande redaktionellt innehåll

Varje utgåva av tidningen Kyrkogården beräknas nå mellan 8.000 och 10.000 läsare.
• Tidningens innehåll kännetecknas av reflektion över både historien och samtiden – och söker i och för framtiden.
• Den handlar om såväl teknik och grönytefrågor, som organisation och begravningsskick.
• Den kultur som finns på begravningsplatser i både Sverige och internationellt speglas också.
• Tidningen Kyrkogårdens uppgift är att genom kunskapsspridning bidra till vården och utvecklingen av landets begravningsplatser.
• Genom utblickar och opinionsbildning ska tidningen stödja utvecklingen av en verksamhet som är relevant, både nu och i framtiden.

Det är enkelt att annonsera i Kyrkogården

Tf annonssäljare för Kyrkogården är Ola TallbomVkMedia i Umeå.
• Han nås enklast på telefon 090-71 15 12 alt. 076-677 67 12,
eller per e-post på adress ola.tallbom@vkmedia.se.

• Webbplats: www.vkmedia.se/kyrkogarden/.

Ordinarie annonssäljare Maria Bengtsson är tjänstledig till den 1 november 2023.
• Du når henne på telefon 0950-40 29 41 och per e-post maria.bengtsson @ vkmedia.se.

Utgivningsplan för 2023

#1–2023 är planerad till den 23 februari.
#2–2023 är planerad till den 20 april.

#3–2023 är planerad till den 9 juni.
#4–2023 är planerad till den 7 september.
#5–2023 är planerad till den 19 oktober.
#6–2023 är planerad till den 7 december.

Materialdag: Normalt cirka en (1) månad före utgivningsdag.
Materialkrav: https://vkmedia.se/mediekop/annonsmaterial/