annonsera, Branchförbundet för begravningsverksamhet i Sverige, Tidningen Kyrkogården

Annonsera i Kyrkogården – eller här på SKKF.SE

Boka annons Kontakt Utgivningsplan 2024

 

Kyrkogården bär annonserna hela vägen fram till beslutsfattarna

Det finns cirka 3.100 kyrkogårdar i Sverige. Verksamheten omsätter närmare 6 miljarder kronor årligen. Det motsvarar omkring en femtedel av Svenska kyrkans totala omsättning.
Verksamheten är finansierad via skattsedeln och alla mantalsskrivna i landet bidrar via en andel av sin beskattningsbara inkomst.

En unik facktidning

Tidningen Kyrkogården är Sveriges enda facktidning för begravnings-, krematorie- och kyrkogårdsverksamhet, och riktar sig till alla som på något sätt är engagerade i verksamheten:
• kyrkoherdar, kyrkogårdschefer och -ansvariga, samtliga övriga anställda och förtroendevalda,
• Svenska kyrkan centralt, dess stift, församlingar, kommunala huvudmän och andra,
• landets alla begravningsombud,
• riksdag, regering och myndigheter,
• länsstyrelser som arbetar med tillståndsfrågor, ekonomi och kulturmiljö,
• politiker och opinionsbildare på området,
• utbildningsföretag, material- och tjänsteleverantörer i den ”gröna branschen” – samt många fler.

Brett och djuplodande redaktionellt innehåll

Varje utgåva av tidningen Kyrkogården beräknas nå mellan 8.000 och 10.000 läsare.
• Tidningens innehåll kännetecknas av reflektion över både historien och samtiden – och söker i, och för framtiden.
• Den handlar om såväl teknik och grönytefrågor, som kulturarv, organisation, lagstiftning och begravningsskick.
• Den kultur som finns på begravningsplatser i både Sverige och internationellt speglas också.
• Tidningen Kyrkogårdens uppgift är att genom kunskapsspridning bidra till vården och utvecklingen av landets begravningsplatser.
• Genom utblickar och opinionsbildning ska tidningen stödja utvecklingen av en verksamhet som är relevant, både nu och i framtiden.

Kontakt: Det är enkelt att annonsera i Kyrkogården

Annonssäljare för Kyrkogården är Maria Bengtsson på VkMedia i Umeå.
• Hon nås på telefon 0950-40 29 41, och per e-post maria.bengtsson@vkmedia.se.
• Webbplats: www.vkmedia.se/kyrkogarden/.

Utgivningsplan för 2024

#1–2024 är planerad till den 22 februari.
#2–2024 är planerad till den 18 april.

#3–2024 är planerad till den 10 juni.
#4–2024 är planerad till den 5 september.
#5–2024 är planerad till den 17 oktober.
#6–2024 är planerad till den 5 december.

Materialdag: Normalt cirka en (1) månad före utgivningsdag.
Materialkrav: https://vkmedia.se/mediekop/annonsmaterial/