annonsera, Tidningen Kyrkogården

Annonsera i Kyrkogården – eller här på SKKF.SE

Boka annons Utgivningsplan Kontakt Extra jubileumstidning 2022

 

Kyrkogården bär annonserna hela vägen fram till de verkliga beslutsfattarna

Det finns cirka 3.100 kyrkogårdar i Sverige. Verksamheten omsätter mer än 5 miljarder kronor årligen. Det motsvarar omkring en femtedel av Svenska kyrkans totala omsättning.
Verksamheten är finansierad via skattsedeln och alla mantalsskrivna i landet bidrar via en andel av sin beskattningsbara inkomst.

En unik facktidning

Tidningen Kyrkogården är Sveriges enda facktidning för begravnings-, krematorie- och kyrkogårdsverksamhet, och riktar sig till alla som är engagerade i kyrkogårds- och krematorieverksamhet:
• samtliga anställda och förtroendevalda i verksamheten,
• Svenska kyrkan centralt, dess stift, församlingar, kommunala huvudmän och andra,
• landets alla begravningsombud,
• riksdag och regering,
• länsstyrelser som arbetar med tillståndsfrågor, ekonomi och kulturmiljö,
• politiker och opinionsbildare på området,
• utbildningsföretag, materiel- och tjänsteleverantörer i den ”gröna branschen” – samt många fler.

Brett och djuplodande redaktionellt innehåll

Varje utgåva av tidningen Kyrkogården beräknas nå mellan 8.000 och 10.000 läsare.
• Tidningens innehåll kännetecknas av reflektion över både historien och samtiden – och söker i och för framtiden.
• Den handlar om såväl teknik och grönytefrågor, som organisation och begravningsskick.
• Den kultur som finns på begravningsplatser i både Sverige och internationellt speglas också.
• Tidningen Kyrkogårdens uppgift är att genom kunskapsspridning bidra till vården och utvecklingen av landets begravningsplatser.
• Genom utblickar och opinionsbildning ska tidningen stödja utvecklingen av en verksamhet som är relevant, både nu och i framtiden.

Det är enkelt att annonsera i Kyrkogården

Kontakta Maria Bengtsson på VkMedia som lotsar dig vidare.
• Du når henne på telefon 0950-40 29 41 och per e-post maria.bengtsson@vkmedia.se.
Webbplats: www.vkmedia.se/kyrkogarden/.
Mikael Lindholm och Anna Unga, som tidigare har varit ansvariga för annonserna i Kyrkogården, har båda slutat att arbeta med tidningen Kyrkogården. 

Jubileumstidning 2022

I samband med SKKF:s 140-årsjubileum 2022, distribueras en jubileumstidning till samtliga deltagare vid Rikskonferensen i Borås den 16–17 maj 2022.
• I anslutning till rikskonferensen arrangerar SKKF som vanligt även en stor mässa. Där medverkar en lång rad leverantörer av maskiner, produkter och tjänster som utställare. Bilagan är därför viktig för alla annonsörer – både utställare och andra – att medverka i, då jubileumstidningen kommer att läsas av fler än sexhundra beslutsfattare och andra direkt involverade i arbetet med upphandling och inköp på plats på konferensen och mässan.
• Tidningen produceras i akt och mening att leva vidare långt efter rikskonferensen, därför får även annonserna ett långt liv. Jubileumstidningen samdistribueras även som en egen tidning tillsammans med Kyrkogården #3–2022, med utgivning den 9 juni.
• Att boka annons i både jubileumstidningen och #3–2022 innebär inte bara ett bättre nettopris för annonserna i två tidningar, utan också en bredare och långvarigare exponering av annonserna.
• Innehållet i jubileumstidningen tar sikte på att beskriva framväxten av begravningstraditioner i Sverige från 1880-talet och fram till i dag. Det är redaktionen för tidningen Kyrkogården som också producerar jubileumstidningen. Innehåll och övrig kvalitet är den samma som för Kyrkogården.
All annonsbokning sker som vanligt via Maria Bengtsson på VkMedia.

Utgivningsplan för 2022

#1–2022 är planerad till den 24 februari.
#2–2022 
är planerad till den 14 april.
#Jubileumstidningen distribueras i samband med SKKF:s rikskonferens i Borås den 16–17 maj 2022 (se ovan).
#3–2022 är planerad till den 9 juni. Jubileumstidningen ovan samdistribueras även med hela denna utgåva, #3–2022.
#4–2022 är planerad till den 8 september.
#5–2022 är planerad till den 20 oktober.
#6–2022 är planerad till den 8 december.

Utgivningsplan för 2023

Den är ännu inte fastställd, men följer i stort planen för 2022 (dock är ingen extrautgåva inplanerad under 2023, utan enbart de sex ordinarie utgåvorna).

Materialdag: Normalt cirka en (1) månad före utgivningsdag.
Materialkrav: https://vkmedia.se/mediekop/annonsmaterial/