Begravningsregion Dalarna

Här finns det information om vad som händer i regionen, både nyheter, aktualiteter, planerade och genomförda arrangemang. Broschyr om regionen.

Kommande och genomförda aktiviteter i regionen
ERFA-dag 4 april, 2022 på Kristinegården i Falun
Maskinutställning 10 maj, 2022 på Norra griftegården i Borlänge
Höstkonferens 28 september, 2022 i Dala-Järna

Kontaktuppgifter till regionen
Dennis Jansson, Falun, ordförande
Falu pastorat
Kristinegatan 11
791 71 Falun
Tel 023 – 70 20 05, 070 – 55 400 91
Klicka här för att skicka e-post

Mattias Elofsson, SKKFsekreterare
Tel 08 – 673 83 22, 073 – 444 92 10
Klicka här för att skicka e-post