Region Nord

Här finns det information om vad som händer i regionen, både nyheter, aktualiteter, planerade och genomförda arrangemang.

Kommande och genomförda aktiviteter i regionen

Kontaktuppgifter till regionen
Maria Sandström, ordförande
Skellefteå pastorat
Storgatan 63, 931 34 Skellefteå
Tel: 0910 – 70 84 10
Klicka här för att skicka e-post

Fredrik Lundberg, sekreterare
Luleå domkyrkoförsamling
Klicka här för att skicka e-post