Aktuellt

Juni 2024

2024-06-17
Nyhetsbrev från SKKF
På grund av problem med vår mejlserver publicerar vi vårt senaste nyhetsbrev även här på hemsidan. Några av er har redan fått det men andra inte. Det kan även vara så att det ligger i er skräppost. /SKKF:s kansli Begravningsombudens r...
2024-06-13
Begravningsombudens rätt att delta på SKKF:s Rikskonferens
Under våren har det kommit en skrivelse från Länsstyrelserna till begravningsombuden med beslut om att de inte kan delta på SKKF:s rikskonferens på begravningsverksamhetens bekostnad. Länsstyrelsens bedömning är att vårt program inte är rel...
2024-06-13
SKKF arbetar självklart för våra medlemmar
Under våren kom ett rykte till oss på SKKF att vi skulle motarbeta att Svenska kyrkan ska vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta är totalt fel, det är precis tvärtom. Vi värnar det nuvarande huvudmannaskapet och vi påtalar ofta hur ...

Maj 2024

2024-05-30
Tack för deltagandet på 2024 års Rikskonferens – nu finns presentationerna på plats
Tack till er ca 675 som var deltagare, utställare eller värd för SKKF:s Rikskonferensen i Norrköping 20 - 21 maj. Det är ni som gör konferensen till det den är. Utan er blir det ingen konferens! Sedan en tid finns nu alla presentationer vi har...

April 2024

2024-04-08
Krematoriestatistik 2023 – frekvensen ökade, igen
2023 ser vi återigen en ökande kremationsfrekvens i Sverige. Det bryter därmed nedgången under 2022, och ansluter till den trend som varit i över ett decennium. Samtidigt sjönk antalet avlidna med 352, till 94 385 personer. Det visar skkf:s kre...

Mars 2024

2024-03-28
SKKF:s Rikskonferens Norrköping 20-21 maj, 2024 – Fullbokad!
Anmälningarna strömmade in i sällan skådad hastighet till Rikskonferens i Norrköping 20-21 maj, 2024 och vi måste därmed meddela att det är fullbokat! En reservlista finns. ...
2024-03-15
Kris- och beredskapsseminarium 13 mars 2024 – dokumentation
- Inledning SKKF - Omvärldsläget och säkerhetssituationen Försvarsmakten - Krigsplacering av personal inom begravningsverksamheten och vad krävs för en bra planering av verksamheten MSB - Gravregister och andra digitala hjälpmedel för kris...

Februari 2024

2024-02-22
Projekt: Grundläggande arbete på begravningsplats
TCYK har av Arbetsförmedlingen blivit beviljade främjandemedel på drygt 2,2 miljoner för 2024 och av dessa är en miljon vigd till delprojektet ”Grundläggande arbete på begravningsplats”. Delprojektgrupp bestående företrädare från Svens...
2024-02-14
DEBATT: Varför prioriterar vi i Sverige inte begravningar?
I Sverige tar det i snitt nästan 25 dagar från ett dödsfall till den avlidne har jordbegravts eller kremerats. Vi är extrema i detta avseende, i våra grannländer tar det cirka 8 - 12 dagar att utföra samma sak. Varför behandlar vi våra avlid...
2024-02-09
Ansvarsdokumentet uppdaterat
Vem ansvarar för vad och hur? Ansvarsdokumentet är en vägledning som klarlägger huvudmannens, församlingens/pastoratets/kommunen och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning. Dokumentet uppdateras i regel en gång per år och har n...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10