Aktuellt

Juni 2021

2021-06-02
En studie av krematorieverksamheten i Stockholms län
Som en följd av det ansträngda läget under pandemivåren 2020 tog SKKF på uppdrag av de fyra krematoriehuvudmännen i Stockholms län initiativet till en detaljerad studie av krematorieverksamheten i Stockholms län. I utredningen beskrivs en kap...
2021-06-02
SIS Standard för trädvård
Träd har stora värden, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt. De håller oss både friska och glada. Det vilar därför ett stort ansvar på alla inte minst kyrkogårdsförvaltningar att ta hand om träden på bästa möjliga sätt. För att gö...

April 2021

2021-04-13
Utbildning till certifierad pannskötare
SKKF har valt att samarbeta med Marklund Solutions när det handlar om utbildning inför det kommande certifieringsprovet enligt AFS 2017:3. Arbetsmiljöverket har beslutat att personal som använder, kontrollerar och övervakar trycksatta anordninga...

Mars 2021

2021-03-31
Nyheter inom arbetsmiljö
PREVENT har tagit fram en checklista för trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö.  ...
2021-03-26
SKKF:s inspelade utbildningar
SKKF har under hösten 2020 och våren 2021 spelat in ett flertal av våra livesända videoutbildningar. De inspelade utbildningarna går nu att beställa, med en veckas behörighet. Se här för mer information....
2021-03-24
Kremationsfrekvensen 2020 – 82,8 %
ANTALET DÖDSFALL OCH KREMATIONER ÖKADE KRAFTIGT MEN KREMATIONSFREKVENSEN MINSKADE Kremationsfrekvensen för hela riket blev 82.8 %. Det är  en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2019. Antalet dödsfall ökade Precis som inom sju...
2021-03-17
Dokument från SKKF:s livesända Seminarium om effektivitet och arbetsmiljö
Onsdag 10 mars - 11 mars 2021 genomförde SKKF två halvdags seminarier om effektivitet och arbetsmiljö. Nedan finner ni dokumenten från dagarna: Presentationer 10 mars Mätrapport krematorier 2019 och 2020 Presentationer 11 mars  ...

Februari 2021

2021-02-03
TCYK ersätter den Gröna boken med digitala blanketter
Som ett led i att utveckla och kvalitetssäkra Yrkesbevisen ser TCYK över rutiner och digitaliserar en del processer. Den gröna boken som funnits sedan början på 90-talet fasar vi ut från och med 2021-01-01. Vi ersätter den funktion som gröna ...

Januari 2021

2021-01-19
SKKF:s lanserar etiskt råd
Begravningsfrågor är delikata och ibland svåra, det kan uppstå frågor som inte har något givet svar eller givna regler. Därför lansera SKKF ett etiskt råd. Rådet har till uppgift att vara ett rådgivande organ för begravningsverksamheten ...
2021-01-14
Lagar/förordningar
Deltagande i begravningsceremoni
Regeringens beslut om undantag från förbudet gällande mer än 8 personer på en offentlig tillställning och allmän sammankomst gäller begravningar även efter de senast uppdaterade restriktionerna. Undantaget möjliggör att upp till 20 person...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5