Aktuellt

December 2020

2020-12-01
Begravningsavgift 2021: 25,3 öre
Begravningsavgiftssatsen för 2021 blir 25,3 öre per intjänad hundralapp. Detta är en ökning med 0,3 öre i förhållande till 2020.

November 2020

2020-11-26
Deltagande i begravningsceremoni
Fredagen den 20 november 2020 fattade regeringen beslut om undantag från förbudet gällande mer än 8 personer på en offentlig tillställning och allmän sammankomst. Undantaget gäller begravningar och möjliggör upp till 20 personer att kunna d...
2020-11-24
Allmänt, Arbetsmiljö, Corona
Corona – frågor, svar & länkar
Coronainformation: 113 13 • Sjukvårdsupplysning (ej corona): 1177 • LARM: 112 Begravningsverksamhet & Arbetsmiljö Skyddsåtgärder inom begravningsverksamheten Efter önskemål från SKKF har SKAO tagit fram en vägledning för skyddsåt...
2020-11-10
Tankesmedja om begravningsplatser 3 december 2020
På eftermiddagen den 3:e december, 2020, arrangerar Movium en digital Tankesmedja om begravningsplatser som ni bjuds in till. Många tror nog att tiden står stilla och att ingenting händer på våra begravningsplatser, men det stämmer inte. Sa...

Oktober 2020

2020-10-29
Svenska kyrkans Inköpsstöd – en hjälp till Fossilfri begravningsverksamhet
Som ett komplement till SKKF:s Färdplan för fossilfri begravningsverksamhet vill vi informera om Svenska kyrkans Inköpsstöd. Den tjänsten samlar Svenska kyrkans ramavtal och leverantörer. Redan nu finns det ramavtal för el men även fossilfria...
2020-10-22
TCYK:s arbete bär frukt
Som enda skola i Sverige är ABF Vux med och arbetar fram en ny metod för språkutveckling i kombination med validering och lärande. Det är Trädgårdsnäringarnas centrala yrkeskommitté (TCYK) som fått pengar av Arbetsförmedlingen för att utv...
2020-10-12
Mångkulturella begravningsskick
Alla har rätt till ett värdigt avsked som stämmer överens med den avlidnes kultur och önskemål. I häftet Olika kulturers traditioner och ceremonier vid begravningar framtaget av Sveriges begravningsbyråers förbund, kan du läsa lite om fle...
2020-10-01
Ändringsmeddelande Laglistor
SKKF samarbetar med WSP avseende lagbevakning som berör begravningsverksamheten. Laglistorna är uppdelade i krematorieverksamhet och övrig begravningsverksamhet och är tillgängliga för er som är medlemmar i SKKF. Halvårsvis levereras en samma...

September 2020

2020-09-22
Färdplan för Fossilfri begravningsverksamhet
Webbinariet för Fossilfri begravningsverksamhet genomfördes 22 september, 2020. Färdplanen och presentationer från webbinariet finns nu för nedladdning på www.skkf.se/fardplan Det inspelade webbinariet kommer inom kort kunna tittas på via lä...
2020-09-18
Kulturgravar.se – Digital kyrkogårdsvandring
SKKF lanserade 2017 Kulturgravar.se. Där finns i dagsläget drygt 50 begravningsplatser anslutna men fler välkomnas. Läs i följande dokument hur du går till väga för att ansluta dig. Se även exempel med konstnären John Bauer.  ...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4