Aktuellt

Mars 2023

2023-03-09
SKKF söker ny vd
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, söker ny vd, med ett genuint intresse för begravningsverksamhet. Läs med om tjänsten och ansökningsproceduren....
2023-03-07
Kris- och beredskapsseminarium 7 mars 2023: dokument och länkar
2023-03-07
Fria eller fälla 2.0
Träd i olika offentliga miljöer är värdefulla ur flera perspektiv. Därför uppstår ibland intressekonflikter när avvägningar behöver göras mellan olika värden i trädvårdssammanhang. Den nyligen reviderade handledningen “Fria eller fäl...

Februari 2023

2023-02-10
Ansvarsdokumentet är uppdaterat
Ny uppdatering av Ansvarsdokumentet är publicerat. Tilläggen är följande: -Hur hantera gravrätter beroende på förra årets dom i Högsta förvaltningsrätten? -Avsnitt om bärning och sänkning av kista är inkluderat -Förtydligande ...

December 2022

2022-12-20
Mattias Schultz lämnar sin tjänst som vd på SKKF
Mattias lämnar sin tjänst av personliga skäl från och med den 19 december 2022. SKKF:s tidigare vd Jan Olov Andersson kommer att tillfälligt återgå som vd.
2022-12-19
Ändrad hantering av krematorieavfall som innehåller kvicksilver
Från och med 28 februari 2023 kommer den dispens som Fortum Waste Solutions har fått av Naturvårdsverket för deponi av krematorieavfall att upphöra. Det medför att krematorieavfall där innehållet överskrider 0,1 viktprocent kvicksilver inte...
2022-12-02
Begravningsavgiften sänks 2023
Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för nästa års begravningsavgift till 25,8 öre per hundralapp, en minskning med 0,3 öre från föregående år. Sänkningen är ganska marginell (-1,16%) men ändå en sänkning. Vi får nu ett snitt...

November 2022

2022-11-22
Klimatsmarta kyrkogårdar – material
SKKF, Svenska kyrkan och Sensus genomförde konferensen "Klimatsmarta kyrkogårdar" den 22 november 2022. Guider, filmer och annat material från den konferensen finner ni på länkar nedan: Gemensam presentation En guide om biokol En guide om...

September 2022

2022-09-29
TCYK-konferens 24 november 2022
Konferensen visar på de möjligheter som TCYK:s yrkesbevis ger då man ska kvalitetssäkra yrkeskompetens i utemiljöbranschen. Datum: 24 november, 2022 Plats: Kristinedals träningscenter/konferens Byfogdegatan 4 vid SKF i Göteborg OBS: begrän...

Juli 2022

2022-07-07
Utredningar
SKKF:s Pandemiutredning
Styrelsen för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, gav hösten 2021 SKKF:s dåvarande vd, Jan-Olov Andersson, i uppdrag att beskriva och utvärdera samhällets förmåga att möta en situation med många avlidna under en kortare peri...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7