Aktuellt

September 2020

2020-09-18
Kulturgravar.se – Digital kyrkogårdsvandring
SKKF lanserade 2017 Kulturgravar.se. Där finns i dagsläget drygt 50 begravningsplatser anslutna men fler välkomnas. Läs i följande dokument hur du går till väga för att ansluta dig. Se även exempel med konstnären John Bauer.  ...
2020-09-15
Boka livesänd videoutbildning!
https://vimeo.com/456976390  
2020-09-15
SKKF:s utbildningskatalog 2021
SKKF:s kurskatalog kurskatalog för 2021 finns nu för nedladdning via bilden här intill. Katalogen innehåller två nya utbildningar: Begravningsverksamheten för kyrkoherdar och Biologisk mångfald och det gröna kulturarvet. Nytt för hösten och...
2020-09-14
Metallåtervinning från landets krematorier
I juli 2016 infördes i begravningslagen att metallrester som blir kvar vid kremering ska återvinnas och att överskottet ska gå till Allmänna arvsfonden. Sedan starten har 254 106 096 kronor betalats in till Allmänna arvsfonden. Se den årliga...

Augusti 2020

2020-08-31
SKKF lanserar livesänd videoutbildning
Som ett komplement till SKKF:s ordinarie kursverksamhet lanserar nu förbundet livesänd videoutbildning. De aktuella utbildningarna är alla endagarsutbildningar som kommer att sändas i två delar, eftermiddag och förmiddag. Först ut under höste...
2020-08-21
Allmänt, Tävling
Vinnare i Designtävling 2020
I samband med SKKF:s öppna omröstning för allmänheten, 17 juni–5 augusti, röstade deltagarna fram vinnarna i årets tävling, som i år arrangerades för åttonde gången. Vinnarna detta år blev Emma Nilsson och Ossian Trotzig, studenter i l...
2020-08-21
Webbinarium om Fossilfri begravningsverksamhet
I samband med lansering av SKKF:s färdplan för fossilfri begravningsverksamhet 2023 inbjuder SKKF till ett kostnadsfritt webbinarium i ämnet. Läs mer om färdplanen och anmäl dig här....

Juli 2020

2020-07-01
TCYK:s Öppna brev till Malmö stad
Det Öppna brevet från Trädgårdsnäringen Centrala Yrkeskommitté, TCYK, till Malmö stad som ett svar på förändrad organisation för grönyteförvaltningen. Artikeln i Aftonbladet 12 juni 2020 Det öppna brevet Uppföljande artikel i Aftonb...

Juni 2020

2020-06-17
Allmänt
Omröstning i den årliga designtävningen
Omröstningen är avslutad. [skkf_link url="https://skkf.se/kyrkogarden/omrostning-designtavling/" title="Var med i omröstningen"] Varje år bjuder SKKF, Tankesmedjan Movium vid SLU och Stenindustriförbundet in studenterna vid SLU:s progr...
2020-06-01
Webinar om TCYK:s Utemiljö Bas som jobbspår
Nedan finner ni två informationstillfällen i form av ett webinarium där du får ta del av information om jobbspår, vad det innebär och hur man integrerar TCYK:s Utemiljö Bas i ett jobbspår med hjälp av kvalitetssäkrat valideringsarbete genom...
  • 1
  • 2
  • 3