Aktuellt

Februari 2024

2024-02-22
Projekt: Grundläggande arbete på begravningsplats
TCYK har av Arbetsförmedlingen blivit beviljade främjandemedel på drygt 2,2 miljoner för 2024 och av dessa är en miljon vigd till delprojektet ”Grundläggande arbete på begravningsplats”. Delprojektgrupp bestående företrädare från Svens...
2024-02-14
DEBATT: Varför prioriterar vi i Sverige inte begravningar?
I Sverige tar det i snitt nästan 25 dagar från ett dödsfall till den avlidne har jordbegravts eller kremerats. Vi är extrema i detta avseende, i våra grannländer tar det cirka 8 - 12 dagar att utföra samma sak. Varför behandlar vi våra avlid...
2024-02-09
Ansvarsdokumentet uppdaterat
Vem ansvarar för vad och hur? Ansvarsdokumentet är en vägledning som klarlägger huvudmannens, församlingens/pastoratets/kommunen och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning. Dokumentet uppdateras i regel en gång per år och har n...
2024-02-05
Värdet av metallåtervinning från krematorierna 2023
Värdet av metallåtervinningen har redovisats av Kammarkollegiet för 2023 och blev för det gångna året drygt 105 miljoner kronor vilket är den näst högsta årliga siffran sedan starten av metallåtervinningen från landets krematorier. Sedan...

Januari 2024

2024-01-31
Nästan en månad innan mormor blir begraven – därför tar det så lång tid
SKKF:s vd Dennis Jansson uttalar i P4 Jönköping sig om tiden mellan dödsfall och begravning.  ...
2024-01-11
OBS: Förlängd remisstid – Nya reglerna om ackrediterad certifiering av pannoperatörer dras tillbaka
Innan julledigheten 2023 fick SKKF tillsammans med ett antal andra parter en remiss från Arbetsmiljöverket avseende ”Förslag om ändring i föreskrifterna om Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2017:3) om användning och ko...

December 2023

2023-12-01
Repris – Webbinarium om mallar för dokumentation avseende ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar(AFS 2017:3)”
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund (SKKF) i samarbete med Föreningen Sveriges Krematoriepersonal(FSKP) bjuder in alla krematoriehuvudmän i landet och övriga med anknytning till krematorieverksamheten till ett webbinarium om mallar för d...

November 2023

2023-11-30
Begravningsavgiften höjs 2024
Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2024 till 27,7 öre per hundralapp, en ökning med 1,9 öre från föregående år. För en person som tjänar 350 000 kr om året innebär det en avgift om 969,50 kr per år, eller cirka 81 kr per m...
2023-11-13
Forskningsstiftelsens nya styrelse
På grund av pensionsavgångar och ledamöter som bytt arbetsplats har stora delar av Forskningsstiftelsen för krematorieteknik fått en ny styrelse. Här kan du se vilka som sitter i den nya styrelsen och du kan läsa mer om Forskningsstiftelsen h...
2023-11-10
Livscykelanalys kremation – kompostering
Linnéuniversitetets adjunkt Eva Pohl har arbetat fram en livscykelanalys, där hon jämfört miljönyttan mellan svenska krematorier och den nya begängelsemetoden kompostering, som hittills finns i Kiel i Tyskland och på några platser i USA. Kor...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9