Aktuellt

Mars 2020

2020-03-21
Allmänt, Arbetsmiljö, Corona
Frågor och svar om corona – telefonnummer och länkar
Coronainformation: 113 13 • Sjukvårdsupplysning (ej corona): 1177 • LARM: 112 [NY] Frågor och svar framtagen av Kyrkokansliet, SKAO och SKKF. Man berättar här specifikt om begravningsverksamheten inom Svenska kyrkan i samband med omhän...
2020-03-16
Allmänt, Corona, Utbildning
Vårens kurser ställs in
Mot bakgrund av rådande omständigheter har SKKF  beslutat att ställa in alla vårens återstående kurstillfällen från och med vecka 13. Vi beklagar detta men vi hoppas kunna erbjuda inställda kurser under hösten 2020. Ni som har varit bokade...
2020-03-09
Allmänt
Nordisk kongress 8-10 september 2021, Tammerfors
I september 2021 är det igen dags för den Nordiska kongressen i NFKK:s regi - denna gång i Tammerfors, Finland. Tema 2021 är "Kyrkogården som kulturarvsbärare och dess betydelse för miljön". Boka 8-10 september 2021 redan nu! Program mm komme...

Januari 2020

2020-01-03
Allmänt
Nominera årets kyrkogårdsförvaltning
Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har nöjet att utlysa tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning 2020. Nominera så här...
2020-01-01
Lagar/förordningar
Användbara länkar
Begravningslagen (1990:1144) Begravningsförordningen (1990:1147)...

December 2019

2019-12-01
Allmänt, Ekonomi
Begravningsavgift 2020: 25 öre
2020 års enhetliga begravningsavgift är fastställd till 25 öre vilket är en sänkning med 0,3 öre från 2019.

November 2019

2019-11-21
Allmänt, Utbildning
TCYK satsar på validering av yrkeskunskaper
Inledningsvis handlar det om att integrera TCYK:s yrkesbevis 1, Skötsel och förvaltning av utemiljö, med valideringssystemet OCN. OCN är en digital plattform där yrkesbedömare bekräftar sina yrkesbeviskunskaper och färdigheter till TCYK. ...
2019-11-20
Allmänt, Ekonomi
Redovisning metallåtervinning 2019
Inbetalning till Allmänna arvsfonden 2019 (2018): Svenska kyrkan via Fönix: 56.752.912:- (67.796.683:-) Stockholm stad via OrthoMetals: 10.227.711:- (24.819.405:-) Malmö pastorat via OrthoMetals: 6.616.672:- TOTALT 2019: 73.597.295:- (92.617...

Oktober 2019

2019-10-21
Ekonomi, Riktlinjer/Mallar
Mall för framtagandet av Riktlinjer för begravningsverksamheten
Som flertalet av våra medlemmar önskat har SKKF tagit fram en mall till stöd för ert arbete med "Riktlinjer för begravningsverksamheten". Behöver ni ytterligare information eller hjälp med Riktlinjerna är ni välkomna att kontakta SKKF! ...

September 2019

2019-09-01
Kremation, Utredningar
Krematoriestatistik
Se senaste statistiken här
  • 1
  • 2