Nyhetsbrev från SKKF

På grund av problem med vår mejlserver publicerar vi vårt senaste nyhetsbrev även här på hemsidan. Några av er har redan fått det men andra inte. Det kan även vara så att det ligger i er skräppost. /SKKF:s kansli


Begravningsombudens rätt att delta på SKKF:s Rikskonferens

Under våren har det kommit en skrivelse från Länsstyrelserna till begravningsombuden med beslut om att de inte kan delta på SKKF:s rikskonferens på begravningsverksamhetens bekostnad.
Länsstyrelsens bedömning är att vårt program inte är relevant för begravningsombuden. Vi har svarat på deras skrivelse och talat om att vi inte delar deras bedömning.
Efter årets konferens har vi fått svar från Länsstyrelsen där de öppnar upp för en dialog. Vi har svarat att vi gärna för en dialog om begravningsombudens deltagande på kommande års konferenser.

Läs mer på skkf.se

SKKF arbetar självklart för våra medlemmar

Under våren kom ett rykte till oss på SKKF att vi skulle motarbeta att Svenska kyrkan ska vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta är totalt fel, det är precis tvärtom.
Vi värnar det nuvarande huvudmannaskapet och vi påtalar ofta hur väl Svenska kyrkan sköter uppdraget att vara huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.
Vi är naturligtvis medvetna om att i Stockholm och Tranås är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten och att den fungerar väl även där.

Läs mer på skkf.se

Pannskötarcertifieringen

Arbetsmiljöverket gick tidigt i våras ut med en remiss som innebär att kravet på pannskötarcertifiering dras tillbaka. SKKF var remissinstans, vårt remissvar innebar att vi stöder Arbetsmiljöverkets förslag.
Vi tryckte lite extra på att de som arbetar på krematorier skall ha en adekvat utbildning, detta för att säkerställa att personalen på krematorierna arbetar i en säker arbetsmiljö.

Vinnare av trisslotterna 

Det blev Hanna Fröjd i Sydöstra Jämtlands pastorat, Ingvor Arnoldsson i Falköpings pastorat, Johan Norström i Arjeplog Arvidsjaur pastorat, Maria Rosenfågel i Järna-Vårdinge pastorat och Susanna Sundin i Roslagens Östra pastorat som vann 3 stycken trisslotter vardera. Vi på kansliet säger grattis och hoppas att det blir stora vinster för er!

Nästa års konferens (save the date)

Nästa års Rikskonferens kommer att hållas i Göteborg den 19 – 20 maj. Det blir också en programpunkt och middag för dem som väljer att anlända på söndagen den 18 maj.
Notera i almanackan så att ni inte missar det.

BEUM-kursen Natursten och andra hårdgjorda ytor i Karlstad i 28-30 augusti

 

Kansliet håller öppet hela sommaren.

 

GLAD SOMMAR och trevlig semester!
till er alla önskar Dennis, Malou, Mattias, Katarina