SKKF arbetar självklart för våra medlemmar

Under våren kom ett rykte till oss på SKKF att vi skulle motarbeta att Svenska kyrkan ska vara huvudman för begravningsverksamheten. Detta är totalt fel, det är precis tvärtom. Vi värnar det nuvarande huvudmannaskapet och vi påtalar ofta hur väl Svenska kyrkan sköter uppdraget att vara huvudman för begravningsverksamheten i Sverige. Vi är naturligtvis medvetna om att i Stockholm och Tranås är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten och att den fungerar väl även där. Läs även ledaren i tidningen Kyrkogården nr 3, 2024 som också det tar upp detta ämne.