Begravningsombudens rätt att delta på SKKF:s Rikskonferens

Under våren har det kommit en skrivelse från Länsstyrelserna till begravningsombuden med beslut om att de inte kan delta på SKKF:s rikskonferens på begravningsverksamhetens bekostnad. Länsstyrelsens bedömning är att vårt program inte är relevant för begravningsombuden. Vi har svarat på deras skrivelse och talat om att vi inte delar deras bedömning.
Efter årets konferens har vi fått svar från Länsstyrelsen där de öppnar upp för en dialog. Vi har svarat att vi gärna för en dialog om begravningsombudens deltagande på kommande årskonferenser.