Ansvarsdokumentet uppdaterat

Vem ansvarar för vad och hur? Ansvarsdokumentet är en vägledning som klarlägger huvudmannens, församlingens/pastoratets/kommunen och begravningsbyråns respektive ansvar vid en begravning. Dokumentet uppdateras i regel en gång per år och har nu uppdaterats med bland annat följande:

– Hantering av urna och kremering före ceremonin
– Kostnad för ceremoni/gravsättning
– Tydliggörande gällande truck och andra lyfthjälpmedel
– Justering av krematorier som tar stora och tunga kistor
– Ansvar för säkerhet och arbetsmiljö