Projekt: Grundläggande arbete på begravningsplats

TCYK har av Arbetsförmedlingen blivit beviljade främjandemedel på drygt 2,2 miljoner för 2024 och av dessa är en miljon vigd till delprojektet ”Grundläggande arbete på begravningsplats”. Delprojektgrupp bestående företrädare från Svenska kyrkan på nationell nivå, SKAO, Kommunal  och SKKF kommer starta delprojektet under mars månad med Mattias Elofsson från SKKF som projektledare. Projektet går ut på att förädla yrkesbevis nr 11 ”Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare” så yrkesrollen med att arbeta på en begravningsplats blir tydligare och därmed förenkla insteget på arbetsmarknaden via begravningsplatserna.