Krematoriestatistik 2023 – frekvensen ökade, igen

2023 ser vi återigen en ökande kremationsfrekvens i Sverige. Det bryter därmed nedgången under 2022, och ansluter till den trend som varit i över ett decennium. Samtidigt sjönk antalet avlidna med 352, till 94 385 personer. Det visar skkf:s krematoriestatistik för det gångna året, 2023. Statistiken från landets samtliga krematorier för 2023 visar på små skillnader. En viktig förändring är dock att kremationsfrekvensen för riket åter ökar, efter att ha sjunkit under 2022. Den gör det mot bakgrund av ett lägre antal avlidna men ökande antal kremationer. Läs hela statistiken här.