Ledarskap

Arbetsledarutveckling

Den nya rollen som ledare

UTBILDNINGEN TAR SIN BÖRJAN I DET FÖRSTA ledaruppdraget. Hur är det att bli ledare över tidigare arbetskamrater? Utbildningen vänder sig till de som är eller ska bli arbetsledare, första linjens ”chefer”. Utbildningen ska ge insikter om vad det innebär att vara ledare, att få insikt i vikten av kommunikation och relation. Rollen som ledare, ledarens roll i organisationen och ge en personlig utveckling för deltagarna som ska skapa trygghet i ledarskapet.

Steg 1: Ledarskap – Mitt första ledaruppdrag
”Från arbetskollega till ledare/chef”. Oftast lyfts personen upp från befintlig organisation och ska leda sina arbetskamrater. Vilka situationer kan uppstå? Kan man/ska man prata med varandra på samma sätt som tidigare? Vad är rätt/fel?

Steg 2: Kommunikationen – En ledares verktyg
Kommunikationens betydelse i ledarskapet. Vad är en konflikt och hur kan den hanteras.
Förändring pågår ständigt hur hanterar vi oss själva och våra medarbetare i den ständigt pågående förändringen.
Ledarens olika samtal.

Mål
Förbereda nya ledare för de utmaningar de ställs inför som ledare och verktyg för att hantera rollen och de situationer som den medför.

Utbildningen är avsedd för
Nya och blivande arbetsledare och förmän.

Längd
Utbildningen genomförs vid två tillfällen om två dagar vardera.

Föreläsare
Ledarskapskonsult Johan Frisö, Katrineholm

Kostnad
Inkl. lunch och kaffe, exkl. middag och logi
16 500:-/ exkl moms/deltagare från medlemsförvaltning
18 500:- exkl moms/deltagare för övriga

Tid & Plats
Våren 2024

Pris och anmälan gäller för båda tillfällena.