Administration

Begravningslagstiftning

För förtroendevalda och personal i kyrkogårdsförvaltningen är det nödvändigt att ha kännedom om de lagar som reglerar kyrkogårds- och begravningsverksamheten. En väl fungerande verksamhet kräver goda kunskaper om gällande begravningslagstiftning. Kursen ger en initierad och aktuell kunskap om begravningslagstiftningen och vad det innebär för begravningsverksamheten.

Mål
Att ge information och kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken.

Målgrupp
Personal inom alla delar av kyrkogårdsförvaltningen samt förtroendevalda

Tid & Plats
23 februari – Katrineholm
14 mars – Jönköping
19 april – Luleå

Pris:
3800:- / deltagare för medlemsförvaltning
4300:- / deltagare för övriga
exkl.moms

Till anmälan

Anmälan