Administration

Begravningslagstiftning

För förtroendevalda och personal i kyrkogårdsförvaltningen är det nödvändigt att ha kännedom om de lagar som reglerar kyrkogårds- och begravningsverksamheten. En väl fungerande verksamhet kräver goda kunskaper om gällande begravningslagstiftning. Kursen ger en initierad och aktuell kunskap om begravningslagstiftningen och vad det innebär för begravningsverksamheten.

Mål
Att ge information och kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken.

Målgrupp
Personal inom alla delar av kyrkogårdsförvaltningen samt förtroendevalda

Tid & Plats
16 mars – Stockholm
23 mars – Norrköping
24 mars – Göteborg

Pris:
3450:- / deltagare för medlemsförvaltning
3850:- / deltagare för övriga
exkl.moms

Till anmälan

Anmälan