Administration

Begravningslagstiftning

För förtroendevalda och personal i kyrkogårdsförvaltningen är det nödvändigt att ha kännedom om de lagar som reglerar kyrkogårds- och begravningsverksamheten. En väl fungerande verksamhet kräver goda kunskaper om gällande begravningslagstiftning. Begravningslagen har reviderats under senare år och nya ändringar är på gång. Kursen ger en initierad och aktuell kunskap om begravningslagstiftningen och vad det innebär för begravningsverksamheten.

Mål
Att ge information och kunskap om hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken.

Målgrupp
Personal inom alla delar av kyrkogårdsförvaltningen samt förtroendevalda

Tid & Plats
28 januari – Skellefteå
4 februari – Skövde
24 februari – Karlstad

Till anmälan

Anmälan