Övergripande utbildning

Begravningsverksamheten för kyrkoherdar

Kyrkotillhörigheten minskar och kyrkoavgiften sjunker till lägre nivåer. Begravningsverksamhetens uppdrag är oförändrat och begravningsavgiften ligger på samma nivå. Församlingspersonal sägs upp när kyrkoavgiften inte räcker till alla tjänsten medan begravningsverksamhetens personal är oberörda besparingarna. Hur kommer detta sig? Vad säger kyrkotillhöriga och hur motiverar jag som kyrkoherde det som händer? Ska vi spara lika mycket i begravningsverksamheten när kyrkoavgiften minskar? Eller betalar vi begravningsverksamheten med kyrkoavgiften? Och kan vi fortsätta så när kyrkoavgiften inte ens räcker till att betala personal i den grundläggande uppgiften?

Frågorna kommer att bli fler och för dig som kyrkoherde behöver du, kanske tillsammans med din kyrkorådsordförande bereda dig/er på de förändringar som snart är här. Vissa av er har redan sett och agerat, men du som kanske har sett men inte hunnit ta initiativ till åtgärder känner kanske att du behöver ett ord på vägen?

Mål:
Målet är att kyrkoherdar ska förstå skillnaderna mellan församlingsverksamhetens och begravningsverksamhetens utveckling och förstå hur dessa kan hanteras tillsammans. Momenten under kursdagen sker genom föreläsningar, grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Kursdeltagarna ska beredas ta aktiv del i samtal och diskussioner.

Målgrupp:
Kyrkoherdar i församlingar och pastorat som är huvudmän för begravningsverksamheten. Ordförande och ev ytterligare presidieposter i samma församlingar.

Tid & plats:
Ej fastställd.