Övergripande utbildning

Arbetsmiljöansvar

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det är viktigt att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Denna kurs är en hjälp för att komma igång och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur ska ansvaret fördelas inom organisationen och vilket ansvar har den enskilde medarbetaren själv? För- och nackdelar med olika modeller presenteras. Hur gör man korrekta riskbedömningar? Arbetsmiljöverkets modell för riskbedömning presenteras och exempel ges på arbets- och maskininstruktioner för att göra risker och förebyggande skyddsarbete känt i hela organisationen.

Mål:
Att ge kunskap om innebörden av lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet och om hur man lever upp till det ansvar som åligger respektive parter.

Målgrupp:
Förtroendevalda, personal med arbetsledaransvar samt skyddsombud.

Tid och plats:
9 mars, 13.30-16.30 & 10 mars, 08.30-11.30 – Webbkurs
Webbkursen är uppdelad i två halvdagar. 300:- avgår i webbrabatt!

26 januari – Umeå – INSTÄLLD!
23 mars – Stockholm

Pris:
3 100:-/ medlemsförvaltning
3 500:-/ övriga
exkl. moms

Till anmälan

Anmälan