Övergripande utbildning

Arbetsmiljöansvar

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det är viktigt att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Denna kurs är en hjälp för att komma igång och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur ska ansvaret fördelas inom organisationen och vilket ansvar har den enskilde medarbetaren själv? För- och nackdelar med olika modeller presenteras. Hur gör man korrekta riskbedömningar? Arbetsmiljöverkets modell för riskbedömning presenteras och exempel ges på arbets- och maskininstruktioner för att göra risker och förebyggande skyddsarbete känt i hela organisationen.

Mål:
Att ge kunskap om innebörden av lagstiftningen inom arbetsmiljöområdet och om hur man lever upp till det ansvar som åligger respektive parter.

Målgrupp:
Förtroendevalda, personal med arbetsledaransvar samt skyddsombud.

Körtillstånd SKKF_skrivbar

Arbetsmiljöplan SKKF – skrivbar


Tid och plats:

22 november – Malmö – Inställd!

Pris:
3300:- /deltagare från medlemsförvaltning
3700:- / deltagare från övriga
exkl.moms

Inspelad utbildning
De inspelade utbildningarna går nu att beställa, med en veckas behörighet. Alla eftersända videoutbildningar kostar 1500:- exkl moms per person. I priset inkluderas digitalt kursmaterial och ett fysiskt kursintyg.

Önskar ni delta flera från varje förvaltning bjuder vi på var femte deltagare. För mycket stora grupper kontakta oss för en offert.

Beställning gör du enklast på formuläret.

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail 
  • T ex önskemål om datum för leverans av kursen