Övergripande utbildning

Begravningsverksamheten för informatörer/kommunikatörer

Begravningsverksamheten är ett myndighetsuppdrag som Svenska kyrkans församlingar och pastorat tilldelats på en slags entreprenad. Uppdraget inbegriper en mängd skyldigheter där information och kommunikation är viktiga verktyg. Kursen klargör skillnaden mellan huvudmannens två verksamheter, vilka lagar som reglerar myndighetsuppdraget och vilka verktyg som finns för god kommunikation.

Mål:
Att ge information och kunskap om skillnaden mellan församlings- och begravningsverksamhet och vikten av att vara tydlig och korrekt i kommunikationen.

Målgrupp:
Informatörer och kommunikatörer i församlingar och pastorat som är huvudman för begravningsverksamheten.

Tid och plats:
Ej fastställt