UTBILDNINGSDAG för krematoriepersonal

 

TEKNIK, ARBETSMILJÖ, KRISBEREDSKAP & KULTUR
samt andra aktualiteter inom krematorieverksamheten.

TORSDAGEN den 12 september – 8.30 – 17.30

Utbildningsdagen blir detta år en blandning av teknik, arbetsmiljö, krisberedskap och kultur. Som ett stöd i teknikval inleds dagen med ett panelsamtal om dagens och framtidens teknik inom krematoriebranschen. Den alltid aktuella krisberedskapen aktualiseras utifrån ett krematorieperspektiv och Forskningsstiftelsen för krematorietekniks projekt avseende el presenteras. Den lika aktuella arbetsmiljön på krematorier belyses utifrån behovet av medicinska kontroller och hur de ska genomföras. Föreläsningsdagen avslutas med kultur i två former: föreläsning och stadsvandring. Efter vandringen introduceras en nyhet: dagen avslutas med en två-rätters middag.

Innehåll:

  • Teknik – Genomgång av aktuella krematorieprojekt
  • Arbetsmiljö och den nya rekommenderade skyddsutrustningen -Medicinska kontroller – föreläsning om hur det ska genomföras
  • Krisberedskap – Hur ska krematorierna krisförberedas? -Presentation av forskningsstiftelsens projekt om krisel
  • Kultur – Om sorg och vidskepelse i dödens rum – sorg och död från förr samt en stadsvandring med inriktning på död och begravning
  • Nyheter från SKKF-AFS 2017:3 – vad händer och hur ser planen ut? -Styrel -Krematorierelaterad lagstiftning -Med mera…

 

Kostnad: 3 400:- / deltagare, exkl moms.

Plats: Donners Event, Mellangatan 9, Visby

Boende bokas via www.fskp.se till förmånligt pris.

 

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail