UTBILDNINGSDAG för krematoriepersonal

 

ARBETSGLÄDJE, SMITTSKYDD OCH ARBETSMILJÖ
samt andra aktualiteter inom krematorieverksamheten.

TORSDAGEN den 19 oktober

Utbildningsdagen inleds med en inspirationsföreläsning om arbetsglädje och att hitta gnistan som ibland behöver tändas!

Huvudtema för utbildningsdagen är arbetsmiljö ur flertalet infallsvinklar såsom hantering av filterkol, smittskydd, skyddsutrustning och trycksatta anordningar.
Utöver detta informerar SKKF om senaste nytt avseende bl.a. solceller, elugnar samt kompostering av avlidna.

Innehåll:

 • Christina Stielli om att hitta gnistan och arbetsglädjen!
 • Arbetsmiljö:
  • Filterkolets hantering – erfarenhetsutbyten
  • AFS 2017:3 – erfarenhetsutbyte och senaste nytt!
  • Rekommenderad skyddsutrustning
  • Smittskydd på krematorier
 • Nyheter från SKKF:
  • Solceller
  • Elugnar
  • Kompostering av avlidna i USA
  • Med mera…

 

Kostnad: 2 500:- / deltagare, exkl moms.

Plats:
Elite Grand Hotell, Bankiren
Drottninggatan 8 A (utanför Elite), Norrköping

Boende på Scandic bokas via www.fskp.se till förmånligt pris.

 

Till anmälan

Anmälan

 • NamnEmail