WEBB, Övergripande utbildning

Att möta sorg och sörjande

Personalen inom kyrkogårdsförvaltningens alla områden kommer ofta i kontakt med människor som har sorg och befinner sig i känsliga och svåra situationer.

Det finns ständigt behov av att utbilda och fortbilda personalen i detta mycket viktiga ämne. Även förtroendevalda kan med stor behållning delta i denna kurs för att få förståelse för verksamhetens innehåll. Det är också ett område där man kan se förvaltningens vilja och förmåga att utveckla service- och kvalitetsandan.

Mål
Att ge insikt om den sörjandes situation och hur människor känner och upplever sorgen. Att ge psykologisk bakgrund samt praktiska råd för att få bättre styrka i kontakten med sörjande.

Målgrupp
Alla som arbetar inom begravningsverksamheten, såväl kyrkogårds- som expeditionspersonal och förtroendevalda.

Tid & plats
15 september – Alvesta
16 september – Trollhättan
1 oktober – Härnösand
6 oktober 13.30-16.30 – 7 oktober 08.30-11.30. WEBB

Pris:
3 300:- /exkl moms från medlemsförvaltning
3 700:-/exkl moms från övriga

För alla livesända videoutbildningar avgår 300:- i webbrabatt!

Till anmälan

Anmälan