WEBB, Övergripande utbildning

Att möta sorg och sörjande

Personalen inom kyrkogårdsförvaltningens alla områden kommer ofta i kontakt med människor som har sorg och befinner sig i känsliga och svåra situationer.

Det finns ständigt behov av att utbilda och fortbilda personalen i detta mycket viktiga ämne. Även förtroendevalda kan med stor behållning delta i denna kurs för att få förståelse för verksamhetens innehåll. Det är också ett område där man kan se förvaltningens vilja och förmåga att utveckla service- och kvalitetsandan.

Mål
Att ge insikt om den sörjandes situation och hur människor känner och upplever sorgen. Att ge psykologisk bakgrund samt praktiska råd för att få bättre styrka i kontakten med sörjande.

Målgrupp
Alla som arbetar inom begravningsverksamheten, såväl kyrkogårds- som expeditionspersonal och förtroendevalda.

Tid & plats
18 april – Umeå – Fullbokad
24 april – Linköping – Inställd
11 september – Örebro
26 september – Luleå
17 oktober – Hässleholm
30 oktober – Stockholm

Pris:
3300:- /deltagare för medlemsförvaltning
3700:-/deltagare för övriga
exkl.moms

 

Till anmälan

Anmälan