Kris och beredskap – Seminarium 13 mars

 

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund inbjuder till en seminariedag under temat ”Kris och beredskap”.

På programmet 

• Omvärldsläget och säkerhetssituationen
• Det nationella säkerhetsläget
• Begravningsverksamheten – förberedelser inför höjd beredskap och inför kris
• Krigsplacering av personal inom begravningsverksamheten och vad krävs för en bra planering av verksamheten?
• Upprättande av beredskapsplaner inom begravningsverksamheten
• Beredskap för mångkulturella begravningar
• Länsstyrelsens roll i den regionala krisplaneringen
• Extremväder och klimatanpassning
• Digitala verktyg för kris och beredskap
• Erfarenheter från cyberattacken mot Svenska kyrkan

Medverkande

• Försvarsmakten
• SÄPO
• MSB
• Länsstyrelsen
• SMHI
• Eniac och Vitec
• Svante Borg, förvaltningsdirektör Stockholms Stad
• Peter Berglund, chef myndighetsärende, Svenska kyrkan Uppsala
• Örjan Wallin, handläggare krisberedskapsfrågor, SST
• Dennis Jansson, vd SKKF

Tid & plats:

• 13 mars, kl 9.00–16.00. Dagen startar med fika.
• Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70. Lokal: New York

Seminariet är fullbokat.

Pris:

2.900 kr/deltagare, exkl. moms