Kris och beredskap – Seminarium

 

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund inbjuder till en seminariedag under temat ”Kris och beredskap”.

 • Omvärldsläget och säkerhetssituationen
 • Det nationella säkerhetsläget
 • Begravningsverksamheten – förberedelser inför höjd beredskap och inför kris
 • Krigsplacering av personal inom begravningsverksamheten och vad krävs för en bra planering av verksamheten?
 • Upprättande av beredskapsplaner inom begravningsverksamheten
 • Beredskap för mångkulturella begravningar
 • Länsstyrelsens roll i den regionala krisplaneringen

  Medverkande:

 • Michael Malm, Försvarsmakten
 • Representant från SÄPO
 • Jenny Ahlén, Fältprost försvarsmakten
 • Eva Årbrandt Johansson, nationell samordnare Kyrkokansliet
 • Jan-Olof Olsson, MSB
 • Svante Borg, förvaltningsdirektör Stockholms Stad
 • Peter Berglund, chef myndighetsärende, Svenska kyrkan Uppsala
 • Örjan Wallin, handläggare krisberedskapsfrågor, SST
 • Jan Olov Andersson, vd SKKF


Tid & plats:

7 mars – 9.00-16.00 -Stockholm – Scandic Grand Central – FULLBOKAD!

Pris
:
2 900:- / deltagare exkl. moms