KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Nu dör vi även online

2017-01-19 08:00:55

Youtube-video eller dödsannons? Virtuella eller traditionella gravljus? Vi dör inte längre bara i den verkliga världen utan även online.

Sonens grav slogs sönder på änglabarnsdagen

2017-01-18 16:56:36

FURULUND. Under onsdagen firades ”änglabarnsdagen” runt om i landet till minne av alla dem som lämnat oss alldeles för tidigt. Men när Jennie Lindahl i Furulund skulle besöka sin sons grav möttes hon av förödelse.

Miljövänlig satsning på krematoriet

2017-01-17 19:00:54

SKÖVDE: Byter till fossilfritt bränsle Krematoriet under S:ta Birgittas kapell byter nu till ett miljövänliga alternativt bränsle istället för eldningsolja. Det ska minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent.

Eva-Karin Gyllenberg: Lars Gustafsson har fått en gravsten vald med omsorg

2017-01-16 16:03:00

För en tid sedan fick jag en läsarfråga om Tomas Tranströmers grav. Den finns på Katarina kyrkogård och har inte bara en vacker gravsten utan även en bänk i granit.

”Begravnings-Uber” döms ut av kunderna

2017-01-16 13:20:33

En ny app vill bli Rysslands digitala begravningsentreprenör. Den är gjord efter taxi-appen Uber och heter till och med ”Umer” (han dog). Men många fördömer draget att sälja begravningstjänster med en ordvits som smaklöst eller ”helt orimligt” som en kommentator beskriver saken.

Allt fler vill spridas med vinden

2017-01-16 09:09:42

Intresset för att bli lagd till sista vilan ute i det fria och inte på en gravplats, i en urngrav eller i minneslund har ökat stadigt de senaste åren. Allt fler väljer ett gungande hav eller utsikten från en fjälltopp när det gäller den sista vilan.

Per Wästberg: Kyrkogården som leder oss genom litteraturhistorien

2017-01-16 09:00:00

Père Lachaise, Paris berömda kyrkogård, möter oss med orden: ”Arrête, c’est ici l’empire de la mort” (Stopp, här börjar dödens rike). Aldrig har minnesmärken verkat bräckligare. Trädrötter, tjäle, sättningar i marken, ovisst vad, har flyttat, rasat, spräckt de höga gravkamrarna.

Järva DiscGolfpark överklagar detaljplanen

2017-01-13 11:33:51

Nyheter Järva DiscGolfpark har överklagat detaljplanen för Järva begravningsplats. De yrkar på att mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen.

Tjuvar härjar på kyrkogården i Markaryd

2017-01-12 11:29:31

Blommopr, prydnader och gravlyktor. Allt kan försvinna från gravplatserna i Markaryd och vaktmästare Per Persson är bekymrad.

Svenskar gjorde stort gravfynd i Egypten

2017-01-12 04:56:32

Utgrävningen har pågått säsongsvis i nio år, med deltagare från flera länder, och leds av arkeologen Maria Nilsson vid Lunds universitet.

Förslag: Anlägg en minneslund i Västra hamnen

2017-01-11 12:00:14

VÄSTRA HAMNEN. En minneslund i Västra hamnen. Det är vad Ann-Cathrine Björk föreslår genom Malmöinitiativet. – Det är många i Sverige som inte är knutna till någon religion, varför kan inte vi ha ett fint monument här ute? säger hon.

Rådjursjakt vid griftegården i Bondebacka

2017-01-10 11:50:30

Motala Motalas kommunjägare har under morgonen jagat rådjur i anslutning till griftegården i Bondebacka.

”Alltför enkelt att skicka notan till skattebetalarna”

2017-01-09 19:00:00

Sett till demokratin skulle det vara bättre om kommunerna ansvarar för begravningarna och står till svars inför väljarna. Det skriver liberala politikerna Lotta Edholm och Fredrik Malm i en slutreplik.

Bekvämt att hoppa över begravningen

2017-01-08 11:39:53

Allt fler begravningar sker utan någon begravningsceremoni. Tídsbrist, bekvämlighet och att kyrkan känns främmande kan vara orsaken. Det menar Marcus Götmar som är en av ägarna till familjeföretaget Götmars begravningbyrå, som finns på flera håll i länet.

Fishers urna – ett stort Prozac-piller

2017-01-07 04:35:21

Urnan som skådespelerskan Carrie Fishers aska förvarades i vid begravningen var utformad som ett stort Prozac-piller. – Carrie hade gillat det, säger hennes bror Todd Fisher.

Nu dör vi även online

2017-01-19 08:00:55

Youtube-video eller dödsannons? Virtuella eller traditionella gravljus? Vi dör inte längre bara i den verkliga världen utan även online.

Sonens grav slogs sönder på änglabarnsdagen

2017-01-18 16:56:36

FURULUND. Under onsdagen firades ”änglabarnsdagen” runt om i landet till minne av alla dem som lämnat oss alldeles för tidigt. Men när Jennie Lindahl i Furulund skulle besöka sin sons grav möttes hon av förödelse.

Miljövänlig satsning på krematoriet

2017-01-17 19:00:54

SKÖVDE: Byter till fossilfritt bränsle Krematoriet under S:ta Birgittas kapell byter nu till ett miljövänliga alternativt bränsle istället för eldningsolja. Det ska minska koldioxidutsläppen med upp till 90 procent.

Eva-Karin Gyllenberg: Lars Gustafsson har fått en gravsten vald med omsorg

2017-01-16 16:03:00

För en tid sedan fick jag en läsarfråga om Tomas Tranströmers grav. Den finns på Katarina kyrkogård och har inte bara en vacker gravsten utan även en bänk i granit.

”Begravnings-Uber” döms ut av kunderna

2017-01-16 13:20:33

En ny app vill bli Rysslands digitala begravningsentreprenör. Den är gjord efter taxi-appen Uber och heter till och med ”Umer” (han dog). Men många fördömer draget att sälja begravningstjänster med en ordvits som smaklöst eller ”helt orimligt” som en kommentator beskriver saken.

Allt fler vill spridas med vinden

2017-01-16 09:09:42

Intresset för att bli lagd till sista vilan ute i det fria och inte på en gravplats, i en urngrav eller i minneslund har ökat stadigt de senaste åren. Allt fler väljer ett gungande hav eller utsikten från en fjälltopp när det gäller den sista vilan.

Per Wästberg: Kyrkogården som leder oss genom litteraturhistorien

2017-01-16 09:00:00

Père Lachaise, Paris berömda kyrkogård, möter oss med orden: ”Arrête, c’est ici l’empire de la mort” (Stopp, här börjar dödens rike). Aldrig har minnesmärken verkat bräckligare. Trädrötter, tjäle, sättningar i marken, ovisst vad, har flyttat, rasat, spräckt de höga gravkamrarna.

Järva DiscGolfpark överklagar detaljplanen

2017-01-13 11:33:51

Nyheter Järva DiscGolfpark har överklagat detaljplanen för Järva begravningsplats. De yrkar på att mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen.

Tjuvar härjar på kyrkogården i Markaryd

2017-01-12 11:29:31

Blommopr, prydnader och gravlyktor. Allt kan försvinna från gravplatserna i Markaryd och vaktmästare Per Persson är bekymrad.

Svenskar gjorde stort gravfynd i Egypten

2017-01-12 04:56:32

Utgrävningen har pågått säsongsvis i nio år, med deltagare från flera länder, och leds av arkeologen Maria Nilsson vid Lunds universitet.

Förslag: Anlägg en minneslund i Västra hamnen

2017-01-11 12:00:14

VÄSTRA HAMNEN. En minneslund i Västra hamnen. Det är vad Ann-Cathrine Björk föreslår genom Malmöinitiativet. – Det är många i Sverige som inte är knutna till någon religion, varför kan inte vi ha ett fint monument här ute? säger hon.

Rådjursjakt vid griftegården i Bondebacka

2017-01-10 11:50:30

Motala Motalas kommunjägare har under morgonen jagat rådjur i anslutning till griftegården i Bondebacka.

”Alltför enkelt att skicka notan till skattebetalarna”

2017-01-09 19:00:00

Sett till demokratin skulle det vara bättre om kommunerna ansvarar för begravningarna och står till svars inför väljarna. Det skriver liberala politikerna Lotta Edholm och Fredrik Malm i en slutreplik.

Bekvämt att hoppa över begravningen

2017-01-08 11:39:53

Allt fler begravningar sker utan någon begravningsceremoni. Tídsbrist, bekvämlighet och att kyrkan känns främmande kan vara orsaken. Det menar Marcus Götmar som är en av ägarna till familjeföretaget Götmars begravningbyrå, som finns på flera håll i länet.

Fishers urna – ett stort Prozac-piller

2017-01-07 04:35:21

Urnan som skådespelerskan Carrie Fishers aska förvarades i vid begravningen var utformad som ett stort Prozac-piller. – Carrie hade gillat det, säger hennes bror Todd Fisher.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens i Örebro
15-16 maj 2017

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:
 
Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.

Slutrapport "Utsläpp av kväveoxider - NOx, från kremationsprocessen" 

NOx-projektet är nu slutfört och en rapport finna att ladda ner här. Bakgrunden till NOx-projektet är det åtal som en krematoriehuvudman i Södermanland ålades när utsläppen av NOx överskred 900g/kremation. 
Projektet hade till uppgift att belysa vad som kan göras för att påverka dessa utsläpp, hur NOx uppstår och hur det kan minimeras. 

Uppdaterade riktlinjer för krematorieverksamheten 

Som en följd av förändringen i begravningalagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. Ta del av dessa riktlinjer här

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


 

 

 

Utbildning

Boka in dig på vårens utbildningar!

Till vårens utbildningar

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.

Gröna jobb - jobb i branschen