KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Vad händer efter döden?

2018-03-22 05:00:19

Ett 50-tal 60-plussare infann sig i församlingshemmet på frukostmöte och ville ha reda på vad som händer efter att någon avlidit....

Kviberg får muslimska gravplatser

2018-03-22 04:30:00

Snart kan även muslimer begravas på Kvibergs kyrkogård. Just nu byggs runt 400 gravplatser som ska stå klara till sommaren. – En fjärdedel...

Större skogskyrkogård planerad

2018-03-21 14:06:08

Kommunens mark intill Norra kyrkogården har detaljplanlagts så att kyrkogården kan utökas. Tanken är att naturmarken ska bli en...

Bunkern kan bli plats för begravningar

2018-03-21 14:01:57

Bunkern Henrik vid Norra kyrkogården kan användas som serverhall. Eller kontor. Eller begravningsverksamhet. Det framgår av förslaget till...

Anrik kyrka kan få muslimsk gravplats

2018-03-20 15:43:47

Tidigare har Laholms pastorat skickat muslimska begravningar till Halmstad. Nu är det slut på platser i Halmstad och pastoratet ska därför...

Avlidnas skyltar stals – utredning nedlagd

2018-03-20 10:56:04

Under vintern har tjuvar slagit till mot gravar i Österåker vid tre tillfällen. Stölderna slår hårt mot anhöriga och kostar mycket för...

Kyrkogården kan få muslimsk gravplats

2018-03-19 15:32:26

Laholm Laholms pastorat vill inrätta en muslimsk begravningsplats vid Skummeslövs kyrka. På sikt vill man också bygga ett nytt...

Vill ha askgravplats på kyrkogården

2018-03-19 13:00:00

lund Svenska kyrkan i Lund vill ta en outnyttjad yta på Norra kyrkogården i anspråk för en ny askgravplats. De antikvariska myndigheterna...

Kommuner kan ge bistånd till begravningar – vissa skillnader i dalakommunerna

2018-03-18 10:05:15

När en person avlider och dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan kommunerna hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen,...

”De döda glöms bort – ta tid för ett värdigt avsked”

2018-03-18 08:35:46

Vart är vi i Sverige på väg när vi inte längre är beredda att ge våra nära och kära ett värdigt avsked? Såväl av respekt som av etiska skäl...

Begravningsjätten Fonus satsar digitalt och på lågpris

2018-03-17 09:22:07

Fonus tar upp kampen mot digitala konkurrenter och satsar på sajten farväl.se.

Deklarera din egen död

2018-03-17 07:01:00

PerspektivBegravningsavgiften är orimligt hög. Det anser Charlotte Runius, grundare av Fenix begravning, i en debattartikel.

Efter fyra års arbete – snart invigs den muslimska gravplatsen vid Tveta kyrka

2018-03-15 10:06:45

Ute vid Tveta kyrka står snart en ny muslimsk gravplats klar. Det blir den första i Södertäljeområdet.

Kyrkogård kan byggas ut med muslimsk del

2018-03-15 06:12:30

Muslimer kan får en egen gravplats på kyrkogården i Skummeslöv. Pastoratet i Laholm har nämligen ansökt om planbesked för att bygga ut...

Ingvar Kamprads aska strödd vid familjegården

2018-03-15 05:20:35

Ingvar Kamprad är begravd i hemlighet. Askan efter Ikea-grundaren spreds redan tre dygn efter hans död. När tusentals människor samlades...

Vad händer efter döden?

2018-03-22 05:00:19

Ett 50-tal 60-plussare infann sig i församlingshemmet på frukostmöte och ville ha reda på vad som händer efter att någon avlidit....

Kviberg får muslimska gravplatser

2018-03-22 04:30:00

Snart kan även muslimer begravas på Kvibergs kyrkogård. Just nu byggs runt 400 gravplatser som ska stå klara till sommaren. – En fjärdedel...

Större skogskyrkogård planerad

2018-03-21 14:06:08

Kommunens mark intill Norra kyrkogården har detaljplanlagts så att kyrkogården kan utökas. Tanken är att naturmarken ska bli en...

Bunkern kan bli plats för begravningar

2018-03-21 14:01:57

Bunkern Henrik vid Norra kyrkogården kan användas som serverhall. Eller kontor. Eller begravningsverksamhet. Det framgår av förslaget till...

Anrik kyrka kan få muslimsk gravplats

2018-03-20 15:43:47

Tidigare har Laholms pastorat skickat muslimska begravningar till Halmstad. Nu är det slut på platser i Halmstad och pastoratet ska därför...

Avlidnas skyltar stals – utredning nedlagd

2018-03-20 10:56:04

Under vintern har tjuvar slagit till mot gravar i Österåker vid tre tillfällen. Stölderna slår hårt mot anhöriga och kostar mycket för...

Kyrkogården kan få muslimsk gravplats

2018-03-19 15:32:26

Laholm Laholms pastorat vill inrätta en muslimsk begravningsplats vid Skummeslövs kyrka. På sikt vill man också bygga ett nytt...

Vill ha askgravplats på kyrkogården

2018-03-19 13:00:00

lund Svenska kyrkan i Lund vill ta en outnyttjad yta på Norra kyrkogården i anspråk för en ny askgravplats. De antikvariska myndigheterna...

Kommuner kan ge bistånd till begravningar – vissa skillnader i dalakommunerna

2018-03-18 10:05:15

När en person avlider och dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan kommunerna hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravningen,...

”De döda glöms bort – ta tid för ett värdigt avsked”

2018-03-18 08:35:46

Vart är vi i Sverige på väg när vi inte längre är beredda att ge våra nära och kära ett värdigt avsked? Såväl av respekt som av etiska skäl...

Begravningsjätten Fonus satsar digitalt och på lågpris

2018-03-17 09:22:07

Fonus tar upp kampen mot digitala konkurrenter och satsar på sajten farväl.se.

Deklarera din egen död

2018-03-17 07:01:00

PerspektivBegravningsavgiften är orimligt hög. Det anser Charlotte Runius, grundare av Fenix begravning, i en debattartikel.

Efter fyra års arbete – snart invigs den muslimska gravplatsen vid Tveta kyrka

2018-03-15 10:06:45

Ute vid Tveta kyrka står snart en ny muslimsk gravplats klar. Det blir den första i Södertäljeområdet.

Kyrkogård kan byggas ut med muslimsk del

2018-03-15 06:12:30

Muslimer kan får en egen gravplats på kyrkogården i Skummeslöv. Pastoratet i Laholm har nämligen ansökt om planbesked för att bygga ut...

Ingvar Kamprads aska strödd vid familjegården

2018-03-15 05:20:35

Ingvar Kamprad är begravd i hemlighet. Askan efter Ikea-grundaren spreds redan tre dygn efter hans död. När tusentals människor samlades...

Nyheter

Ett bra dokument har blivit ännu bättre! Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här


Val till SKKF:s fullmäktige

I enlighet med stadgarna för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund är fullmäktige högsta beslutande organ i föreningen. Som huvudman för begravningsverksamheten och medlem i SKKF är ni röstberättigad och har därmed möjlighet att påverka utvecklingen av SKKF. För mer information läs här eller kontakta SKKF:s kansli, 08 - 15 05 40.

Valsedeln finns att ladda ner här som Excel-fil eller pdfValsedeln kan postas till SKKF, Box 19071, 104 32 Stockholm eller per mail till: fullmaktigeval@skkf.se

Välkommen med Din röst!
Jan Olov Andersson, Vd, SKKF

Bilderbok om arbetsmiljö i grönytebranschen

Läs med på länkar nedan och klicka på bilden ovan för att ta del av boken. 
Pressmedelande från Prevent
Information från Kommunal och SLA

SKKF:s svar på kyrkokansliets promemoria "Begravnings-
verksamheten - samordning och tillsyn m.m. (Ks 2015/2017). 

I promemorian behandlas kyrkomötesuppdraget om bl.a. samordning av begravningsverksamheten. De förslag till förändringar i kyrkoordningen som föreslås skulle få stora konsekvenser för begravningsverksamheten. Läs SKKF:s svar på promemorian här

Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av begravningsclearing

Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017.
Läs mer om detta i här

Kremationerna minskar!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2016 här. 

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens 2018
Linköping 21 - 22 maj

Här kan du läsa årets program och övrig information
Anmäl dig här

Debattartikel av SKKF:s vd, Jan Olov Andersson: "De döda glöms bort - ta tid för ett värdigt avsked"

Vart är vi i Sverige på väg när vi inte längre är beredda att ge våra nära och kära ett värdigt avsked? Såväl av respekt som av etiska skäl bör vi inte låta den avlidne vänta onödigt länge på att få sin sista vila. Det skriver Jan Olov Andersson, vd för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. Läs hela debattartikeln här.

Den enhetliga begravnings- avgiften för 2018 är fastställd

2018 års begravningsavgift beslutades 30 november och avgiftssatsen fastställdes till 24.2 öre. 
Den sammanlagda kostnaden som huvudmännen begärt för 2018 års verksamhet blev sammanlagt   
4.405.518.000 sek. Detta är en ökning med 132.985.000 sek (3%) i förhållande till 2017 års kostnad. 

Läs pressmeddelandet om 2018 års begravningsavgift här och mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets hemsida


SKKF presenterar utredningen "Den framtida krematorieverksamheten"

I samband med att vi på SKKF presenterar utredningen "Den framtida kremetorieverksamheten" lanserar vi även den nya delen av vår hemsida, skkf.se/krematorieverksamheten, där vi samlar all information och dokument beträffanden krematorieverksamheten. Där kan du nu ta del av utredningen "Den framtida krematorieverksamheten".

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Harplinge

Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge pastorat skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet. Läs mer här och ta del av förvaltningens diplom här.

Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:

Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Utbildning

Boka in dig på vårens utbildningar!

Till vårens utbildningar

SKKF nya utbildningar


Kyrkogårdarnas byggnader
12 april - Uddevalla

Ny kurs! Organisation och ekonomi
Föreläsare: Staffan Yngvesson, civilekonom
17 april - Linköping
26 april - Uppsala

Begravningsfrågor för förtroendevalda

Kursen kan ges hos enskild huvudman. Innehållet anpassas då till huvudmannens begravningsverksamhet och dess särskostnadsredovisning. Kursinformation, se nedan.

Kursen "Begravningsfrågor för förtroendevalda" ger vi följande tillfällen och platser:
18 april - Malmö/Lund
19 april - Göteborg
2 maj - Umeå
3 maj - Luleå
7 maj - Karlstad
8 maj - Stockholm
14 maj - Härnösand

Finner du inte något alternativ nära dig, meddela önskemål om kursort till Malou Ravelin, se nedan.

Här kan du läsa mer om kursens innehåll!
 

Anmälan och information: Malou Ravelin, 08-673 83 13, malou.ravelin@skkf.se


Material från SKKF:s utbildningsdag i samband med FSKP:s årskonferens
Sundsvall den 14 oktober 2016 och 
SKKF:s utbildningsdag för krematoriehuvudmän 15 september 2016
Metallåtervinning - upphandling och avtal
Fønix Miljö i Sverige AB
Frågor och svar angående metallåtervinning
Filterbränderna - vad är orsakerna?
​Förbränningsresultat - vad kan bli bättre?
Utsläpp av kväveoxider NOx
Radioaktivitet på krematoriet?
Info från SKKF
Tiderna förändras
Frågor och svar angående metallåtervinning

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här
Läs presentationen här
Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.
Gröna jobb - jobb i branschen