KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Farliga gravstenar ska säkras

2016-09-30 08:41:46

En gravsten kan vara en dödsfälla. Därför genomförs under hösten kontroller av gravstenssäkerheten på Sollentuna kyrkogård och Silverdals griftegård.

Kyrkan åtgärdar inte egna gravstenar

2016-09-30 04:59:00

Förra hösten provtrycktes gravstenarna på Ingatorps kyrkogård. De som Svenska kyrkan har ansvar för har fortfarande inte åtgärdats. Varför undrar kyrkobesökare?

Grevinnan Gunnila Bernadotte af Wisborgs begravning och gravsättning

2016-09-29 20:57:44

‹ › Torsdagen den 29 september hölls begravningsgudstjänst för grevinnan Gunnila Bernadotte af Wisborg i Slottskyrkan på Kungliga slottet. Gravsättningen skedde på den kungliga begravningsplatsen i Haga. Gunnila Bernadotte af Wisborg var gift med H.M.

Norskt företag återvinner metaller när du kremeras

2016-09-29 11:37:42

Nu är det klart vilket företag som ska återvinna implantat och andra metalldelar som blir kvar efter en kremering i Halland.

Snart slut på gravar i botkyrka

2016-09-29 09:00:00

Antalet invånare i Botkyrka ökar snabbt vilket leder till att det börjar bli ont om gravplatser i kommunen.

Vad som verkligen är hugget i sten

2016-09-29 04:21:17

Kåserier ”Ingenting är hugget i sten.” Jag har hört uttrycket ett otal gånger, som ett slags inbjudan till dialog, ofta på arbetsplatsen när förändringar föreslås: ”Ingenting är hugget i

Hon får kyrkogården i Sorunda att blomma

2016-09-28 19:24:42

Det blommar som aldrig förr och nya rabatter och arrangemang poppar upp litet här och var på kyrkogården i Sorunda. Ann Cathrin Ekbom började arbeta i församlingen i maj i år.

Tesla Model S har blivit likbil

2016-09-28 15:28:25

Världens första likbil baserad på Tesla Model S har byggts i Nederländerna där det nu blir fritt fram att åka utsläppsfritt även på sista resan i

Rekordstort medeltida gravfält undersöks utanför Enköping

2016-09-28 14:53:20

Arkeologer har hittat den hittills största medeltida gravplatsen på landsbygden i Mellansverige. Uppskattningarna tyder på att omkring 700 skelett från 1200-talet ligger i det stora gravområdet vid Frösthult kyrka strax utanför Enköping.

Vandalisering på kyrkogård

2016-09-28 11:01:23

VÄRMLANDSNÄS: "Känns riktigt tråkigt"

90-åring fick chock vid makens grav

2016-09-28 10:14:08

Någon hade stulit prydnadshjärtat som funnits på

Kroppens metaller ska återvinnas

2016-09-27 17:22:22

Höftkulor, knäleder och benspikar.

Tog sömntabletter och välte gravsten

2016-09-27 16:52:32

Efter att ha tagit ett stort antal sömntabletter förlorade 40-åringen fattningen och gick lös på en gravsten. Nu döms han för griftefridsbrott. Relaterat Det var i februari som polisen tillkallades till kyrkogården vid Kumla kyrka.

Kyrkogårdsoffret anmäldes aldrig försvunnen

2016-09-27 13:07:07

Malmö Det HVB-boende i sydvästra Skåne där den mördade 16-åringen bodde anmälde aldrig att han försvunnit.

Ny askgravlund invigd i Vilhelmina

2016-09-26 13:56:32

En gemensam askgravlund är ett nytt alternativ där askan gravsätts inom ett angivet område utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Askgravlund har blivit ett allt vanligare önskemål för jordfästning i takt med en ökade rörlighet.

Farliga gravstenar ska säkras

2016-09-30 08:41:46

En gravsten kan vara en dödsfälla. Därför genomförs under hösten kontroller av gravstenssäkerheten på Sollentuna kyrkogård och Silverdals griftegård.

Kyrkan åtgärdar inte egna gravstenar

2016-09-30 04:59:00

Förra hösten provtrycktes gravstenarna på Ingatorps kyrkogård. De som Svenska kyrkan har ansvar för har fortfarande inte åtgärdats. Varför undrar kyrkobesökare?

Grevinnan Gunnila Bernadotte af Wisborgs begravning och gravsättning

2016-09-29 20:57:44

‹ › Torsdagen den 29 september hölls begravningsgudstjänst för grevinnan Gunnila Bernadotte af Wisborg i Slottskyrkan på Kungliga slottet. Gravsättningen skedde på den kungliga begravningsplatsen i Haga. Gunnila Bernadotte af Wisborg var gift med H.M.

Norskt företag återvinner metaller när du kremeras

2016-09-29 11:37:42

Nu är det klart vilket företag som ska återvinna implantat och andra metalldelar som blir kvar efter en kremering i Halland.

Snart slut på gravar i botkyrka

2016-09-29 09:00:00

Antalet invånare i Botkyrka ökar snabbt vilket leder till att det börjar bli ont om gravplatser i kommunen.

Vad som verkligen är hugget i sten

2016-09-29 04:21:17

Kåserier ”Ingenting är hugget i sten.” Jag har hört uttrycket ett otal gånger, som ett slags inbjudan till dialog, ofta på arbetsplatsen när förändringar föreslås: ”Ingenting är hugget i

Hon får kyrkogården i Sorunda att blomma

2016-09-28 19:24:42

Det blommar som aldrig förr och nya rabatter och arrangemang poppar upp litet här och var på kyrkogården i Sorunda. Ann Cathrin Ekbom började arbeta i församlingen i maj i år.

Tesla Model S har blivit likbil

2016-09-28 15:28:25

Världens första likbil baserad på Tesla Model S har byggts i Nederländerna där det nu blir fritt fram att åka utsläppsfritt även på sista resan i

Rekordstort medeltida gravfält undersöks utanför Enköping

2016-09-28 14:53:20

Arkeologer har hittat den hittills största medeltida gravplatsen på landsbygden i Mellansverige. Uppskattningarna tyder på att omkring 700 skelett från 1200-talet ligger i det stora gravområdet vid Frösthult kyrka strax utanför Enköping.

Vandalisering på kyrkogård

2016-09-28 11:01:23

VÄRMLANDSNÄS: "Känns riktigt tråkigt"

90-åring fick chock vid makens grav

2016-09-28 10:14:08

Någon hade stulit prydnadshjärtat som funnits på

Kroppens metaller ska återvinnas

2016-09-27 17:22:22

Höftkulor, knäleder och benspikar.

Tog sömntabletter och välte gravsten

2016-09-27 16:52:32

Efter att ha tagit ett stort antal sömntabletter förlorade 40-åringen fattningen och gick lös på en gravsten. Nu döms han för griftefridsbrott. Relaterat Det var i februari som polisen tillkallades till kyrkogården vid Kumla kyrka.

Kyrkogårdsoffret anmäldes aldrig försvunnen

2016-09-27 13:07:07

Malmö Det HVB-boende i sydvästra Skåne där den mördade 16-åringen bodde anmälde aldrig att han försvunnit.

Ny askgravlund invigd i Vilhelmina

2016-09-26 13:56:32

En gemensam askgravlund är ett nytt alternativ där askan gravsätts inom ett angivet område utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Askgravlund har blivit ett allt vanligare önskemål för jordfästning i takt med en ökade rörlighet.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens i Örebro
15-16 maj 2017

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Begravningsavgifter 2016 

Avgiftssatser för 2016 års begravningsavgifter har beslutats av Kammarkollegiet. I beslutet finns bakgrund och skäl till beslut om sänkning av avgiften för Kumla pastorat. Läs mer på följande länk

Information om gemensam begravningsavgift

Kyrkokansliet, enheten för ekonomi och kyrorätt, har utarbetat information om den gemensamma begravningsavgiften.
Läs informationen här

Nya regler för kylgasmedier.

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande
 

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.
 

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Ersättningsbelopp vid borttagande av clearing

Läs mer om detta här.  

Kvistofta blev årets kyrkogårdsförvaltning

Kvistofta kyrkogårdsförvaltning arbetar strategiskt och målmedvetet med sin miljöpolicy.
Förvaltningens lokaler värms med bergvärme och endast grön el används. Enbart komposterbart
material används vid gravsmyckning och transporter samordnas i möjligaste mån med
församlingen.
Organisationen är decentraliserad och varje medarbetare är ansvarskännande och deltar aktivt
i utvecklandet av verksamheten. Alla vaktmästare har genomgått samtliga steg i SKKF:s utbildning
för kyrkogårdspersonal.
Samtliga vedertagna gravskick erbjuds med därtill hörande tjänsteutbud. Förändringar har
genomförts så att kyrkogårdar, expedition och kyrkor är fysiskt tillgängliga för alla besökare.
Församlingen jobbar aktivt med att ta fram bästa möjliga lösningar utifrån den lokala kontexten.
All utveckling sker i samklang med den kulturhistoriska miljön.
Pastoratet vårdar det kulturhistoriska arvet på ett föredömligt sätt avseende både växtmaterial
och gravvårdar. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar som inte kan stå kvar på sin ursprungliga
plats samlas i lapidarium.

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
 
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


 

 

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu
 

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

 

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar

SKKF nya utbildningar

 Kyrkogårdens Trädvård
 
den 10 oktober 2016 i Varberg
Klicka här för inbjudan

Ny kurs Säker Gravgrävning
den 9 november 2016 i Jönköping

Klicka här för inbjudan

Kyrkogårdens skötsel
den 19 oktober 2016 i Luleå

Klicka här för inbjudan


Kyrkogårdens maskiner, fordon och redskap
den 22 september i Linköping

Klicka här för inbjudan

Truckförarbevis är inplanerat till den 11 oktober i Stockholm
Klicka här för inbjudan

SKKF´s utbildningsdag i samband med FSKP´s årskonferens
Sundsvall den 14 oktober 2016

Klicka här för inbjudan