KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Gravstenar lämnas tillbaka

2016-08-29 05:49:00

Kyrkogård Omkring 1000 gravstenar har sedan 2009 lämnats tillbaka till kyrkogårdsförvaltningen i Skara pastorat.

Tiggarlivet knäckte pappan – nu kämpar sonen för hans sista vilja

2016-08-27 21:01:12

Vergil Lautaru är en av flera EU-migranter som har avlidit efter det hårda livet som tiggare i Helsingborg.

Sabotage på kyrkogård i Örebro

2016-08-25 11:59:03

Nikolai kyrkogård, alltså Södra kyrkogården i Örebro, har utsatts för gravskändning. Tre gravstenar har välts och kyrkogårdsarbetaren Göran Nymark tycker det är sorgligt att folk ger sig på gravstenar.

Vandaler gick loss på gravstenar

2016-08-25 11:43:47

Natten till tisdagen blev tre gravar på Södra Kyrkogården i Örebro vandaliserade.

Skogsavverkning får bybor att rasa

2016-08-25 07:37:44

Vi åker mot flygplatsen i Lycksele och mitt emot skogskyrkogården är det sedan en tid tillbaks ett enda stort kalhygge. Skogsmaskinen håller som bäst på att lasta virket och köra det till virkesupplägget. Det är cirka 80 markägare som berörs av avverkningen.

Åtalas för brott på kyrkogård

2016-08-24 21:23:15

En man i 40-årsåldern från Sala har åtalats för brott mot griftefriden. Relaterat Mannen misstänks för att den 12 februari i år ha vält omkull och skadat en gravsten på Kumla kyrkas kyrkogård. Enligt åklagarens stämningsansökan till tingsrätten skall Salabon ha begått gärningen med uppsåt.

Stensäker uppfinning vid graven

2016-08-24 19:52:45

Gnesta På många håll läggs lutande gravstenar ner på marken som en säkerhetsåtgärd.

Kyrkogårdschef har blivit utköpt

2016-08-23 14:00:00

Lund Efter oenighet om ledarskapet sedan avdelningen organiserats om har kyrkogårdschef Maria Lindberg köpts

Länsmuseet visar gravfältet i Mada på Arkeologidagen

2016-08-23 06:33:34

Länsmuseet visar gravfältet i Mada på Arkeologidagen 28 augusti Gravfältet i Mada, Tranås kommun, är ett skolexempel på begravningsplats för människor som levde i trakten för 1500–2000 år sedan.

Kyrkogårdens granhäck är döende – nu förnyas den

2016-08-22 17:23:25

Nu ska västra granhäcken vid norra kyrkogården förnyas.

Mia: ”Varför läggs pokemonstop på en kyrkogård”

2016-08-22 12:18:00

Att Pokemon Go spelas på kyrkogårdar är ett av ämnena i dagens

Svenska kyrkan Tjörn inviger ceremonilokal

2016-08-22 09:27:00

Torsdag den 1 september kl 18:00 tar Svenska kyrkan Tjörn i bruk sin nya ceremonilokal i samband med en enkel invigning. Ceremonilokalen är religiöst neutral till sin utformning och erbjuds dem som önskar borgerlig begravning.

Kyrkopersonal i Sundsvall reser för att gå i Martin Luthers spår

2016-08-20 11:54:44

2017 är ett jubileumsår i Svenska kyrkan. Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkodörren i tyska Wittenberg och reformationen inleddes. Detta firas på olika sätt inom kyrkan.

Inbrott vid kyrkogård i Falun

2016-08-19 15:04:47

Någon har gjort inbrott vid en kyrkogård i

Kanske byggstart nästa år

2016-08-19 06:00:23

ARVIKA/KARLSTAD: Vad händer med krematoriet i Arvika? Planerna på ett nytt krematorium i Karlstad går framåt.

Gravstenar lämnas tillbaka

2016-08-29 05:49:00

Kyrkogård Omkring 1000 gravstenar har sedan 2009 lämnats tillbaka till kyrkogårdsförvaltningen i Skara pastorat.

Tiggarlivet knäckte pappan – nu kämpar sonen för hans sista vilja

2016-08-27 21:01:12

Vergil Lautaru är en av flera EU-migranter som har avlidit efter det hårda livet som tiggare i Helsingborg.

Sabotage på kyrkogård i Örebro

2016-08-25 11:59:03

Nikolai kyrkogård, alltså Södra kyrkogården i Örebro, har utsatts för gravskändning. Tre gravstenar har välts och kyrkogårdsarbetaren Göran Nymark tycker det är sorgligt att folk ger sig på gravstenar.

Vandaler gick loss på gravstenar

2016-08-25 11:43:47

Natten till tisdagen blev tre gravar på Södra Kyrkogården i Örebro vandaliserade.

Skogsavverkning får bybor att rasa

2016-08-25 07:37:44

Vi åker mot flygplatsen i Lycksele och mitt emot skogskyrkogården är det sedan en tid tillbaks ett enda stort kalhygge. Skogsmaskinen håller som bäst på att lasta virket och köra det till virkesupplägget. Det är cirka 80 markägare som berörs av avverkningen.

Åtalas för brott på kyrkogård

2016-08-24 21:23:15

En man i 40-årsåldern från Sala har åtalats för brott mot griftefriden. Relaterat Mannen misstänks för att den 12 februari i år ha vält omkull och skadat en gravsten på Kumla kyrkas kyrkogård. Enligt åklagarens stämningsansökan till tingsrätten skall Salabon ha begått gärningen med uppsåt.

Stensäker uppfinning vid graven

2016-08-24 19:52:45

Gnesta På många håll läggs lutande gravstenar ner på marken som en säkerhetsåtgärd.

Kyrkogårdschef har blivit utköpt

2016-08-23 14:00:00

Lund Efter oenighet om ledarskapet sedan avdelningen organiserats om har kyrkogårdschef Maria Lindberg köpts

Länsmuseet visar gravfältet i Mada på Arkeologidagen

2016-08-23 06:33:34

Länsmuseet visar gravfältet i Mada på Arkeologidagen 28 augusti Gravfältet i Mada, Tranås kommun, är ett skolexempel på begravningsplats för människor som levde i trakten för 1500–2000 år sedan.

Kyrkogårdens granhäck är döende – nu förnyas den

2016-08-22 17:23:25

Nu ska västra granhäcken vid norra kyrkogården förnyas.

Mia: ”Varför läggs pokemonstop på en kyrkogård”

2016-08-22 12:18:00

Att Pokemon Go spelas på kyrkogårdar är ett av ämnena i dagens

Svenska kyrkan Tjörn inviger ceremonilokal

2016-08-22 09:27:00

Torsdag den 1 september kl 18:00 tar Svenska kyrkan Tjörn i bruk sin nya ceremonilokal i samband med en enkel invigning. Ceremonilokalen är religiöst neutral till sin utformning och erbjuds dem som önskar borgerlig begravning.

Kyrkopersonal i Sundsvall reser för att gå i Martin Luthers spår

2016-08-20 11:54:44

2017 är ett jubileumsår i Svenska kyrkan. Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på kyrkodörren i tyska Wittenberg och reformationen inleddes. Detta firas på olika sätt inom kyrkan.

Inbrott vid kyrkogård i Falun

2016-08-19 15:04:47

Någon har gjort inbrott vid en kyrkogård i

Kanske byggstart nästa år

2016-08-19 06:00:23

ARVIKA/KARLSTAD: Vad händer med krematoriet i Arvika? Planerna på ett nytt krematorium i Karlstad går framåt.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens i Örebro
15-16 maj 2017

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Propositionen "Vissa begravningsfrågor" presenterad

- I dagsläget är vi inte beredda att ge stockholmare en kraftig avgiftshöjning, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i dagens SvD. Läs hela artikeln här. Propositionen finns i sin helhet att läsa på följande länk och den kommer att beslutas av Riksdagen den 18 maj 2016. 

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Begravningsavgifter 2016 

Avgiftssatser för 2016 års begravningsavgifter har beslutats av Kammarkollegiet. I beslutet finns bakgrund och skäl till beslut om sänkning av avgiften för Kumla pastorat. Läs mer på följande länk

Information om gemensam begravningsavgift

Kyrkokansliet, enheten för ekonomi och kyrorätt, har utarbetat information om den gemensamma begravningsavgiften.
Läs informationen här

Nya regler för kylgasmedier.

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande
 

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.
 

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
 
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.
 

Krematorienytt

Återvinning av metaller från kremation
Från och med fredagen den 1 juli 2016 träder en lagändring i kraft avseende kremation. Denna lagändring innebär att de metaller som inte förbränns vid kremation och som inte tillförts urnan vid askberedningen ska återvinnas. Ersättningen som krematoriehuvudmännen får från denna metallåtervinning ska tillföras Allmänna arvsfonden, efter att eventuella kostnader dragits av. 
 
Läs den nya lagen här. 5 kap. Gravsättning och kremering 6 § berör den aktuella förändringen avseende metaller. 
 
Läs protokollet från debatten i Riksdagen den 18 maj, 2016 på följande länk. Sidorna 31-38 samt 76 berör ”Vissa begravningsfrågor”.  
 
Utbildningsdag för krematoriehuvudmän
Den 15 september 2016 bjuder SKKF in till en heldag med inriktning på krematorieverksamheten. Det aktuella handhavandet med metallåtervinningens upphandling, hantering av metallen och etik är en av dagen huvudpunkter. Utöver detta kommer filterbränder, utsläpp av NOx, säker identifiering av avlidna samt strålning och radioaktivitet i krematorieverksamheten utgöra delar av programmet.   
 
Utbildningsdagen är förlagd i Stockholm på Scandic Hotel Klara. För mer information och anmälan se utbildningsrubriken till höger. 
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 20172016 års Rikskonferens avslutad 

Läs presentationerna här.


Tävlingen att göra återlämnade gravplatser attraktiva för återupplåtelse genomfördes på Rikskonferensen. Det vinnande bidraget nedan heter "Evig" och är framtaget av Alnarpsstudenterna Ulrika Larsson och Johanna Spjuth, båda snart färdiga landskapsarkitekter. Läs artikel om det vinnande bidraget här

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu
 

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

 

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar

SKKF nya utbildningar

Internt förarbevis för mindre grävmaskin-gravgrävare
är inplanerat till den 5-7 september i Bredaryd
Klicka här för inbjudan

Utbildning för Begravningsombud planerat till
den 5 oktober 2016 i Katrineholm

Klicka här för inbjudan

Utbildningsdag för krematoriehuvudmän
den 15 september 2016 i Stockholm

Klicka här för inbjudan


Kyrkogårdens maskiner, fordon och redskap
den 22 september i Linköping

Klicka här för inbjudan

Truckförarbevis är inplanerat till den 11 oktober i Stockholm
Klicka här för inbjudan

SKKF´s utbildningsdag i samband med FSKP´s årskonferens
Sundsvall den 14 oktober 2016

Klicka här för inbjudan