KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Höga gravstenar kan läggas ner

2017-04-27 14:45:22

Nyheter Nu påbörjas arbetet med att säkra gravstenarna i Danderyds kommun. Höga gravstenar läggs ner om de inte är säkra.

Därför lägger de ned gravstenarna

2017-04-27 07:30:00

Gladhammar En majoritet av de testade gravstenarna på kyrkogårdarna i södra Tjust lever inte upp till de säkerhetsregler som infördes för...

Krematoriet i Norrköping kan bli kvar

2017-04-26 16:53:42

I stället kan frågan då komma upp på ett extra fullmäktigemöte den 6 september. – Under tiden ska det informeras och föras dialog i ett...

Krematoriebeslut skjuts upp

2017-04-26 12:49:59

Kyrkan Allt tyder på att krematoriefrågan senareläggs. Presidiet föreslår att punkten lyfts från kyrkofullmäktiges dagordning för att...

Planer om krematoriet

2017-04-26 12:00:58

Kyrkopolitik Ett förslag om avveckling av krematorieverksamheten i Norrköping lades redan 1997. Folkbladet har talat med Inga-Britt...

Beslut kring krematoriet i skjuts upp

2017-04-26 11:53:43

Kyrkorådet i Norrköping har tidigare lagt ett förslag om att stänga ner krematoriet i Norrköping, och istället skriva avtal med Linköpings...

Efter kritiken: Krematoriet kan bli kvar

2017-04-26 11:42:59

Norrköping Krematoriet i Norrköping kan bli kvar. Med bara timmar kvar till kvällens omröstning dras nu det kontroversiella förslaget...

Här byggs 1500 nya gravplatser

2017-04-24 09:32:44

Nyheter En ny begravningsplats med 1500 nya askgravar ska bygga vid S:t Eriks kyrka i Sollentuna. – Det behövs fler begravningsplatser när...

Larm om brand på Hovdestalunds kyrkogård

2017-04-24 06:21:52

Tidigt på måndagsmorgonen inkom larm om en gräsbrand vid kapellet på Hovdestalunds kyrkogård.

Berit rasar mot krematorieplanerna

2017-04-22 08:00:43

Norrköping För drygt tio år sedan kämpade hon för att rädda Vrinnevisjukhuset. Nu ger sig Berit Malmqvist in i en ny strid. Nu för att...

Bild på grav anmäld som skadegörelse

2017-04-22 05:00:42

Hylte En okänd person har klistrat fast en stenplatta med en bild av den avlidne mannen på en gravsten i den nya avdelningen av kyrkogården...

Ingen tydlig rekommendation i utredning

2017-04-20 17:11:18

Norrköping Utredningen som Norrköpings kyrkoråd valt att ta ställning till visar ingen tydlig inriktning för eller emot ett bevarande av...

Förslag om krematoriet får kritik

2017-04-20 17:00:26

Finspång Förslaget att stänga krematoriet i Norrköping tas emot med både förvåning och kritik av såväl kyrkorådets ordförande som...

Krematoriet bygger ny ugn

2017-04-20 14:56:15

Det är högt tryck bland krematorierna i Skåne. Situationen underlättades inte av att krematoriet i Kristianstad måste bygga en helt ny ugn.

Kyrkogårdschefen vill ha krematoriet kvar

2017-04-20 12:53:28

Söderköping Flera orter påverkas om Norrköpings krematorium stänger ner. I Söderköping vill kyrkogårdschef Fredrik Jonsson att verksamheten...

Höga gravstenar kan läggas ner

2017-04-27 14:45:22

Nyheter Nu påbörjas arbetet med att säkra gravstenarna i Danderyds kommun. Höga gravstenar läggs ner om de inte är säkra.

Därför lägger de ned gravstenarna

2017-04-27 07:30:00

Gladhammar En majoritet av de testade gravstenarna på kyrkogårdarna i södra Tjust lever inte upp till de säkerhetsregler som infördes för...

Krematoriet i Norrköping kan bli kvar

2017-04-26 16:53:42

I stället kan frågan då komma upp på ett extra fullmäktigemöte den 6 september. – Under tiden ska det informeras och föras dialog i ett...

Krematoriebeslut skjuts upp

2017-04-26 12:49:59

Kyrkan Allt tyder på att krematoriefrågan senareläggs. Presidiet föreslår att punkten lyfts från kyrkofullmäktiges dagordning för att...

Planer om krematoriet

2017-04-26 12:00:58

Kyrkopolitik Ett förslag om avveckling av krematorieverksamheten i Norrköping lades redan 1997. Folkbladet har talat med Inga-Britt...

Beslut kring krematoriet i skjuts upp

2017-04-26 11:53:43

Kyrkorådet i Norrköping har tidigare lagt ett förslag om att stänga ner krematoriet i Norrköping, och istället skriva avtal med Linköpings...

Efter kritiken: Krematoriet kan bli kvar

2017-04-26 11:42:59

Norrköping Krematoriet i Norrköping kan bli kvar. Med bara timmar kvar till kvällens omröstning dras nu det kontroversiella förslaget...

Här byggs 1500 nya gravplatser

2017-04-24 09:32:44

Nyheter En ny begravningsplats med 1500 nya askgravar ska bygga vid S:t Eriks kyrka i Sollentuna. – Det behövs fler begravningsplatser när...

Larm om brand på Hovdestalunds kyrkogård

2017-04-24 06:21:52

Tidigt på måndagsmorgonen inkom larm om en gräsbrand vid kapellet på Hovdestalunds kyrkogård.

Berit rasar mot krematorieplanerna

2017-04-22 08:00:43

Norrköping För drygt tio år sedan kämpade hon för att rädda Vrinnevisjukhuset. Nu ger sig Berit Malmqvist in i en ny strid. Nu för att...

Bild på grav anmäld som skadegörelse

2017-04-22 05:00:42

Hylte En okänd person har klistrat fast en stenplatta med en bild av den avlidne mannen på en gravsten i den nya avdelningen av kyrkogården...

Ingen tydlig rekommendation i utredning

2017-04-20 17:11:18

Norrköping Utredningen som Norrköpings kyrkoråd valt att ta ställning till visar ingen tydlig inriktning för eller emot ett bevarande av...

Förslag om krematoriet får kritik

2017-04-20 17:00:26

Finspång Förslaget att stänga krematoriet i Norrköping tas emot med både förvåning och kritik av såväl kyrkorådets ordförande som...

Krematoriet bygger ny ugn

2017-04-20 14:56:15

Det är högt tryck bland krematorierna i Skåne. Situationen underlättades inte av att krematoriet i Kristianstad måste bygga en helt ny ugn.

Kyrkogårdschefen vill ha krematoriet kvar

2017-04-20 12:53:28

Söderköping Flera orter påverkas om Norrköpings krematorium stänger ner. I Söderköping vill kyrkogårdschef Fredrik Jonsson att verksamheten...

Nyheter

Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av begravningsclearing

Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017.
Läs mer om detta i här

Kremationerna minskar!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2016 här.

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens på Conventum i Örebro
15-16 maj 2017

Vi erbjuder två intressanta dagar med fokus på tillgänglighet och bemötande. Hur tillgängliga är vi? Hur tillgängliga ska/kan vi vara? Hur bemöter vi myndigheternas krav på arbetsmiljö och säkerhet? Hur bemöter en bra ledare sina medarbetare och vardagliga frågeställningar? Kan vi effektivisera kyrkogårdsskötseln med bibehållen kvalitét.

Söndag den 14 maj kl. 18.00 inleder vi med ett samkväm på Örebro Slott.

Här kan du läsa programmet

Anmäl dig här
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:

 
Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.

Slutrapport "Utsläpp av kväveoxider - NOx, från kremationsprocessen" 

NOx-projektet är nu slutfört och en rapport finna att ladda ner här. Bakgrunden till NOx-projektet är det åtal som en krematoriehuvudman i Södermanland ålades när utsläppen av NOx överskred 900g/kremation. 
Projektet hade till uppgift att belysa vad som kan göras för att påverka dessa utsläpp, hur NOx uppstår och hur det kan minimeras. 

Uppdaterade riktlinjer för krematorieverksamheten 

Som en följd av förändringen i begravningalagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. Ta del av dessa riktlinjer här

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.

 


 

 

 

Utbildning

Boka in dig på vårens utbildningar!

Till vårens utbildningar

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.

Gröna jobb - jobb i branschen