KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

FN-dagen på Skogskyrkogården

2016-10-24 09:34:00

I dag, måndag, firas FN-dagen på Skogskyrkogården – Stockholms enda världsarv.

Järva begravningsplats på gång

2016-10-24 09:31:00

I nästa vecka väntas politikerna i stadsbyggnadsnämnden säga ja till en ny begravningsplats på Järvafältet.

Polska snuskbuskar på kyrkogård

2016-10-23 16:28:23

Kyrkogårdsträdgårdsmästaren måste gilla buskis

Järnräcke ska säkra snöröjningen på Sörberge kyrkogård: "Det ska tåla en traktor"

2016-10-23 15:31:23

Snöröjningen på begravningsplatsen i Sörberge är livsfarlig. Nu byggs ett järnräcke för att stoppa en olycka.

Kyrkogården drabbat av blomstölder

2016-10-23 09:45:54

När Inga-Lill kom fram till kyrkogården en fredag för en vecka sedan såg hon direkt att det var något fel vid graven. Blommorna hon hade satt dit var bortgrävda.

Stort antal gravar på kyrkogården ”återlämnade”

2016-10-21 11:08:42

I Lomma har ett stort antal gravar lämnats tillbaka till församlingen. ”Det är väldigt tråkigt, vi tappar liksom liv på kyrkogårdarna”, säger kyrkogårdsföreståndare Ulrika Schlyter.

Sjuka almar på norra kyrkogården kapas bort

2016-10-21 09:34:52

Almsjukan är här. Nu kommer två drabbade almar på norra kyrkogården att kapas bort.

Vi har provdragit gravstenarna på kyrkogården

2016-10-21 00:38:38

Vi är tacksamma för de synpunkter som signaturen Gammal Hölöbo framför (LT 17 september) till kyrkogårdsförvaltningen i Hölö och Hölö-Mörkö församling.

Askgravlund invigdes i Västerås

2016-10-20 20:00:11

Västerås första askgravlund har, till skillnad från en minneslund, skyltar med de avlidnes namn.

Askgravlund invigdes i centrala Västerås

2016-10-20 16:16:49

Idag invigdes Västerås första askgravlund på Björlingska kyrkogården i centrala staden. Det är en variant av minneslund, men där den avlidnes namn och födelsedata finns på en platta.

Blomkrukor stulna från Sorunda kyrkogård

2016-10-20 11:55:36

Kyrkogården i Sorunda har fåttt påhälsning av blomstertjuvar.

Besök Skogskyrkogården på FN-Dagen 24 oktober

2016-10-20 10:29:41

Skogskyrkogården byggdes upp i Enskede under åren 1917-1940 av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz och är ett av 1052 världsarv. Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det anses vara angelägenhet för hela mänskligheten.

Folkstorm mot gravplats

2016-10-19 12:35:50

Nästa vecka avgörs var Järva begravningsplats ska byggas. Trots massiva protester står staden fast vid att den ska byggas på Granholmstoppen – precis där Järva discgolfpark ligger.

Invigning av Västerås första askgravlund

2016-10-19 09:01:38

I vintras påbörjades arbetet med att anlägga Västerås första askgravlund på Björlingska kyrkogården, straxt bakom Kyrkbacksgården. Nu står askgravslunden färdig och på torsdag invigs den. – Björlingska har varit en slumrande kyrkogård som nu blir levande igen.

Ont om plats på kyrkogården

2016-10-19 07:57:14

Varberg Det är inte bara bebyggelsen i städerna som förtätas. Även på kyrkogårdarna börjar det bli trångt om plats.

FN-dagen på Skogskyrkogården

2016-10-24 09:34:00

I dag, måndag, firas FN-dagen på Skogskyrkogården – Stockholms enda världsarv.

Järva begravningsplats på gång

2016-10-24 09:31:00

I nästa vecka väntas politikerna i stadsbyggnadsnämnden säga ja till en ny begravningsplats på Järvafältet.

Polska snuskbuskar på kyrkogård

2016-10-23 16:28:23

Kyrkogårdsträdgårdsmästaren måste gilla buskis

Järnräcke ska säkra snöröjningen på Sörberge kyrkogård: "Det ska tåla en traktor"

2016-10-23 15:31:23

Snöröjningen på begravningsplatsen i Sörberge är livsfarlig. Nu byggs ett järnräcke för att stoppa en olycka.

Kyrkogården drabbat av blomstölder

2016-10-23 09:45:54

När Inga-Lill kom fram till kyrkogården en fredag för en vecka sedan såg hon direkt att det var något fel vid graven. Blommorna hon hade satt dit var bortgrävda.

Stort antal gravar på kyrkogården ”återlämnade”

2016-10-21 11:08:42

I Lomma har ett stort antal gravar lämnats tillbaka till församlingen. ”Det är väldigt tråkigt, vi tappar liksom liv på kyrkogårdarna”, säger kyrkogårdsföreståndare Ulrika Schlyter.

Sjuka almar på norra kyrkogården kapas bort

2016-10-21 09:34:52

Almsjukan är här. Nu kommer två drabbade almar på norra kyrkogården att kapas bort.

Vi har provdragit gravstenarna på kyrkogården

2016-10-21 00:38:38

Vi är tacksamma för de synpunkter som signaturen Gammal Hölöbo framför (LT 17 september) till kyrkogårdsförvaltningen i Hölö och Hölö-Mörkö församling.

Askgravlund invigdes i Västerås

2016-10-20 20:00:11

Västerås första askgravlund har, till skillnad från en minneslund, skyltar med de avlidnes namn.

Askgravlund invigdes i centrala Västerås

2016-10-20 16:16:49

Idag invigdes Västerås första askgravlund på Björlingska kyrkogården i centrala staden. Det är en variant av minneslund, men där den avlidnes namn och födelsedata finns på en platta.

Blomkrukor stulna från Sorunda kyrkogård

2016-10-20 11:55:36

Kyrkogården i Sorunda har fåttt påhälsning av blomstertjuvar.

Besök Skogskyrkogården på FN-Dagen 24 oktober

2016-10-20 10:29:41

Skogskyrkogården byggdes upp i Enskede under åren 1917-1940 av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz och är ett av 1052 världsarv. Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som är så värdefullt att det anses vara angelägenhet för hela mänskligheten.

Folkstorm mot gravplats

2016-10-19 12:35:50

Nästa vecka avgörs var Järva begravningsplats ska byggas. Trots massiva protester står staden fast vid att den ska byggas på Granholmstoppen – precis där Järva discgolfpark ligger.

Invigning av Västerås första askgravlund

2016-10-19 09:01:38

I vintras påbörjades arbetet med att anlägga Västerås första askgravlund på Björlingska kyrkogården, straxt bakom Kyrkbacksgården. Nu står askgravslunden färdig och på torsdag invigs den. – Björlingska har varit en slumrande kyrkogård som nu blir levande igen.

Ont om plats på kyrkogården

2016-10-19 07:57:14

Varberg Det är inte bara bebyggelsen i städerna som förtätas. Även på kyrkogårdarna börjar det bli trångt om plats.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens i Örebro
15-16 maj 2017

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Begravningsavgifter 2016 

Avgiftssatser för 2016 års begravningsavgifter har beslutats av Kammarkollegiet. I beslutet finns bakgrund och skäl till beslut om sänkning av avgiften för Kumla pastorat. Läs mer på följande länk

Information om gemensam begravningsavgift

Kyrkokansliet, enheten för ekonomi och kyrorätt, har utarbetat information om den gemensamma begravningsavgiften.
Läs informationen här

Nya regler för kylgasmedier.

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande
 

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.
 

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här.

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Uppdaterade riktlinjer för krematorieverksamheten 

Som en följd av förändringen i begravningalagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. Ta del av dessa riktlinjer här

Kvistofta blev årets kyrkogårdsförvaltning

Kvistofta kyrkogårdsförvaltning arbetar strategiskt och målmedvetet med sin miljöpolicy.
Förvaltningens lokaler värms med bergvärme och endast grön el används. Enbart komposterbart material används
vid gravsmyckning och transporter samordnas i möjligaste mån med 
församlingen.
Organisationen är decentraliserad och varje medarbetare är ansvarskännande och deltar aktivt i utvecklandet av
verksamheten. Alla vaktmästare har genomgått samtliga steg i SKKF:s utbildning 
för kyrkogårdspersonal.
Samtliga vedertagna gravskick erbjuds med därtill hörande tjänsteutbud. Förändringar har genomförts så att
kyrkogårdar, expedition och kyrkor är fysiskt tillgängliga för alla besökare.

Församlingen jobbar aktivt med att ta fram bästa möjliga lösningar utifrån den lokala kontexten.
All utveckling sker i samklang med den kulturhistoriska miljön.
Pastoratet vårdar det kulturhistoriska arvet på ett föredömligt sätt avseende både växtmaterial och
gravvårdar. Kulturhistoriskt intressanta gravvårdar som inte kan stå kvar på sin ursprungliga 
plats samlas i
lapidarium.

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
 
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


 

 

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu
 

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

 

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar