KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Rosling hedras på Uppsala Slott

2017-02-19 22:02:20

Hans Rosling begravs i Uppsala den 17 mars, rapporterar SVT Uppsala.

Skelettdelar till ”gratis avhämtning” på dansk kyrkogård

2017-02-19 19:50:09

I helgen har en hink fylld av benrester placerats i en kompost på Assistens Kirkegård i Köpenhamn. I jordhögen finns sedan tidigare en skylt med texten "gratis kompost", rapporterar Ekstrabladet.

Var Forum Romanum en begravningsplats?

2017-02-18 07:00:00

”Jag har hört att Forum Romanum, det antika Roms centrum, började som begravningsplats. Är det sant, eller är det en guideskröna?

"Vad ska man ta sig för, medan en förälders kropp eldas upp?"

2017-02-18 02:00:00

Författaren Christina Claessons pappa är död och hon har följt kistans väg genom staden till krematoriet. Nu är väntan över. Nu ska kistan brännas i ugnen. När hon känner sig klar kommer det att tryckas på knappen. Del sju i serien om samhällets väntrum.

Nordens största krematorium byggs i Göteborg

2017-02-17 06:55:48

Kapaciteten för Göteborgs krematorium räcker inte till. Nu byggs ett nytt och större krematorium - som blir Nordens största.

Ovanligt många har dött hittills i år - P4 Västmanland

2017-02-16 15:12:56

Begravningsentreprenören Lena Grosshed har ingen förklaring till varför men säger att de har väldigt många begravningar hittills i år. Hör mer om det här ...

Ovanligt många har dött hittills i år

2017-02-16 15:12:15

Begravningsentreprenören Susanne Johansson har ingen förklaring till varför men säger att de har väldigt många begravningar hittills i år.

Familjen Grybe vilar under en dörr

2017-02-16 08:45:00

Folkkäre skådespelaren och komikern Stig Grybe har nyligen gått ur tiden. På kyrkogården i Kristdala minner en lite annorlunda gravsten om hans rötter i Småland.

Här byggs nordens största krematorium

2017-02-16 06:00:20

Den växande befolkningen har visat sig innebära ett behov på ett nytt och större krematorium.

Allt fler väljer den traditionella jordbegravningen - P4 Kristianstad

2017-02-15 21:02:56

Den traditionella jordbegravningen har fått ett uppsving de senaste åren. Dock så är det fortfarande betydligt vanligare att låta kremera sin kropp efter ...

Mannen som dog i arresten - fick en hjärnblödning

2017-02-15 19:09:39

Den 30-åriga man som avled i polisens arrest i Örebro i förra veckan hade fått en hjärnblödning, det visar den preliminära obduktionsrapporten.

Mer personliga farväl när någon dött

2017-02-15 11:30:00

Allt fler vill begravas borgerligt och då kan vem som helst hålla i ceremonin. – Det är totalt oreglerat, till skillnad från vigselförrättare som är väldigt reglerat, säger Lars Schill på länsstyrelsen.

Begravningar i Ångermanland

2017-02-15 05:35:00

I Graninge kyrka har begravningsgudstjänst hållits efter Paul Jonsson, Östergraninge. Pär-Jonas Odelberg var officiant och Elise Eriksson svarade för orgelmusiken. Efter akten hölls en minnesstund i församlingshemmet.

Staffan von Baumgarten

2017-02-15 02:00:00

I Östra Hoby kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Staffan von Baumgarten, Skillinge. Som inledningsmusik spelade kantor Marie Tängmark, Dagen är nära av G. F Händel. Psalm 249 sjöngs. Officiant var komminister Kerstin Graff. Marie Tängmark sjöng solosång, Höstvisa av T.

Utvecklingen av Sorgenfri fortsätter - förskola och park intill kyrkogården

2017-02-14 20:44:07

Malmö stad köper en fastighet på Sorgenfri för att bygga förskola, bostäder och anlägga en park intill S:t Pauli södra kyrkogård. Bygget är etapp två i utvecklingen av norra Sorgenfri.

Rosling hedras på Uppsala Slott

2017-02-19 22:02:20

Hans Rosling begravs i Uppsala den 17 mars, rapporterar SVT Uppsala.

Skelettdelar till ”gratis avhämtning” på dansk kyrkogård

2017-02-19 19:50:09

I helgen har en hink fylld av benrester placerats i en kompost på Assistens Kirkegård i Köpenhamn. I jordhögen finns sedan tidigare en skylt med texten "gratis kompost", rapporterar Ekstrabladet.

Var Forum Romanum en begravningsplats?

2017-02-18 07:00:00

”Jag har hört att Forum Romanum, det antika Roms centrum, började som begravningsplats. Är det sant, eller är det en guideskröna?

"Vad ska man ta sig för, medan en förälders kropp eldas upp?"

2017-02-18 02:00:00

Författaren Christina Claessons pappa är död och hon har följt kistans väg genom staden till krematoriet. Nu är väntan över. Nu ska kistan brännas i ugnen. När hon känner sig klar kommer det att tryckas på knappen. Del sju i serien om samhällets väntrum.

Nordens största krematorium byggs i Göteborg

2017-02-17 06:55:48

Kapaciteten för Göteborgs krematorium räcker inte till. Nu byggs ett nytt och större krematorium - som blir Nordens största.

Ovanligt många har dött hittills i år - P4 Västmanland

2017-02-16 15:12:56

Begravningsentreprenören Lena Grosshed har ingen förklaring till varför men säger att de har väldigt många begravningar hittills i år. Hör mer om det här ...

Ovanligt många har dött hittills i år

2017-02-16 15:12:15

Begravningsentreprenören Susanne Johansson har ingen förklaring till varför men säger att de har väldigt många begravningar hittills i år.

Familjen Grybe vilar under en dörr

2017-02-16 08:45:00

Folkkäre skådespelaren och komikern Stig Grybe har nyligen gått ur tiden. På kyrkogården i Kristdala minner en lite annorlunda gravsten om hans rötter i Småland.

Här byggs nordens största krematorium

2017-02-16 06:00:20

Den växande befolkningen har visat sig innebära ett behov på ett nytt och större krematorium.

Allt fler väljer den traditionella jordbegravningen - P4 Kristianstad

2017-02-15 21:02:56

Den traditionella jordbegravningen har fått ett uppsving de senaste åren. Dock så är det fortfarande betydligt vanligare att låta kremera sin kropp efter ...

Mannen som dog i arresten - fick en hjärnblödning

2017-02-15 19:09:39

Den 30-åriga man som avled i polisens arrest i Örebro i förra veckan hade fått en hjärnblödning, det visar den preliminära obduktionsrapporten.

Mer personliga farväl när någon dött

2017-02-15 11:30:00

Allt fler vill begravas borgerligt och då kan vem som helst hålla i ceremonin. – Det är totalt oreglerat, till skillnad från vigselförrättare som är väldigt reglerat, säger Lars Schill på länsstyrelsen.

Begravningar i Ångermanland

2017-02-15 05:35:00

I Graninge kyrka har begravningsgudstjänst hållits efter Paul Jonsson, Östergraninge. Pär-Jonas Odelberg var officiant och Elise Eriksson svarade för orgelmusiken. Efter akten hölls en minnesstund i församlingshemmet.

Staffan von Baumgarten

2017-02-15 02:00:00

I Östra Hoby kyrka har begravningsgudstjänst ägt rum efter Staffan von Baumgarten, Skillinge. Som inledningsmusik spelade kantor Marie Tängmark, Dagen är nära av G. F Händel. Psalm 249 sjöngs. Officiant var komminister Kerstin Graff. Marie Tängmark sjöng solosång, Höstvisa av T.

Utvecklingen av Sorgenfri fortsätter - förskola och park intill kyrkogården

2017-02-14 20:44:07

Malmö stad köper en fastighet på Sorgenfri för att bygga förskola, bostäder och anlägga en park intill S:t Pauli södra kyrkogård. Bygget är etapp två i utvecklingen av norra Sorgenfri.

Nyheter

Kremation ökar igen!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2015 här

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

SKKF:s Rikskonferens i Örebro
15-16 maj 2017

Vi erbjuer två intressanta dagar med fokus på tillgänglighet och bemötande. Hur tillgängliga är vi? Hur tillgängliga ska/kan vi vara? Hur bemöter vi myndigheternas krav på arbetsmiljö och säkerhet? Hur bemöter en bra ledare sina medarbetare och vardagliga frågeställningar? Kan vi effektivisera kyrkogårdsskötseln med bibehållen kvalitét.

Söndag den 14 maj kl. 18.00 inleder vi med ett samkväm på Örebro Slott.

Här kan du läsa programmet

Anmäl dig här

Nominera årets kyrkogårdsförvaltning

Sedan 2008 har branschen korat årets kyrkogårds- förvaltning. Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravnings- verksamheten. Insatserna ska präglas av ett helhets- perspektiv. För att vinna tävlingen ska en förvaltning ha gjort insatser som efter förutsättningarna håller hög kvalitet och hög etisk standard, särskilt inom följande områden: Hållbarhet, Organisation, Arbetsmiljö, Kundservice, Kreativitet, Utveckling och Kulturarv
Förslag till nominering lämnas senast 31 mars via 
kansli@skkf.se, arbetsgivare@svenskakyrkan.se eller via följande länk.
Lär mer om tävlingen här.  

Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:
 
Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.

Slutrapport "Utsläpp av kväveoxider - NOx, från kremationsprocessen" 

NOx-projektet är nu slutfört och en rapport finna att ladda ner här. Bakgrunden till NOx-projektet är det åtal som en krematoriehuvudman i Södermanland ålades när utsläppen av NOx överskred 900g/kremation. 
Projektet hade till uppgift att belysa vad som kan göras för att påverka dessa utsläpp, hur NOx uppstår och hur det kan minimeras. 

Uppdaterade riktlinjer för krematorieverksamheten 

Som en följd av förändringen i begravningalagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. Ta del av dessa riktlinjer här

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Ramavtal för återvinning av metall från kremation är färdigställt

Kyrkokansliet i Uppsala har tecknat ett ramavtal med Fønix Miljø AS och krematoriehuvudmännen kan nu avropa detta avtal. Fønix Miljø AS har flerårig branscherfarenhet inom området och har idag avtal med 20 av 25 norska krematorier. Under hösten 2016 kommer företaget etablera verksamhet i Sverige.  Läs mera om företaget på www.fonixmiljo.no och läs ramavtalet här

För att avropa ramavtalet med Fønix Miljø AS kontakta:

Åge H. Matre
Tel. +47- (0) 91 787 276
I framtagandet av avtalet har representanter från Sveriges- kyrkogårds och krematorieförbund, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation, kyrkokansliet i Uppsala samt företrädare från krematoriehuvudmän deltagit.
 
För mer information om avtalet kontakta Hanna Skoglund, hanna.skoglund@svenskakyrkan.se, strategisk inköpare vid Kyrkokansliet i Uppsala.
 
För frågor beträffande hantering av metallerna kontakta Torbjörn Samuelsson, torbjorn.samuelsson@epro-es.se, krematorieteknisk rådgivare hos SKKF.
 

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


 

 

 

Utbildning

Boka in dig på vårens utbildningar!

Till vårens utbildningar

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.

Gröna jobb - jobb i branschen