KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Får inte klippa längre

2017-07-20 17:50:22

KRISTINEHAMN: Inte längre kyrkogårdsförvaltningens uppdrag att ansa gräs runt gravar Tidigare har kyrkogårdsförvaltningen klippt gräset...

Krematoriet kvar

2017-07-20 04:00:28

Debatt Traditionen över hur vi tar avsked och tar hand om våra döda är lång och verkligen personlig. Allt detta sker i en tid där vi står...

Vandaler välte gravstenar

2017-07-17 13:05:00

Någon gång mellan fredagen och lördagen vältes flera gravstenar på kyrkogården vid Sankt Thomas kapell i Baskemölla. Det var en besökare...

Gravstenar blir kulturhistoria

2017-07-17 09:00:00

Flera gravstenar på Anderstorps kyrkogård anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Det slår länsstyrelsen fast efter en inventering. Nu...

Varför plockar ni bort gravlyktorna?

2017-07-16 06:37:54

Insändare Annons Jag vill ha en förklaring från Österheds gravvårdare. Varför plockar ni bort gravlyktorna från anhörigas gravar? Ni...

"Känslomässig fråga"

2017-07-15 17:15:42

KREMATORIET Teresa Carvalho, ordförande för Socialdemokraterna i Norrköping, menar att frågan om Norrköpings krematorium berör många...

Linköping är inte ett alternativ

2017-07-15 14:00:37

Replik I våras blossade debatten om Norrköpings krematoriums framtid upp. Frågan som diskuterats är huruvida det ska göras nyinvesteringar...

"Vi har inte råd"

2017-07-15 07:00:54

Det råder oenigheter om huruvida en finansiering av krematoriet vore möjlig. Klas Corbelius menade i gårdagens tidning att pengar finns...

Nya förslaget: Rusta upp krematoriet

2017-07-14 21:00:12

Norrköping Förslaget om nedläggningen av krematoriet har väckt opinionen. Nu vill Socialdemokraterna behålla och renovera ugnarna i stället.

(S) vill ha kvar krematoriet

2017-07-14 07:00:07

KREMATORIET Förslaget om att lägga ner krematoriet i Norrköping kritiserades hårt. Nu säger Socialdemokraterna nej till förslaget och vill...

Vandaler välte gravsten på Vellinge kyrkogård

2017-07-11 15:26:37

Ytterligare ett fall av vandalisering har anmälts på Vellinge gamla kyrkogård.

Rabatt vid gravsten saboterad

2017-07-11 15:16:07

När Ann-Margret Carlsson kom till sin mammas grav var alla blommor i rabatten vid gravstenen borta.

Sällsynt gravsten funnen i Säffle

2017-07-07 08:40:18

En porträttgravhäll har hittats i Säffle. Fyndet gjordes i samband med arbeten på Bro kyrkogård. I Karlstads stift finns ett trettiotal...

Nej till nedläggning av Norrköpings krematorium

2017-07-06 04:00:35

Debatt I höst är det kyrkoval. Den 17 september har 5,5 miljoner röstberättigade medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att rösta fram sina...

Församlingspersonalen fick nog – nu slipper de sänka ned kistor i gravarna

2017-07-04 18:06:07

Församlingspersonalen vid Norsjö församling fick nog. De ansåg att det var för tungt och oergonomiskt att sänka ned kistor i gravar...

Får inte klippa längre

2017-07-20 17:50:22

KRISTINEHAMN: Inte längre kyrkogårdsförvaltningens uppdrag att ansa gräs runt gravar Tidigare har kyrkogårdsförvaltningen klippt gräset...

Krematoriet kvar

2017-07-20 04:00:28

Debatt Traditionen över hur vi tar avsked och tar hand om våra döda är lång och verkligen personlig. Allt detta sker i en tid där vi står...

Vandaler välte gravstenar

2017-07-17 13:05:00

Någon gång mellan fredagen och lördagen vältes flera gravstenar på kyrkogården vid Sankt Thomas kapell i Baskemölla. Det var en besökare...

Gravstenar blir kulturhistoria

2017-07-17 09:00:00

Flera gravstenar på Anderstorps kyrkogård anses ha ett högt kulturhistoriskt värde. Det slår länsstyrelsen fast efter en inventering. Nu...

Varför plockar ni bort gravlyktorna?

2017-07-16 06:37:54

Insändare Annons Jag vill ha en förklaring från Österheds gravvårdare. Varför plockar ni bort gravlyktorna från anhörigas gravar? Ni...

"Känslomässig fråga"

2017-07-15 17:15:42

KREMATORIET Teresa Carvalho, ordförande för Socialdemokraterna i Norrköping, menar att frågan om Norrköpings krematorium berör många...

Linköping är inte ett alternativ

2017-07-15 14:00:37

Replik I våras blossade debatten om Norrköpings krematoriums framtid upp. Frågan som diskuterats är huruvida det ska göras nyinvesteringar...

"Vi har inte råd"

2017-07-15 07:00:54

Det råder oenigheter om huruvida en finansiering av krematoriet vore möjlig. Klas Corbelius menade i gårdagens tidning att pengar finns...

Nya förslaget: Rusta upp krematoriet

2017-07-14 21:00:12

Norrköping Förslaget om nedläggningen av krematoriet har väckt opinionen. Nu vill Socialdemokraterna behålla och renovera ugnarna i stället.

(S) vill ha kvar krematoriet

2017-07-14 07:00:07

KREMATORIET Förslaget om att lägga ner krematoriet i Norrköping kritiserades hårt. Nu säger Socialdemokraterna nej till förslaget och vill...

Vandaler välte gravsten på Vellinge kyrkogård

2017-07-11 15:26:37

Ytterligare ett fall av vandalisering har anmälts på Vellinge gamla kyrkogård.

Rabatt vid gravsten saboterad

2017-07-11 15:16:07

När Ann-Margret Carlsson kom till sin mammas grav var alla blommor i rabatten vid gravstenen borta.

Sällsynt gravsten funnen i Säffle

2017-07-07 08:40:18

En porträttgravhäll har hittats i Säffle. Fyndet gjordes i samband med arbeten på Bro kyrkogård. I Karlstads stift finns ett trettiotal...

Nej till nedläggning av Norrköpings krematorium

2017-07-06 04:00:35

Debatt I höst är det kyrkoval. Den 17 september har 5,5 miljoner röstberättigade medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att rösta fram sina...

Församlingspersonalen fick nog – nu slipper de sänka ned kistor i gravarna

2017-07-04 18:06:07

Församlingspersonalen vid Norsjö församling fick nog. De ansåg att det var för tungt och oergonomiskt att sänka ned kistor i gravar...

Nyheter

Bilderbok om arbetsmiljö i grönytebranschen

Läs med på länkar nedan och klicka på bilden ovan för att ta del av boken. 
Pressmedelande från Prevent
Information från Kommunal och SLA

SKKF:s svar på kyrkokansliets promemoria "Begravnings-
verksamheten - samordning och tillsyn m.m. (Ks 2015/2017). 

I promemorian behandlas kyrkomötesuppdraget om bl.a. samordning av begravningsverksamheten. De förslag till förändringar i kyrkoordningen som föreslås skulle få stora konsekvenser för begravningsverksamheten. Läs SKKF:s svar på promemorian här

Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av begravningsclearing

Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017.
Läs mer om detta i här

Kremationerna minskar!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2016 här.

Rekommenderad totalvikt för kista vid kremation

SBT, Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin, har behandlat frågan om lämplig totalvikt för kista vid krematioin. Läs med här

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Kremation av stoft med radioaktivt implantat

Vissa former av cancer kan behandlas med radioaktivt implantat och dessa implantat kan fortfarande avge strålning om dödsfall och efterföljande kremering sker nära inpå ingreppet. Läs med i följande dokument:

Radioaktivitet på krematoriet - hur farligt är det?

Patientinformation om Seedimplantat
Handlingsplan för patient med kvarvarande strålkälla

Nya regler för kylgasmedier 

Här kan du läsa informationsbroschyren från Svenska kyl & värmepumpföreningen
Ytterligare information finns på deras hemsida. http://skvp.se/

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Nu är den nya risk-bedömningsmallen för krematorieverksamheten här

Klicka här för att se mallen.

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

SKKF presenterar utredningen "Den framtida krematorieverksamheten"

I samband med att vi på SKKF presenterar utredningen "Den framtida kremetorieverksamheten" lanserar vi även den nya delen av vår hemsida, skkf.se/krematorieverksamheten, där vi samlar all information och dokument beträffanden krematorieverksamheten. Där kan du nu ta del av utredningen "Den framtida krematorieverksamheten".

SKKF:s Rikskonferens 2018
Linköping 21 - 22 maj
Boka redan nu!

Bild med tillstånd från Linköpings kommun.

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Harplinge

Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge pastorat skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet. Läs mer här och ta del av förvaltningens diplom här.

Nordisk kyrkogårdskongress i Köpenhamn 6 - 8 sep. 2017


Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:

Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Provbränning av pacemakers i krematorium

Pacemakers som lämnats kvar i stoftet och kremerades har kunnat orsaka skada på både krematorieugnar och krematoriepersonal. Utvecklingen av pacemakers har gått framåt och därför har Stockholms kyrkogårdsförvaltning låtit genomföra ett provbränningsförsök av moderna pacemakers. Denna provbränning har presenterats för SKKF:s tekniska delegation och finns att ladda ner här. Denna rapport är ingen rekommendation från SKKF utan bara ett delgivande av information. Varje krematoriehuvudman avgör själva hur dom hanterar stoft med eventuellt kvarlämnad pacemaker.

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.

Slutrapport "Utsläpp av kväveoxider - NOx, från kremationsprocessen" 

NOx-projektet är nu slutfört och en rapport finna att ladda ner här. Bakgrunden till NOx-projektet är det åtal som en krematoriehuvudman i Södermanland ålades när utsläppen av NOx överskred 900g/kremation. 
Projektet hade till uppgift att belysa vad som kan göras för att påverka dessa utsläpp, hur NOx uppstår och hur det kan minimeras. 

Uppdaterade riktlinjer för krematorieverksamheten 

Som en följd av förändringen i begravningalagen avseende återvinning av metall från kremation har "Riktlinjer för krematorieverksamheten" uppdaterats under sensommaren. Ta del av dessa riktlinjer här

Förändrade skatteregler för biobränsle

Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler angående biobränsle för uppvärmning. De nya reglerna berör de krematorium som använder RME eller annat biobränsle vid kremation. Skattebefrielsen för dessa bränslen kvarstår men avdragsrätten flyttas från leverantören till brukaren. I de fall Svenska kyrkan är huvudman för de aktuella krematorierna får de göra avdrag för energiskatten. På denna energiskatt tillkommer moms och eftersom Svenska kyrkans krematorieverksamhet inte är momspliktig kommer momsen inte att återbetalas. Läs mer här.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

 

 

Utbildning

Boka in dig på höstens utbildningar!

Till höstens utbildningar

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

 Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

 
Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här

Läs presentationen här

Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

 

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.

Gröna jobb - jobb i branschen