KYRKOGÅRDEN - ETT LEVANDE KULTURARV

Begravningsverksamheten i medierna

Nybygge för borgliga begravningar

2018-01-19 05:00:00

FINSPÅNG En helt ny lokal för borgliga begravningar. Det ser ut att bli lösningen, efter kyrkans tidigare beslut att inte längre...

Gamla gravstenar säkras upp

2018-01-19 03:00:00

Gravstenar som ligger ner på kyrkogården skulle lätt kunna misstolkas som sabotage, men det är allt annat än det.

Metaller i döda kroppar tas om hand på krematoriet

2018-01-18 12:41:27

Metaller från  avlidnas kroppar förvandlas till pengar åt behövande.

Kyrkogårdar ger rika berättelser om det som har varit

2018-01-16 13:00:00

sjöbo Per och Elisabeth Söderhielm har utgått från personer som ligger begravda på kyrkogårdarna i Vollsjö, Brandstad, Östra Kärrstorp och...

Skadegörelse på kyrkogård

2018-01-15 07:41:58

Tre underåriga pojkar är misstänkta för skadegörelse på gravar på Fittja kyrkogård utanför Örsundsbro. Gravar har skadats och utrustning...

Gravstenarnas ledtrådar berättar Malmöbornas historia

2018-01-14 18:03:21

Placeringen av evangelistsymbolerna berättar när gravstenen gjordes. Inskriften kan säga något om den dödes inställning till att Skåne blev...

Vreden över gravstölderna i Malmö: ”Respekten är borta”

2018-01-14 17:43:56

Senaste halvåret har Malmös kyrkogårdars plågats av stölder: "Fram till senaste åren har man respekterat den avlidnes vilorum".

Nappträdet på Stora Hammars kyrkogård fylls

2018-01-14 12:00:00

På Stora Hammars kyrkogård har en av lindarna förvandlats till ett nappträd.

Larm om brand vid kyrkogård i Eskilstuna

2018-01-13 18:16:28

Larmet inkom vid 20.05-tiden under lördagen.

Plundrad skulptur togs ner av kyrkan – ”Känns otacksamt”

2018-01-12 15:02:15

En skulptur i minneslunden på Östra kyrkogården har monterats ner av Svenska kyrkan. Bakgrunden är att delar av skulpturen över tid sågats...

Irritation över bortplockat gravpynt

2018-01-12 05:30:07

Kisa Stolpade gravstenar och borttaget pynt har skapat debatt på Facebook. Nu reder kyrkoherden Magnus Svensson ut vad som gäller.

Ny utställning kretsar kring ett krematorium

2018-01-11 17:00:00

Ett nybyggt krematorium. Det är vad den senaste utställningen på Krognoshuset kretsar kring. Vernissagen för "The disappearance and the...

Solnas begravningsavgift tredubblad

2018-01-09 16:49:00

Begravningsavgiften i Solna har tredubblats under 2017. Nu vill församlingen flytta över huvudmannaskapet till kommunen.

Läsarreaktioner: ”För första gången på 55 år kände jag ro”

2018-01-09 08:34:08

Reaktionerna efter om Arnold och Rehné Rydman, som hittade sin dödfödda dotters grav efter nära sextio år, blev starka. Här publicerar vi...

Ny metallstöld på kyrkogården – det elfte på ett halvår

2018-01-08 10:35:32

En kvinnlig anhörig upptäckte att en bronsdekoration hade stulits.

Nybygge för borgliga begravningar

2018-01-19 05:00:00

FINSPÅNG En helt ny lokal för borgliga begravningar. Det ser ut att bli lösningen, efter kyrkans tidigare beslut att inte längre...

Gamla gravstenar säkras upp

2018-01-19 03:00:00

Gravstenar som ligger ner på kyrkogården skulle lätt kunna misstolkas som sabotage, men det är allt annat än det.

Metaller i döda kroppar tas om hand på krematoriet

2018-01-18 12:41:27

Metaller från  avlidnas kroppar förvandlas till pengar åt behövande.

Kyrkogårdar ger rika berättelser om det som har varit

2018-01-16 13:00:00

sjöbo Per och Elisabeth Söderhielm har utgått från personer som ligger begravda på kyrkogårdarna i Vollsjö, Brandstad, Östra Kärrstorp och...

Skadegörelse på kyrkogård

2018-01-15 07:41:58

Tre underåriga pojkar är misstänkta för skadegörelse på gravar på Fittja kyrkogård utanför Örsundsbro. Gravar har skadats och utrustning...

Gravstenarnas ledtrådar berättar Malmöbornas historia

2018-01-14 18:03:21

Placeringen av evangelistsymbolerna berättar när gravstenen gjordes. Inskriften kan säga något om den dödes inställning till att Skåne blev...

Vreden över gravstölderna i Malmö: ”Respekten är borta”

2018-01-14 17:43:56

Senaste halvåret har Malmös kyrkogårdars plågats av stölder: "Fram till senaste åren har man respekterat den avlidnes vilorum".

Nappträdet på Stora Hammars kyrkogård fylls

2018-01-14 12:00:00

På Stora Hammars kyrkogård har en av lindarna förvandlats till ett nappträd.

Larm om brand vid kyrkogård i Eskilstuna

2018-01-13 18:16:28

Larmet inkom vid 20.05-tiden under lördagen.

Plundrad skulptur togs ner av kyrkan – ”Känns otacksamt”

2018-01-12 15:02:15

En skulptur i minneslunden på Östra kyrkogården har monterats ner av Svenska kyrkan. Bakgrunden är att delar av skulpturen över tid sågats...

Irritation över bortplockat gravpynt

2018-01-12 05:30:07

Kisa Stolpade gravstenar och borttaget pynt har skapat debatt på Facebook. Nu reder kyrkoherden Magnus Svensson ut vad som gäller.

Ny utställning kretsar kring ett krematorium

2018-01-11 17:00:00

Ett nybyggt krematorium. Det är vad den senaste utställningen på Krognoshuset kretsar kring. Vernissagen för "The disappearance and the...

Solnas begravningsavgift tredubblad

2018-01-09 16:49:00

Begravningsavgiften i Solna har tredubblats under 2017. Nu vill församlingen flytta över huvudmannaskapet till kommunen.

Läsarreaktioner: ”För första gången på 55 år kände jag ro”

2018-01-09 08:34:08

Reaktionerna efter om Arnold och Rehné Rydman, som hittade sin dödfödda dotters grav efter nära sextio år, blev starka. Här publicerar vi...

Ny metallstöld på kyrkogården – det elfte på ett halvår

2018-01-08 10:35:32

En kvinnlig anhörig upptäckte att en bronsdekoration hade stulits.

Nyheter

Bilderbok om arbetsmiljö i grönytebranschen

Läs med på länkar nedan och klicka på bilden ovan för att ta del av boken. 
Pressmedelande från Prevent
Information från Kommunal och SLA

SKKF:s svar på kyrkokansliets promemoria "Begravnings-
verksamheten - samordning och tillsyn m.m. (Ks 2015/2017). 

I promemorian behandlas kyrkomötesuppdraget om bl.a. samordning av begravningsverksamheten. De förslag till förändringar i kyrkoordningen som föreslås skulle få stora konsekvenser för begravningsverksamheten. Läs SKKF:s svar på promemorian här

Förutsättningar vid enhetligt begravningsavgift och borttagande av begravningsclearing

Som en följd av införandet av den enhetliga begravningsavgiften avskaffades clearing enligt begravningslagen den 1 januari 2017.
Läs mer om detta i här

Kremationerna minskar!

Se SKKF:s kremationsstatistik för 2016 här. 

Samverkansformer för Begravningsverksamheten

Ragnar Svenseruds utredning ”Ansvar i samverkan från församling till nationell nivå” finns nu tillgänglig för läsning. 

Här kan du läsa statens
offentliga utredning om begravningsclearingen och
SKKF:s yttrande

Betänkande av Utredningen om begravningsclearingen
SKKF:s yttrande

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Läs den reviderade upplagan här

 

Senaste numret

Läs om hur du prenumererar och tjuvtitta på ett reportage ur senaste numret här.

Nyheter

Den enhetliga begravnings- avgiften för 2018 är fastställd

2018 års begravningsavgift beslutades 30 november och avgiftssatsen fastställdes till 24.2 öre. 
Den sammanlagda kostnaden som huvudmännen begärt för 2018 års verksamhet blev sammanlagt   
4.405.518.000 sek. Detta är en ökning med 132.985.000 sek (3%) i förhållande till 2017 års kostnad. 

Läs pressmeddelandet om 2018 års begravningsavgift här och mer om begravningsavgiften på Kammarkollegiets hemsida


SKKF presenterar utredningen "Den framtida krematorieverksamheten"

I samband med att vi på SKKF presenterar utredningen "Den framtida kremetorieverksamheten" lanserar vi även den nya delen av vår hemsida, skkf.se/krematorieverksamheten, där vi samlar all information och dokument beträffanden krematorieverksamheten. Där kan du nu ta del av utredningen "Den framtida krematorieverksamheten".

SKKF:s Rikskonferens 2018
Linköping 21 - 22 maj
Boka redan nu!

Bild med tillstånd från Linköpings kommun.

Årets kyrkogårdsförvaltning finns i Harplinge

Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge pastorat skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet. Läs mer här och ta del av förvaltningens diplom här.

Ersättningsbeloppen fastställda

Om en person blir gravsatt hos en innehavare av enskild begravningsplats eller av en allmän begravningsplats som inte är huvudman har denna innehavare rätt till ersättning. Dessa ersättningsbelopp är fastställa av Kammarkollegiet enligt följande:

Gravsättning på bestämd gravplats: 29 775 kr. 
 
Gravsättning utan bestämd gravplats: 1 191 kr. 
 
Dessa belopp gäller för dödfall som inträffar under åren 2017 - 2021. Läs mer här
 

Den enhetliga begravnings-
avgiften var felberäknad

Summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för dem som bor inom församlingar och pastorat som är huvudmän var felberäknad. Enligt nya beräkningar blir den enhetliga begravningsavgiften 24,6 öre för 2017.    

Rätt papper viktigt vid truckkörning - annars kan det bli dyrt

Alla truckförare ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck. 

Utöver detta ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av truckar”, AFS 2006:5, såväl arbetsgivarens körtillstånd som truckförarens teoretiska och praktiska kunskaper i form av ett förarbevis finnas tillgängliga i skriftlig form och kunna visas upp vid förfrågan. Saknas dessa dokument kan arbetsgivaren vid en inspektion från Arbetsmiljöverket åläggas att betala sanktionsavgift på alltifrån 15 000 till 150 000 kronor beroende på arbetsplatsens storlek. Se AFS 2006:5, 19 § för med detaljer.

SKKF uppmanar alla att se till att de nödvändiga dokumenten – körtillstånd och förarbevis – finns tillgängliga i det dagliga arbetet ute på förvaltningarna.

Viktiga och användbara länkar
AFS 2006:5, Användning av truckar
Sammanfattande broschyr om arbete med truck
Mer information om användning av truckar via Prevent 
Blankett för ”Körtillstånd för truck” via Prevent
Ytterligare ett körtillstånd via TYA

Utbildning

Boka in dig på vårens utbildningar!

Till vårens utbildningar

Matnyttigt

Välkommen som medlem i SKKF!

SKKF och dess medlemsförvaltningar driver på utvecklingen av lagstiftning, miljöarbete och verksamhetsfrågor. Det sker genom påverkan på och i dialog med beslutsfattare, myndigheter och andra organisationer.

Gör www.skkf.se till din startsida. Då håller du fönstret öppet för kunskap och utveckling i begravningsbranschen.

Som medlem får du Tidningen Kyrkogården, rabatt på utbildning och gratis rådgivning! Bli medlem nu - klicka här för att anmäla ditt intresse

Delegation för begravningsverksamheten

En väl fungerande organisation förutsätter att beslut inte samlas centralt på ett enda organ eller enskild person. I och med detta är det nödvändigt med en genomtänkt delegationsordning i organisationen. Som branschförbund anser vi att ansvaret för uppdraget och den myndighetsutövning som är kopplad till det statliga samhällsuppdraget uppdraget, begravningsverksamheten, ska delegeras till kyrkogårdsansvarig. Vilka beslut som lämpligen delegeras till kyrkogårdsansvarig eller av denna underställda personal presenteras i följande dokument. 

Intresserad av trädinventering?

Nu finns det en mall med hjälp av vilken lokala inventeringar kan göras jämförbara.
Klicka här för att läsa mer.

Nyckeltal - jämförelse av kyrkogårdar

Utveckla er verksamhet genom att använda nyckeltal för skötseln nu när den gemensamma begravningsavgiften införs. Nyckeltalsprojektet ger er det stöd ni behöver för att komma igång! Testa den öppna och den grundläggande delen helt gratis! Mer info via: www.nyckeltal.nu

Lägg till din erfarenhet

Samlad visdom gör vardagen lättare. Dela med dig av dina viktiga branscherfarenheter till andra i vår erfarenhetsbank.

Begreppsprojektet slutfört

Gröna Fakta, 2005, som innehåller definitioner av olika  begrepp i begravningsverksamheten har nu uppdaterats med anledning av lagändringar m.m.

Krisberedskap i begravningsverksamheten

Vid en kris kan även begravningsverksamheten drabbas. I foldern Krisberedskap i begravningsverksamheten finns mer information för den som ansvarar för samhällets krisberedskap. Foldern är framtagen på initiativ av Rådet för begravningsfrågor, ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Ladda ned foldern här.

Etiska frågor

Rådet för begravningsfrågor, är ett samrådsorgan mellan Svenska kyrkan, SKKF och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Rådet kommer att behandla etiska frågor vid sina ordinarie sammanträden.

Riktlinjer för etiska ställningstaganden, finns att läsa här nedan. Frågor från anställda och förtroendevalda inom begravningsverksamheten adresseras till rådets sekreterare, mail: kyrkokansliet.begravningsradet@svenskakyrkan.se

Läs riktlinjerna för etiska ställningstaganden här
Läs presentationen här
Läs riktlinjerna för krematorieverksamheten här

Sök jobb

Klicka här för att komma till Plats & tjänst.
Gröna jobb - jobb i branschen