Rikskonferensen – tidigare presentationer

Presentationer från Rikskonferensen 2024 i Norrköping
Arv som utvecklar Sverige
Presentation av studenttävlingen
Förändringar i begravningsseden
Från vattenförbud till mångfald – Dammen gav ringar på vattnet
Om sorg och vidskepelse i dödens rum – Hur sorg och död hanterades förr i tiden
Introduktion till studiebesöken
Smittskydd – vad har vi lärt oss av pandemin
Nya och sammanslagna Arbetsmiljöföreskrifter, AFS:ar
Nytt från begravningsforskningen
Samtal om den multikulturella begravningsplatsen
Träff med begravningsombuden
Rätt växtval i gravrabatten – sommarblommor eller perenner?
Konsten att attrahera, leda och utveckla dagens unga
Information från kyrkostyrelsen om aktuella frågor inom begravningsverksamheten
Liknar granhäcken en rishög? Kunskap om skötsel för ett långlivat kulturarv
Göteborgs begravningssamfällighet – Värd för Rikskonferens 2025!

Presentationer från Rikskonferensen 2023 i Skellefteå
2023 års program
Naturvärden – skydd, vård och kommunikation
Nya begängelsemetoder?
BURB – Barn och ungdomars rätt till begravningsplatsen
Ormbunkar – upptäck, fascineras och odla
Begravningsplatsernas kulturhistoria
Uppföljning av SKKF:s färdplan ”En fossilfri begravningsverksamhet 2023”
Upprättande av beredskapsplaner inom begravningsverksamheten
Sorgträd – inget sorgligt kapitel
Kyrkostyrelsens information om begravningsverksamheten
Ett mobilt nekropolis

Presentationerna från Rikskonferensen 2022 i Borås:
2022 års program
Tillsynsansvaret av Länsstyrelsen avseende begravningsverksamheten och begravningsombudens roll
Riksantikvarieämbetets vägledning om kyrkliga kulturminnen
Redovisning av SKKF:s pandemiutredning
Biologisk mångfald och klimatförändring på kyrkogården – Hur fortsätter huvudmännen arbetet?
Med tuffa klimatambitioner behövs fart i arbetet! – Här ges inspiration från engagerade förvaltningar
Film om återbrukade gravstenar
Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – Är begravningsverksamheten en samhällsviktig verksamhet?
Framtida begravningsmark – Inventering av befintlig markresurs och processen att anskaffa ny begravningsmark
Ett för evigt grönt rum – Vad kan vi lära från historiska trädgårdar och kyrkogårdar om estetik och hållbart växtmaterial i framtiden?
Trädens betydelse för begravningsplatsen och dess besökare
Att skilja vatten från vatten – Vad krävs för hållbar vattenhantering på en begravningsplats?
Information från kyrkostyrelsen om aktuella frågor inom begravningsverksamheten

Presentationerna från Rikskonferensen 2021 i Malmö:
2021 års program
SKKF information
Framtidens minnesplats – Designtävling på Östra kyrkogården i Malmö
Ekonomin för begravningshuvudmannen
Krisberedskap i begravningsverksamheten
Introduktion inför studiebesöken
Östra kyrkogården i Malmö 100 år
Klimatförändringar och anpassning till torka och översvämning
Hur bevara och upprätthålla naturvärden i begravningsverksamheten genom klimatvärda skötselmetoder
Begravningsplatser i det framtida mångreligiösa Sverige

Presentationerna från Rikskonferenen 2019 i Växjö:
2019 års program
Ekonomi inom begravningsverksamheten
Fossilfri begravningsbransch 2023?
Att tänka efter före inför hotfulla situationer
Kyrkogården ett meditativt rum för nutida människor:
Carola Wingren och Monica Sandberg
Kyrkogården – en plats för möten mellan människor
Begravningsombudens träff med SKKF

Det dödliga ljuset på kyrkogården
Det goda ljuset på kyrkogården
Våra soldaters får sista vilan i hemförsamlingen
Svensk och osvensk mentalitet

Presentationerna från rikskonferensen 2018 i Linköping:
2018 års program
Biologisk mångfald på begravningsplatser

Så kan Sverige bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer
Fossifri begravningsbransch 2023? Läs hela utredningen här.
Dödläge eller tuta och kör?
Ytterligare en kraft från ovan
Färden mot fossifri kyrka
Minnesanteckningar från begravningsombudens separata träff

Presentationerna från rikskonferensen 2017 i Örebro:
2017 års program
Effektiv kyrkogårdsskötsel med bibehållen kvalitét
Att gräva en grav ställer många krav
Etik och säkerhet vid gravöppning och avsked
Leda i komplexitet och oförutsägbarhet
Välkommen till kyrkogården?
Tips på vägen – att förbättra tillgänglighet
Hitta rätt och lätt på hemsidan

Presentationerna från rikskonferensen 2016 i Helsingborg:
Samverkan inom begravningsverksamheten
Aktuellt från krematorieverksamheten
BAMBI – Digital vård- och underhållsplanering
QR-koder förmedlar mervärden
De högg i sten – och gjöt liv i cementerad sorg
Kyrkogården – en plats för livet
Biologisk mångfald på kyrkogården

Presentationerna från Rikskonferensen 2015 i Karlstad:
Clearingens begravning? med Knut Weibull
Vart är vi på väg med Ulf Lernéus och Bo Forslund
Den framtida begravningsplatsen med Anna Petersson och Eva Reimers
Dom är prästvigda med Jan-Olof Aggedal
Hur vi möter den mångkulturella kyrkogården med Martin Berntson
Murprojektet i Karlstads stift med Maria Linder
Stilla städer, parker och natur med Hedvig Schönbäck
Bildspel från Karlstad
Begravningsproposition från kulturdepartementen med J-O Andersson
Program för rikskonferensen i Karlstad

Presentationerna från Rikskonferensen 2014 i Jönköping:
Bertil Dahl  Ett säkrare samhälle
Katarina Evenseth  Säkrare Göteborg
Karin Eriksson 
Jan Olov Andersson  SKKF informerar
Geofyter i offentlig miljö
M Berntson Mångkulturell framtidsspaning