Metallåtervinning från landets krematorier

I juli 2016 infördes i begravningslagen att metallrester som blir kvar vid kremering ska återvinnas och att överskottet ska gå till Allmänna arvsfonden.
Sedan starten har 254 106 096 kronor betalats in till Allmänna arvsfonden.
Se den årliga fördelningen nedan:

2020: 47 889 468 kronor
2019: 113 597 304 kronor
2018: 76 444 831 kronor
2017: 16 174 493 kronor