Begrepp i begravningsverksamheten 2023 – reder ut begreppen

Uppdateringen av ”Begrepp i begravningsverksamheten” är äntligen här! Begreppsamlingen fungerar som ett uppslagsverk över de begrepp som förekommer inom begravningsverksamheten i Sverige. Den är tänkt att vara till nytta för allmänheten, begravningsbyråer, begravningshuvudmän, journalister, kommuner, kuratorer, polisen, regioner etcetera. Begreppssamlingen är framtagen för att främja ett konsekvent begreppsbruk och på så vis undgå missförstånd mellan olika aktörer involverade i begravningsverksamheten. Stor vikt har därför lagts på att språket ska vara enkelt och lätt att förstå.

Begreppssamling har utarbetats av en projektgrupp bestående av personer från följande organisationer:
Sveriges Lantbruksuniversitet, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Göteborgs begravningssamfällighet, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Stenindustriförbundet, Stockholms kyrkogårdsförvaltning, Fonus, SLU Tankesmedjan Movium.