Årets kyrkogårdsförvaltning 2022 – Eskilstuna

 

S:t Eskils kyrkogård, Eskilstuna. Fotograf: Henrik Jansson

I samband med SKKF:s Rikskonferens i Borås utsågs mottagaren av 2022 års titel Årets Kyrkogårdsförvaltning. Mottagare är kyrkogårdsförvaltningen inom Eskilstuna pastorat. De kriterier som juryn med ledamöter från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Sveriges lantbruksuniversitet samt SKKF bedömer nominerade förvaltningar utifrån är följande: kultur, hållbarhet, organisation, kreativitet, kundservice, arbetsmiljö och utveckling. Förvaltningen har på ett föredömligt vis uppfyllt alla dessa kriterier. Läs mer i utdelat diplom.

Christer Pettersson SKAO, Katarina Evenseth FSK, Malin Lundell Eskilstuna pastorat och Mattias Schultz SKKF. Foto: Bo Silverberg