Ny vd på SKKF

SKKF:s styrelse meddelar att Dennis Jansson anställs som ny vd för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund från och med den 1 oktober 2023. Dennis kommer närmast från en befattning som förvaltningschef på Svenska kyrkan i Falun och sedan 2018 är han ordinarie ledamot i SKKF:s styrelse. Du kan läsa mer om Dennis som ledamot i styrelsen på skkf.se.

Styrelsen och kansliet hälsar Dennis varmt välkommen!

Nuvarande tf. vd Jan Olof Andersson kommer att fortsätta arbeta inom begravningsverksamheten, främst via Stiftelsen IGNIS och IGNIS Försäkringar.