Naturvårdsskyltar – nu tillgängliga

Lagom till sommaren finns nu naturvårdsskyltarna framtagna av Kyrkogårdsprojektet – klimatsmarta kyrkogårdar med rik biologisk mångfald. Skyltarna finns tillgängliga som pdf-filer nedan så ni själva kan ordna med utskrift och montering. Skyltarna kan även beställas färdiga från Naturcentrum i olika utföranden via beställningsformulär. Samarbetet med Naturcentrum baseras på ett ramavtal med Linköpings stift tillgängligt för landets församlingar/pastorat att avropa.

Gravstenar
Stenmurar
Rika gräsmarker
Gamla träd och trädruiner
Små vattenmiljöer
Blottad mark
Blommande matplatser
Ljusföroreningar
Biodepåer
Entréskylt om natur- och kulturarvet
Entréskylt om natur- och kulturarvet med text i sidfoten