Livscykelanalys kremation – kompostering

Linnéuniversitetets adjunkt Eva Pohl har arbetat fram en livscykelanalys, där hon jämfört miljönyttan mellan svenska krematorier och den nya begängelsemetoden kompostering, som hittills finns i Kiel i Tyskland och på några platser i USA.
Kort sammanfattat visar rapporten att kompostering och kremation, i svenska krematorier med en komplett rökgasrening och en fossilfri drift, är likvärdiga ur ett miljöperspektiv. Ta del av hela rapporten här.