Utbildning för kyrkogårdspersonal, WEBB

Skötselplaner för kyrkogården

Varje kyrkogård ska idag ha en upprättad skötselplan. Skötselplanen beskriver hur kyrkogården och dess ingående delar ska skötas och underhållas. Genom skötselplanen garanteras att kyrkogården och dess olika ytor och delar bevaras för framtida generationer. En skötselplan är ett grundläggande dokument för att en långsiktig skötsel utförs på rätt sätt för att bevara kyrkogårdens historia, utseende och en ekonomisk livslängd på förekommande ytor och utrustning. I kursen går vi igenom vilka delar som ska finnas i en skötselplan. Hur de ska beskrivas utifrån vilka skötsel- och underhållsinsatser som krävs. Olika exempel på skötselplaner presenteras. Hur upprättandet ska genomföras och andra praktiska frågor. Hur uppföljning och framtida dokumentation ska genomföras för ett ”levande dokument”.

Mål:
Att ge insikt och kunskap om olika slag av skötselplaner. Ge praktiska anvisningar om hur skötselarbetet ska bedrivas för att avsedd kvalitet på kyrkogården ska uppnås. Anvisningar och exempel på hur kvalitetssäkringen kan göras genom dokumentation från de som arbetar med kyrkogårdens skötsel och underhåll.

Målgrupp:
Personal i arbetsledande ställning samt förtroendevalda.

Tid & plats
10 november 13.30-16.30 – 11 november 08.30-11.30. WEBB
2 december – Hässleholm

Pris:
2 950:- /exkl moms från medlemsförvaltning
3 350:-/exkl moms från övriga

För alla livesända videoutbildningar avgår 300:- i webbrabatt!

Till anmälan

Anmälan