WEBB, Övergripande utbildning

Säker gravgrävning

Lagar, praktik och etik
Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning  utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler.

Målgrupp:
Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare, grävmaskinister (både egna anställda och inhyrda), samt förmän och arbetsledare.

Körtillstånd SKKF_skrivbar

Arbetsmiljöplan SKKF – skrivbar

Tid & plats
Våren 2024

Pris:
3300:- /deltagare för medlemsförvaltning
3700:- / deltagare för övriga
exkl.moms

Inspelad utbildning
De inspelade utbildningarna går nu att beställa, med en veckas behörighet. Alla eftersända videoutbildningar kostar 1500:- exkl moms per person. I priset inkluderas digitalt kursmaterial och ett fysiskt kursintyg.

Önskar ni delta flera från varje förvaltning bjuder vi på var femte deltagare. För mycket stora grupper kontakta oss för en offert.

Beställning gör du enklast på formuläret.

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail 
  • T ex önskemål om datum då kursen ska levereras.