WEBB, Övergripande utbildning

Säker gravgrävning

Lagar, praktik och etik
Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning  utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

Mål:
Att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen samtidigt som kursen också belyser vardagsrisker och säkerhetsregler.

Målgrupp:
Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare, grävmaskinister (både egna anställda och inhyrda), samt förmän och arbetsledare.

Tid & plats
6 oktober 13.30.16.30  – 7 oktober 08.30-11.30. WEBB
17 november – Halmstad

Pris:
3 100:- /exkl moms från medlemsförvaltning
3 500:-/exkl moms från övriga

För alla livesända videoutbildningar avgår 300:- i webbrabatt!

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail