Växter och gräs, WEBB

Perenner och prydnadsgräs på kyrkogården

Det finns många möjligheter att förnya kyrkogårdens estetiska gestaltning med perenner och prydnadsgräs i olika kombinationer. Både på grund av miljöskäl och för att få en längre blomningssäsong kan perenner utgöra ett alternativ till traditionella utplanteringsväxter i gravplanteringar. Med hjälp av perenna växter kan man försköna och pryda samtidigt som man underlättar skötseln av såväl enskilda gravrabatter som askgravlundar och minneslundar. De olika årstiderna kan både förstärkas och förlängas. Kursen ger grundläggande kunskaper om perenner och prydnadsgräs, växtplats och användning, etablering och skötsel.

Mål
Att sprida kunskap och impulser till nytänkande om användning av perenner och prydnadsgräs på begravningsplatser.

Målgrupp
Kyrkogårdspersonal och förtroendevalda.

Tid & plats
30 september – Kristianstad
5 oktober 13.30-16.30 – 6 oktober 08.30-11.30. WEBB 
7 oktober – Göteborg

Pris:
3 100:- /exkl moms från medlemsförvaltning
3 500:-/exkl moms från övriga

För alla livesända videoutbildningar avgår 300:- i webbrabatt!

Till anmälan

Anmälan