Växter och gräs, WEBB

Perenner och prydnadsgräs på kyrkogården

Det finns många möjligheter att förnya kyrkogårdens estetiska gestaltning med perenner och prydnadsgräs i olika kombinationer. Både på grund av miljöskäl och för att få en längre blomningssäsong kan perenner utgöra ett alternativ till traditionella utplanteringsväxter i gravplanteringar. Med hjälp av perenna växter kan man försköna och pryda samtidigt som man underlättar skötseln av såväl enskilda gravrabatter som askgravlundar och minneslundar. De olika årstiderna kan både förstärkas och förlängas. Kursen ger grundläggande kunskaper om perenner och prydnadsgräs, växtplats och användning, etablering och skötsel.

Mål
Att sprida kunskap och impulser till nytänkande om användning av perenner och prydnadsgräs på begravningsplatser.

Målgrupp
Kyrkogårdspersonal och förtroendevalda.

Tid & plats
6 mars – Umeå – Inställd.
10 april – Södertälje

Pris:
3300:-/deltagare för medlemsförvaltning
3700:-/deltagare för övriga
exkl.moms

Inspelad utbildning
De inspelade utbildningarna går nu att beställa, med en veckas behörighet. Alla eftersända videoutbildningar kostar 1500:- exkl moms per person. I priset inkluderas digitalt kursmaterial och ett fysiskt kursintyg.

Önskar ni delta flera från varje förvaltning bjuder vi på var femte deltagare. För mycket stora grupper kontakta oss för en offert.

Beställning gör du enklast på formuläret.

Till anmälan

Anmälan