Administration, WEBB

Organisation och ekonomi

För förtroendevalda och personal i ledande ställning är det nödvändigt att ha en tydlig organisation, fokus på begravningsverksamhetens/kyrkogårdsförvaltningens uppdrag och för en väl fungerande verksamhet krävs god kännedom om lagstiftning, förordningar och regelverk som styr verksamheten. Verksamheten kräver att de olika rollerna samverkar på ett gott sätt så att myndighetsutövningen följer uppdraget. Begravningsverksamhetens ekonomi påverkas av särkostnadsredovisningen och är särskilt viktig i myndighetsuppdraget. Kursen omfattar föreläsning som varvas med exempel från verkligheten och gruppövningar.

Mål
Att ge information och kunskap om organisation och delegation, lagar och förordningar, kundfokus samt möjligheter vid särkostnadsredovisning av delade personella och maskinella resurser.

Målgrupp
Förtroendevalda i kyrkoråd och utskott i medelstora och mindre församlingar samt för personal i ledande ställning som kyrkoherde, kyrkogårdschef, kanslichef/kamrer samt övrig personal som genom delegation från kyrkoråd/kyrkoherde har en ledande ställning i begravningsverksamheten.

Tid & plats
24 september – Västerås
15 oktober – Malmö
11 november 13.30-16.30 – 12 november 08.30-11.30. WEBB
4 december – Örebro

Pris:
2 650:- /exkl moms från medlemsförvaltning
3 050:-/exkl moms från övriga

För alla livesända videoutbildningar avgår 300:- i webbrabatt!

Till anmälan

Anmälan