Administration, WEBB

Organisation och ekonomi

För förtroendevalda och personal i ledande ställning är det nödvändigt att ha en tydlig organisation, fokus på begravningsverksamhetens/kyrkogårdsförvaltningens uppdrag och för en väl fungerande verksamhet krävs god kännedom om lagstiftning, förordningar och regelverk som styr verksamheten. Verksamheten kräver att de olika rollerna samverkar på ett gott sätt så att myndighetsutövningen följer uppdraget. Begravningsverksamhetens ekonomi påverkas av särkostnadsredovisningen och är särskilt viktig i myndighetsuppdraget. Kursen omfattar föreläsning som varvas med exempel från verkligheten och gruppövningar.

Mål
Att ge information och kunskap om organisation och delegation, lagar och förordningar, kundfokus samt möjligheter vid särkostnadsredovisning av delade personella och maskinella resurser.

Målgrupp
Förtroendevalda i kyrkoråd och utskott i medelstora och mindre församlingar samt för personal i ledande ställning som kyrkoherde, kyrkogårdschef, kanslichef/kamrer samt övrig personal som genom delegation från kyrkoråd/kyrkoherde har en ledande ställning i begravningsverksamheten.

Tid & plats
18 november – Livesänd videoutbildning 9.00-16.00 (300:- webbrabatt)
15 december – Helsingborg

Pris:
2650:-/ deltagare för medlemsförvaltning
3050:-/deltagare för övriga
exkl.moms

Inspelad utbildning
De inspelade utbildningarna går nu att beställa, med en veckas behörighet. Alla eftersända videoutbildningar kostar 1500:- exkl moms per person. I priset inkluderas digitalt kursmaterial och ett fysiskt kursintyg.

Önskar ni delta flera från varje förvaltning bjuder vi på var femte deltagare. För mycket stora grupper kontakta oss för en offert.

Beställning gör du enklast på formuläret.

Till anmälan

Anmälan