Utbildning för kyrkogårdspersonal

Kyrkogårdens skötsel

UTBILDNINGEN TAR UPP NÅGRA AV DE VIKTIGASTE DELARNA I ATT GENOMFÖRA EN BRA SKÖTSEL PÅ KYRKOGÅRDEN.

Genom att lägga rätt skötselnivå och vidta de rätta åtgärderna vid rätt tidpunkt samt använda växtmaterial som inte kräver stora underhållsinsatser, kan kostnadsökningar begränsas väsentligt. Kyrkogårdens underhållskostnader kan hållas på en förhållandevis låg nivå genom att man ”planerar före”.

Mål:
Att ge kunskap om grunderna för en bra skötsel, lämpligt växtmaterial och om hur rätt skötselinsatser kan begränsa underhållskostnaderna

Målgrupp:
Arbetsledare, kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal.

Tid & plats
20 januari – Örebro – Inställd!
17 februari – Nässjö – Inställd!
29 mars – Skellefteå
21 mars – Skellefteå

11 mars, 13.30-16.30 & 12 mars, 08.30-11.30 – Webbkurs
Webbkursen är uppdelad i två halvdagar. 300:- avgår i webbrabatt!

Pris:
2 950:- / medlemsförvaltning
3 350:-/ övriga
exkl. moms

Till anmälan

Anmälan