Utbildning för kyrkogårdspersonal

Kyrkogårdens skötsel

UTBILDNINGEN TAR UPP NÅGRA AV DE VIKTIGASTE DELARNA I ATT GENOMFÖRA EN BRA SKÖTSEL PÅ KYRKOGÅRDEN.

Genom att lägga rätt skötselnivå och vidta de rätta åtgärderna vid rätt tidpunkt samt använda växtmaterial som inte kräver stora underhållsinsatser, kan kostnadsökningar begränsas väsentligt. Kyrkogårdens underhållskostnader kan hållas på en förhållandevis låg nivå genom att man ”planerar före”.

Mål:
Att ge kunskap om grunderna för en bra skötsel, lämpligt växtmaterial och om hur rätt skötselinsatser kan begränsa underhållskostnaderna

Målgrupp:
Arbetsledare, kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal.

Tid & plats
2 oktober – Luleå
17 oktober – Gävle

Pris:
3300:-/ deltagare för medlemsförvaltning
3700:-/ deltagare för övriga
exkl.moms

 

Till anmälan

Anmälan