Utbildning för kyrkogårdspersonal

Kyrkogårdens skötsel

UTBILDNINGEN TAR UPP NÅGRA AV DE VIKTIGASTE DELARNA I ATT GENOMFÖRA EN BRA SKÖTSEL PÅ KYRKOGÅRDEN.

Genom att lägga rätt skötselnivå och vidta de rätta åtgärderna vid rätt tidpunkt samt använda växtmaterial som inte kräver stora underhållsinsatser, kan kostnadsökningar begränsas väsentligt. Kyrkogårdens underhållskostnader kan hållas på en förhållandevis låg nivå genom att man ”planerar före”.

Mål:
Att ge kunskap om grunderna för en bra skötsel, lämpligt växtmaterial och om hur rätt skötselinsatser kan begränsa underhållskostnaderna

Målgrupp:
Arbetsledare, kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal.

Tid & plats
14 februari – Linköping
9 april – Östersund

Pris:
3300:-/ deltagare för medlemsförvaltning
3700:-/ deltagare för övriga
exkl.moms

Inspelad utbildning
De inspelade utbildningarna går nu att beställa, med en veckas behörighet. Alla eftersända videoutbildningar kostar 1500:- exkl moms per person. I priset inkluderas digitalt kursmaterial och ett fysiskt kursintyg.

Önskar ni delta flera från varje förvaltning bjuder vi på var femte deltagare. För mycket stora grupper kontakta oss för en offert.

Beställning gör du enklast på formuläret.

Till anmälan

Anmälan