Utbildning för kyrkogårdspersonal

Gravvårdssäkerhet – Centrala Gravvårdskommittén

Syfte med denna endagskurs är att ge kunskap och insikt om de anvisningar och instruktioner om gravvårdssäkerhet som Centrala Gravvårdskommittén, CGK tagit fram för att fastställa om en gravvård är stabil eller farlig. Kursen genomförs med en halv dags genomgång av dokumenten i föreläsnings- och diskussionsform, följt av en halv dags demonstration och ”pröva på” för kursdeltagarna ute på kyrkogården. Värdförvaltningen anvisar lämpliga övningsobjekt.

Målgrupp:
Arbetsledare, lagbasar, kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal.

Kursinnehåll:

 • Genomgång av CGKs anvisningar och instruktioner.
 • Varför måste detta arbete utföras?
 • Kontroll och besiktning: vad gäller, vilka värden, hur görs detta.
 • Montering/återmontering, vad gäller och hur ska detta utföras.
 • Kontroll och riskbedömning.
 • Test av stabilitet hos gravvårdar av olika utförande, nyare och äldre monteringar, högre och lägre gravvårdar.
 • Dubbkontroll på monterade gravvårdar.
 • Okulär bedömning av gravvårdars stabilitet.
 • Inspektion av olika befintliga monteringar.
 • Frågor och diskussion om bedömning av äldre och ömtåliga gravvårdar.
 • Bedömningar av gravvårdar högre än 1,5 meters höjd.

Deltagarna får medverka, med olika testinstrument för att mäta stabiliteten. De ska också delta vid besiktning av dubbningen.

Tid & plats:
28 maj – Stockholm

Pris: 3 300:- per deltagare, exkl. moms

Till anmälan

Anmälan

 • NamnEmail