Övergripande utbildning

Den mångkulturella begravningsplatsen

Svenska kyrkan är på de flesta orter huvudman för begravningsverksamheten. I begravningslagen framgår att huvudmannen ska tillgodose det behov som finns i varje församling/samfällighet av särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, antingen inom det egna ansvarsområdet eller genom avtal med annan huvudman. Kursen ger svar på frågor om hur man inom olika traditioner ser på död, begravningsceremoni och gravplats.

Mål
Att ge kunskap om lagar, regler för den mångkulturella kyrkogården och om traditioner inom andra religioner.

Målgrupp
Förtroendevalda samt chefer, arbetsledare och övrig kyrkogårdspersonal.

Tid & Plats
10 november – Hässleholm

 

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmail