Krematoriepersonal

Certifierad pannskötare

OBS: Sista anmälningsdagen är 25 oktober.
SKKF har valt att samarbeta med Marklund Solutions när det handlar om utbildning inför det kommande certifieringsprovet enligt AFS 2017:3. Arbetsmiljöverket har beslutat att personal som använder, kontrollerar och övervakar trycksatta anordningar ska bli certifierade genom ett kunskapsprov (certifiering) enligt AFS 2017:3 som har till syfte att förebygga bland annat olyckor vid arbetet med trycksatta anordningar. Certifieringen finns i fyra olika versioner beroende på vilken storlek/typ av anläggning man arbetar med. Årets utbildning och certifiering är inriktad på kategori 3/4.

Från den 1 december 2022 ska den som arbetar med och övervakar en krematorieanläggning vara certifierad enligt AFS 2017:3.
Mer information om certifieringsutbildningen.

Utbildning för certifierad pannskötare kommer att starta under våren, se datum nedan. Utbildningen och certifieringen kommer ske genom en inspelad introduktionsutbildning som är anpassad för krematorieverksamheten, två lärarledda halvdagar via Teams, självstudier via en utbildningsportal med övningsprov och slutligen certifiering. För utbildningen väljer ni två av de fyra dagarna nedan:

Lärarledd halvdag via Teams, del 1: 1 december
Lärarledd halvdag via Teams, del 2: 16 mars
Båda utbildningarna genomförs mellan 09.00 – 12.00.

Pris utbildning: 7500:- per person exkl moms

Certifiering kommer att genomföras i Stockholm respektive Göteborg i månadsskiftet mars/april 2022. Datum och inbjudan skickas separat till anmälda deltagare.

Pris certifiering: 5200:- per person och prov exkl moms

OBS: Sista anmälningsdagen är 25 oktober.

Till anmälan

Anmälan

  • NamnEmailMobilnummerPersonnummer