Krematoriepersonal

Certifierad pannskötare

SKKF har valt att samarbeta med Marklund Solutions när det handlar om utbildning inför det kommande certifieringsprovet enligt AFS 2017:3. Arbetsmiljöverket har beslutat att personal som använder, kontrollerar och övervakar trycksatta anordningar ska bli certifierade genom ett kunskapsprov (certifiering) enligt AFS 2017:3 som har till syfte att förebygga bland annat olyckor vid arbetet med trycksatta anordningar. Certifieringen finns i fyra olika versioner beroende på vilken storlek/typ av anläggning man arbetar med. Årets utbildning och certifiering är inriktad på kategori 3/4.

Mer information om certifieringsutbildningen.

Utbildning för certifierad pannskötare kommer att starta under våren, se datum nedan. Utbildningen och certifieringen kommer ske genom en inspelad introduktionsutbildning som är anpassad för krematorieverksamheten, två lärarledda halvdagar via Teams, självstudier via en utbildningsportal med övningsprov och slutligen certifiering.

Pris utbildning: 7500:- per person exkl moms

Pris certifiering: 5200:- per person och prov exkl moms