Krematoriepersonal

Certifierad pannskötare

OBS: Sista anmälningsdagen är 29 april 2021.
SKKF har valt att samarbeta med Marklund Solutions när det handlar om utbildning inför det kommande certifieringsprovet enligt AFS 2017:3. Arbetsmiljöverket har beslutat att personal som använder, kontrollerar och övervakar trycksatta anordningar ska bli certifierade genom ett kunskapsprov (certifiering) enligt AFS 2017:3 som har till syfte att förebygga bland annat olyckor vid arbetet med trycksatta anordningar. Certifieringen finns i fyra olika versioner beroende på vilken storlek/typ av anläggning man arbetar med. Årets utbildning och certifiering är inriktad på kategori 3/4.

Från den 1 december 2022 ska den som arbetar med och övervakar en krematorieanläggning vara certifierad enligt AFS 2017:3.
Mer information om certifieringsutbildningen.

Utbildning för certifierad pannskötare kommer att starta under våren, se datum nedan. Utbildningen och certifieringen kommer ske genom en inspelad introduktionsutbildning som är anpassad för krematorieverksamheten, två lärarledda halvdagar via Teams, självstudier via en utbildningsportal med övningsprov och slutligen certifiering. För utbildningen väljer ni två av de fyra dagarna nedan:

Lärarledd halvdag via Teams, del 1: 2 juni eller 8 juni
Lärarledd halvdag via Teams, del 2: 29 september eller 7 oktober
Alla fyra utbildningarna genomförs mellan 09.00 – 12.00.

Pris utbildning: 7500:- per person exkl moms

Certifieringsprov genomförs enligt följande:
Umeå, tisdag 12 oktober / Fullbokat!
Stockholm, torsdag 14 oktober / Fullbokat!
Stockholm, fredag 15 oktober
Örebro, tisdag 19 oktober / Fullbokat!
Göteborg, onsdag 20 oktober / Fullbokat!
Göteborg, torsdag 21 oktober
Hässleholm, torsdag 21 oktober / Fullbokat!
Hässleholm, fredag 22 oktober

Provtider blir följande: 10.00-12.30 samt 14.00-16.30. Plats delges senare.

Pris certifiering: 5200:- per person och prov exkl moms

OBS: Sista anmälningsdagen är 29 april 2021.