Värdet av metallåtervinning från krematorierna 2023

Värdet av metallåtervinningen har redovisats av Kammarkollegiet för 2023 och blev för det gångna året drygt 105 miljoner kronor vilket är den näst högsta årliga siffran sedan starten av metallåtervinningen från landets krematorier.
Sedan starten har 596 941 996:- betalats in till Allmänna arvsfonden enligt följande fördelning:

2023: 105 236 794:-
2022: 95 470 463:-
2021: 93 801 928:- 
2020: 96 216 183:-
2019: 113 597 304:-
2018: 76 444 831:-
2017: 16 174 493:-